Banner
December 2007

Het valt niet mee om wat foto's bij elkaar te sprokkelen. De weersomstandigheden werken niet echt mee.
Het blijft maar herfstachtig met veel wind. Je moet echt wachten op een " zonnig momentje ".

Plastic
Oostvoorne, Kleidijk, 1 december 2007
Men wordt ook wel eens op het verkeerde been gezet. Je ziet een eend. Je kent eigenlijk
de soort niet, en het valt je op dat hij wel erg onbeweeglijk is. Een tweede exemplaar vlak 
in de buurt is al even onbeweeglijk. Tja, nader bezien zijn ze van plastic . . . . . . . !

Witgat
Oostvoorne, Kleidijk, 1 december 2007 
De plastic eenden waren niet helemaal voor niets. Op de oever van de sloot iets verderop zat een Witgat.
Overwinteren doet de Witgat onder andere in het Middellandse-Zee gebied, waarbij de vogels ook
door Nederland trekken. In Nederland is de vogel tijdens de trek vooral te zien in de buurt van kleinschalig,
stilstaand water. Kleine aantallen Witgatten trekken 's winters niet verder dan Nederland en zijn
dan de hele winter te zien. [Bron : vogelvisie.nl ]  

Zaagbek1
Rockanje, Tenellaplas, 1 december 2007
Afgelopen week zag ik op Internet een melding van 9 Grote Zaagbekken op de Tenellaplas. Altijd de moeite
waard om een kijkje te gaan nemen. We zien hier een vrouwtje, met op de achtergrond twee vrouwtjes Kuifeend.
Het voedsel van de Grote Zaagbek bestaat voornamelijk uit vis. De snavel is voorzien van een rij kleine
tandjes, waardoor gevangen vis niet gemakkelijk meer kan ontsnappen. [Bron : vogelvisie.nl ]  

Zaagbek2
Rockanje, Tenellaplas, 1 december 2007
Drie vrouwtjes Grote Zaagbek, met op de voorgrond een vrouwtje Wilde Eend.
De Grote Zaagbek is een zee-eend die vooral in de winter in Nederland aan te treffen is. De vogel is dan vooral
te vinden op de grotere binnenwateren en riviermondingen. Broeden doet de vogel verder naar het noorden,
vooral langs oevers van visrijke meren en rivieren met helder water. [Bron : vogelvisie.nl ]  

Zaagbek3
Rockanje, Tenellaplas, 1 december 2007
Het kostte even moeite om ook een mannetje op de foto te krijgen, maar hier zien we op de voorgrond
een koppel Grote Zaagbek. Het mannetje is makkelijk te herkennen aan de zwartgroene kop.
De vrouwtjes kunnen gemakkelijk verward worden met het vrouwtje van de Middelste Zaagbek.

Waterig
Voornes Duin, omgeving Tenellaplas, 1 december 2007
Een waterig zonnetje in het kale hout. Kent u deze weerspreuk?
" Als de donder vaart door het dorre hout, dan wordt de winter lang en koud  "
Ik heb het de afgelopen dagen horen donderen . . . . . . . . .

Houtduif
Voornes Duin, omgeving Tenellaplas, 1 december 2007
De Houtduif is meestentijds nogal schuw. In de winter wordt de Nederlandse populatie aangevuld met
vogels uit Noord- en Oost-Europa, die vaak in grote groepen naar het overwintergebied trekken.
Op dit moment kom je dan ook vaak groepjes tegen.

*********************************************************

Wat een weer is het de afgelopen tijd geweest, regen, regen en nog eens regen. En als het een beetje weer was
was ik aan het werk. Daarom heb ik mij maar eens verdekt opgesteld in de schuur, met de camera op het statief. Door
het donkere weer krijg je te maken met lange sluitertijden, en kan dus het statief geen kwaad. We kijken eens naar
de vogels die de voederplek in onze tuin bezoeken.

Heggenmus
Oostvoorne, onze tuin, 10 december 2007
Twee Heggenmussen zijn regelmatig te zien. Ik hoor ze af en toe al voorzichtig een zacht
liedje zingen. Ze zingen zo mooi dat ze wel de bastaardnachtegaal genoemd worden. 

Koolmees
Oostvoorne, onze tuin, 10 december 2007
De vetbollen zijn altijd zeer gewild bij de mezensoorten. Hier een mannetje Koolmees. Aan de brede
zwarte "stropdas" is te zien dat het een mannetje is, bij het vrouwtje is deze streep veel smaller.

Pimpelmees
Oostvoorne, onze tuin, 10 december 2007
De Pimpelmees met zijn fraaie witte wangen en een elegant blauw petje.

Merelvrouw
Oostvoorne, onze tuin, 10 december 2007
Het vrouwtje van de Merel. De Merels zijn meestal helemaal niet schuw. Als je ze op korte afstand voorbijloopt,
blijven ze vaak gewoon door eten. Weliswaar met een argwanende houding van "je komt toch niet nog dichterbij" ?

