December 2014

Het jaar is weer bijna om. De donkere dagen voor Kerst. Nog een weekje dan hebben we de kortste dag al weer.
Ik heb voor deze Omzwervingen de fotocamera weer eens meegenomen. In de polders zijn nu flink wat watervogels
te zien, waaronder ook wat echte wintergasten, zoals de Smient.


Oostvoorne, Zandweg, 9 december 2014
De Turkse Tortel. Deze soort broedt pas sinds 1950 in ons land, en heeft inmiddels heel Europa veroverd.
Ze broeden al vanaf half februari en produceren 2 tot 5 legsels per jaar. Geen wonder dus dat je ze zo vaak ziet.


Oostvoorne, Katteweg, 13 december 2014
Een jonge Knobbelzwaan. Jonge Knobbelzwanen blijven een vol jaar bij hun ouders.


Oostvoorne, Westerlandseweg, 13 december 2014
Waterhoentjes eten zowel dierlijk als plantaardig voedsel, zodat je ze ook vaak op de oever
voedsel ziet zoeken.


Oostvoorne, Scheitweekseweg, 13 december 2014
De Fazant komt van oorsprong niet in Nederland voor. Hij is een paar eeuwen geleden voor de
plezierjacht vanuit Azië geïmporteerd.


Oostvoorne, Scheitweekseweg, 13 december 2014
De Dodaars is vreselijk schuw. Vanuit de auto wil het nog wel eens lukken een plaatje te maken.


Oostvoorne, Heindijk, 13 december 2014
De Aalscholver is overal te vinden waar vis te vangen is. In de polder, aan rivieren maar ook aan zee.


Oostvoorne, Heindijk, 13 december 2014
Een mannetje Smient. De Smient overwintert in zeer grote aantallen in Nederland.


Rockanje, de Heveringen, 13 december 2014
Grauwe luchten, kale bomen. Weer geen zonnetje vandaag. Ik word altijd een beetje somber
in deze tijd van het jaar. Een klein beetje vorst mét een zonnetje zou ik prettiger vinden.


Rockanje, de Heveringen, 13 december 2014
Het zou zo maar kunnen dat dit ook een wintergast is. Veel Roodborsten uit noordelijker streken
overwinteren namelijk in Nederland. Zo leuk zoals ze je altijd aankijken met hun kraaloogjes.


Rockanje, de Heveringen, 13 december 2014
Een groepje Staartmezen dwarrelt door de boomtakken. Wat zijn ze ontzettend beweeglijk.


Rockanje, de Heveringen, 13 december 2014
Hier is natuurlijk goed te zien hoe de Staartmees aan zijn naam komt.


Rockanje, de Heveringen, 13 december 2014
Ik moest even goed kijken wat dit voor eigenaardige beker was. Een doorsnede van zo’n 15 cm.
Een overblijfsel van een Reuzenbovist zo te zien.


Rockanje, Tenellaplas, 13 december 2014
Tja, en dan krijg je dit. Het tweede buitje van vanmiddag. Ik hou het voor gezien.

<< Terug naar indexpagina>>