Banner

April 2007

Deze pagina wordt gedurende de maand aan de bovenzijde aangevuld, dus als u de " Omzwervingen " vanaf het begin van deze maand wilt lezen, even helemaal naar beneden scrollen.

Nachtegaal
Westplaatpad, 23 april 2007
Hier was het vol van de onnavolgbare zang van de Nachtegaal ( Luscinia megarhynchos ).
Op de site van de Vogelbescherming is te lezen :
" Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over deze vogel met fabelachtige zangkwaliteiten. Slechts weinigen hebben
'm ook wel eens gezien. Wíe ze voor het eerst ziet, kan vaak een lichte teleurstelling niet onderdrukken. Maar zoals het vaker is in de vogelwereld hebben de minst opvallende soorten de meest uitbundige zang en moeten bont gekleurde vogels het doen met magere stem. "
Ik had de zang van de Nachtegaal ook nooit gehoord, maar die staat nu in m'n geheugen gegrift.
Prachtig !! Als je er dan een in het dichte struikgewas kan ontdekken, en ook nog een foto kan maken . . . . .
Dan heb je gewoon een topdag !  

Rustgebied
Uitkijkpunt Slufterstrand, 23 april 2007
Deze Graspieper houdt zelf toezicht . . . . . . . . Er zijn altijd klunzen ( ik zal maar geen lelijker woord gebruiken ! )
die overal maling aan hebben, en deze gebieden ook in het broedseizoen gewoon betreden, zelfs gemotoriseerd !!
Je zou ze . . . . . . . . . . . . . .

Bruin blauwtje
Tenellaplas, 24 april 2007
Het Bruin Blauwtje (Aricia agestis). Het eerste exemplaar van dit jaar werd op www.waarneming.nl gemeld
op 20 april. Het tweede exemplaar op 23 april, en ik had hem dus op de derde waarnemingsdag.

Viervlek
Voornes Duin, de Heveringen, 24 april 2007
Mijn eerste waarneming van een libelle dit jaar. We zien hier een Viervlek ( Libellula quadrimaculata ).
Een jong exemplaar wat nog niet helemaal op kleur is. De indrukwekkende vleugels hebben een spanwijdte van 65-80 mm

Reebok
Voornes Duin, 24 april 2007
Hier doe je het allemaal voor. Dit zijn geweldige momenten ! Een Ree ( Capreolus capreolus ) op niet al te grote afstand, een aantal seconden voor de lens, voordat hij er vandoor gaat. Aan het gewei is te zien dat het hier een mannetje ( bok ) betreft.

Kneu
Maasvlakte, Westplaat, 23 april 2007
De Kneu ( Carduelis cannabina) vliegt vaak " kwetterend " in groepjes door open gebieden met lage begroeiing.
In zomerkleed heeft het mannetje een mooie karmijnrode borst.

Blauwborst
Oostvoorne, Brielse Gatdam, 12 april 2007
Mijn eerste plaatje van een Blauwborst. Hij zat flink verscholen in de bosjes, vandaar de niet al te fraaie foto.
Ik hoop deze soort binnenkort wat beter voor de lens te krijgen.

Rouwkwikstaart
Maasvlakte, Slufterstrand, 12 april 2007
We zien hier de Rouwkwikstaart. De rug en bovendelen zijn donkerder gekleurd dan bij de meer algemene
Witte Kwikstaart.

Fitis
Oostvoornse Meer, Hoekje Jans, 12 april 2007
De Fitis is ook weer terug uit de overwinteringsgebieden. Overal klinkt zijn uitbundige zang.

Fuut
Oostvoornse Meer, Brielse Gatdam, vogelkijkscherm, 12 april 2007
Een Fuut in zomerkleed met de fraaie kastanjebruine hals.

Landschap
Voornes Duin, 11 april 2007
Het fietspad door Voornes Duin voert langs mooie plekjes. Het begint al aardig groen te worden.
Dat kan ook niet anders met de zomerse temperaturen.

Gansjong
Oostvoorne, Groene Strand, 5 april 2007
Nader bekeken hadden deze Grauwe Ganzen al voor nageslacht gezorgd.
Een achttal pluizige " pullen " worden streng in de gaten gehouden door de oudere dieren.

Kievit
Oostvoorne, Groene Strand, 5 april 2007
Op Internet is het volgende te vinden over de Kievit. " Het elegante pak en de kuif als een lange veer op de hoed van een Musketier verschaffen de Kievit een gracieus voorkomen ". Mooier kan ik het niet verwoorden . . . . .

Kievitvlucht
Oostvoorne, Groene Strand, 5 april 2007
De lucht kan er op mooie dagen in de lente vervuld van zijn. " Tjoewiet ", de kreet van de Kievit die zijn eigen naam roept. Dan zien we de spectaculaire buitelende luchtcapriolen, waar ik ademloos uren naar kan kijken.

Bergeendslobber
Oostvoorne, Groene Strand, 5 april 2007
De eerste bewoners van het nieuwe gebied laten zich al zien. Deze Bergeenden "slobberen" in ondiep water
naar voedsel.

Groene strand
Oostvoorne, Groene Strand, 5 april 2007
De Vogelbescherming heeft een project voor plevieren op eilandjes langs de oevers van het Oostvoornse Meer mede mogelijk gemaakt. Beheerder Zuid-Hollands Landschap heeft op delen van de eilandjes de verruigde vegetatie met wortel en al weggehaald en her en der schelpenstrandjes aangelegd. Dit project is, als één van de vele succesvolle projecten, een mooi voorbeeld voor de bescherming van kust- en duinvogels in andere gebieden!

Boomkruiper
Oostvoorne. onze tuin, 2 april 2007
Helaas niet helemaal scherp . . . De Boomkruiper (Certhia brachydactyla) speurt
de bomen af naar insecten. Hij doet dit altijd van beneden naar boven met de kop omhoog.

Pimpel04
Oostvoorne, onze tuin, 2 april 2007
Eén van de Pimpelmezen die in de tuin een nestkastje in gebruik hebben genomen.
We hopen natuurlijk op een goed broedresultaat.