Merelman
Oostvoorne, onze tuin, 10 december 2007
In het zwarte verenpak van de Merelman vallen de oranje oogring en snavel extra op.
Een aantal vogelsoorten waaronder de Merel scharrelt graag zijn kostje op de grond bij elkaar.
Vandaar dat ik ze ook strooivoer op de grond geef.

Vink
Oostvoorne, onze tuin, 10 december 2007
De Vink is ook een soort die vaak op de grond scharrelt. Dit vrouwtjesexemplaar zit op de schutting
de kat uit de boom te kijken of het wel veilig is om te gaan eten met mij in de buurt.

Vink1
Oostvoorne, onze tuin, 10 december 2007
De Vinken die in de Benelux broeden, trekken 's winters in zuidelijke richting tot in Frankrijk.
De exemplaren die wij 's winters hier zien, komen vooral uit Scandinavië.

Rijp
Oostvoorne, Hoefweg, 16 december 2007
Honden uitlaten. Rijp in de berm. Het heeft aardig gevroren. De honden wilden snel weer naar huis.
De baas trouwens ook . . . . . . Snel naar de koffie !

Huismus
Oostvoorne. onze tuin, 16 december 2007
Bij tuinvogeltellingen scoort de Huismus nog altijd hoog, maar echt veel zie je ze niet meer.
Vroeger struikelde je erover, maar die tijd is geweest. We zien hier een mannetjesexemplaar.

Drieteen
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 16 december 2007
De Drieteenstrandloper (Calidris alba). Hij wordt gezien langs zandstranden en op zandbanken.
Tijdens het foerageren rennen ze heen en weer met de bewegingen van de golven.
Een heel leuk gezicht zo'n troepje heen en weer rollende Drieteentjes.

Kokmeeuw
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 16 december 2007
Een dag met een zonnetje en niet al te veel wind. Toch was het hier flink koud. Toch een uitgelezen dag
om eens langs de kustlijn te kijken. Deze Kokmeeuw is in het ondiepe water zijn kostje aan het zoeken.
De fraaie chocoladebruine kap heeft hij in de winter niet, alleen een donkere oorvlek.

Oeverpieper
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 16 december 2007
Een nieuwe soort voor mij. De Oeverpieper (Anthus petrosus). Hij zoekt op de begroeide rotsen naar insecten, zandvlooien, alikruiken, en dergelijke. Je komt ze niet echt vaak tegen. Een gelukje. Hij landde vlak naast de auto, zodat ik door het geopende raam snel een paar plaatjes kon schieten. Een auto is op zich een prima schuilhut. De meeste vogelsoorten zijn minder bang van een auto,
dan van een mens dicht in hun buurt.

Paarse
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 16 december 2007
Er was een groepje van 12 Paarse Strandlopers te bewonderen. De meeste stonden met de kop in de veren en
op één poot te rusten. Hierdoor kon ik ze tot op zo'n twee meter naderen.

Paarse4
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 16 december 2007
Van zo dichtbij kan je natuurlijk mooie opnamen maken. De tekening van de rugveren is hier goed te zien.
Ieder veertje is afgezet met een sierlijk licht randje.

Smient
Maasvlakte, Slag de Beer, 16 december 2007
Een aantal Smienten. In tegenstelling tot diverse andere eendensoorten duiken Smienten niet naar hun
voedsel. Het zijn echte slobberaars, die in het water hun voedsel vanaf het oppervlak naar binnen halen.

Sneeuwgors
Maasvlakte, Nieuwe Stuifdijk, 16 december 2007
Voor de eerste keer dat ik deze soort waarneem. De Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis ).
Helaas zaten ze aan de schaduwzijde van de dijk. Dat leverde bij thuiskomst minder mooie plaatjes
op dan ik gedacht had. Een stimulans om nogmaals naar deze soort op zoek te gaan.

********************************************************
Ik heb een nieuw objectief aan kunnen schaffen. Ik denk een geweldige aanwinst. Voor diegenen/kenners die
hier in geïnteresseerd zijn : Een Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM. Een zoomlens met Image Stabilizer.
Ik ben hem natuurlijk gelijk gaan uitproberen, en hoewel je natuurlijk de fijne kneepjes moet gaan leren, hieronder
alvast de eerste plaatjes gemaakt met dit objectief
*****************************************************

Musman
Oostvoorne, onze tuin, 24 december 2007
Als eerste proefneming ben ik in de schuur gaan staan, om de vogels op de voederplek vast te leggen.
Hier zien we een mannetje Huismus. Met het nieuwe objectief kan je het allemaal nóg dichterbij halen

Fazanten
Oostvoorne, Polder Strype, 24 december 2007
Twee mannetjes Fazant. De fazant is geen inheemse vogel De Fazant komt van nature voor in Europa, maar niet in de
West-Europese landen. Het gebied tussen Georgië, Armenië, Azerbeidjan en van Vietnam tot in Noord-Korea vormt
het oorspronkelijke leefgebied van de Fazant. De Romeinen waardeerden de Fazant om zijn vlees en zorgden ervoor
dat de soort over grote delen van Europa werd verspreid. [Bron : www.vogelbescherming.nl]

Blauwe reiger
Oostvoorne, Polder Strype, 24 december 2007
Een Blauwe Reiger in de slootkant, gefotografeerd vanuit de auto. Je moet wel snel zijn. Hoewel je
ze steeds meer in de leefomgeving van de mens tegenkomt, als je ze te dicht nadert, gaan ze toch op
de vleugels. Ze slaken hierbij rauwe kreten die niet zouden misstaan in één of andere horrorfilm . . . . .  

Aalscholver
Oostvoorne, Polder Strype, 24 december 2007
Deze Aalscholver is op visvangst geweest. Hij wappert met de vleugels om ze te drogen. Met natte vleugels
is de Aalscholver min of meer gehandicapt, hij kan dan namelijk nauwelijks vliegen. Vandaar dat ik hem mooi op de
plaat kon zetten. Deze opname is door de voorruit van de auto gemaakt, wat de kwaliteit uiteraard niet ten
goede komt. Toch nog een aardig plaatje geworden. 

Wilde eend
Oostvoorne, Westvoorneweg, 24 december 2007
Het ijs in de sloten dooit al weer flink weg. Dit vrouwtje Wilde Eend staat in
ruststand op een randje ijs bij de oever. Het is net of ze op het water staat.

Wintertaling
Oostvoorne, Westvoorneweg, 24 december 2007
Een groepje Smienten rusten op de slootkant. Er is echter één vreemde eend in de bijt.
De een na bovenste is een mannetje Wintertaling, o.a. te herkennen aan de beige driehoek
op het achterlijf. Ten opzichte van de jaren 1960 is de Wintertaling fors in aantal achteruitgegaan.

Heggen
Oostvoorne, onze tuin, 26 december 2007
De Heggenmus. Er zitten er minstens twee in de buurt. Vandaag een waterig zonnetje zodat je
een mooi zacht licht op je onderwerp krijgt.

Kauw
Oostvoorne, onze tuin, 26 december 2007
Deze Kauw probeerde op het dak van de buren een hazelnoot? of iets dergelijks open te hakken.

Merel
Oostvoorne, onze tuin, 26 december 2007
Dit mannetje Merel heeft van voren gezien een flink strenge blik. Het beetje zon laat zijn veren mooi glanzen.

Roodborst
Oostvoorne, onze tuin, 26 december 2007
De Roodborst doet altijd vertederend aan door het donkere kraaloog. Maar ze kunnen tegenover andere vogels
flink onverdraagzaam zijn als ze in het territorium komen.

Wilde zwaan
Oostvoorne, Westvoorneweg, 26 december 2007
Twee Wilde Zwanen doen zich tegoed aan spruitenloof. Het is een erg grote vogel die desondanks uitstekend kan vliegen.
De Wilde Zwaan overwintert in Nederland, maar broeden doet de vogel verder naar het noorden, op de oevers van meren in de
toendra's en bossen van Scandinavië en Rusland. In Nederland is de vogel 's winters vooral te vinden op weiden en akkers.

Drieteen
Maasvlakte, Slag de Beer, 29 december 2007
Vier stuks Drieteenstrandlopers stonden te rusten langs de waterlijn. De Drieteenstrandloper is een kleine,
lichtgekleurde strandloper, die zijn naam te danken heeft aan het ontbreken van de achterteen.

Toren
Maasvlakte, Nieuwe Stuifdijk, 29 december 2007
Bijna over het hoofd gezien. Deze Torenvalk valt weg tegen de achtergrond. Helaas moest ik de
opname door de autoruit maken. Het is een geringd exemplaar, maar de ring is jammer genoeg niet af te lezen.

Toren1
Maasvlakte, Nieuwe Stuifdijk, 29 december 2007
Nadat ik een paar plaatjes had kunnen schieten, ging hij er toch vandoor.
Niet helemaal scherp, maar toch een aardig plaatje.

Zilver
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 29 december 2007
De image stabiliser van het nieuwe objectief heeft ook een stand die helpt om bewegende voorwerpen
scherp weer te geven. Nou bij deze voorbijzwevende jonge Zilvermeeuw is dat zonder meer gelukt. 

Ree
Europoort, Moezelweg, 29 december 2007
Ineens twee reeën in een stukje bos middenin het industriegebied.
Het hoofd wordt beschenen door de laagstaande winterzon laat in de middag.