Banner

Februari 2007

Deze pagina wordt gedurende de maand aan de bovenzijde aangevuld, dus als u de " Omzwervingen " vanaf het begin van deze maand wilt lezen, even helemaal naar beneden scrollen.

Sneeuwklokjes

Rockanje, Tenellaplas, 15 februari 2007
De eerste lentebodes laten zich al zien. Het Sneeuwklokje (Galanthus nivalis) 
staat al in grote getale in bloei.

Grote burgemeester
Maasvlakte, Slag de Beer, 16 februari 2007
Eindelijk . . . . de aanhouder wint! Ik ben zo'n drie weken zoet geweest om deze rakker op de foto te krijgen.
Regelmatig naar de Maasvlakte gereden, maar ik had steeds pech. Deze Grote Burgemeester  (Larus hyperboreus)
werd regelmatig gezien, behalve als ik er was . . .  In Nederland is deze soort een zeldzame dwaalgast.
Een volwassen exemplaar is ongeveer 70 centimeter groot en daarmee is het een grote meeuwensoort.
Ze broeden langs de kust van Groenland en Noordoost Canada. Het verspreidingsgebied is echter groter en
bestrijkt ook de noordkusten van Canada, Alaska en Rusland.  Aan het verenkleed van dit exemplaar is te zien,
 dat het een zogenaamde "eerste winter" is. Dat wil zeggen dat hij in 2006 geboren is. 


Bontbekplevier

Maasvlakte, Antarcticaweg, 22 februari 2007
Dit doet me deugd. De Bontbekplevieren (Charadrius hiaticula) zijn er weer. En wel met zijn drieën.
De twee afgelopen jaren waren het er steeds twee, die op de Maasvlakte gebroed hebben. Ze zijn
waarschijnlijk even in zuidelijker streken geweest. Ze wisten natuurlijk ook niet dat we hier
geen winter kregen . . . . . De meest linkse vertoont volgens mij baltsgedrag. Met opgestoken
vleugeltjes en "het achterwerk" in de lucht loopt hij het exemplaar op de voorgrond achterna.

Krooneend
Oostvoorne, Katteweg, 16 februari 2007
Een eendensoort die je niet dagelijks tegenkomt. Dit is een mannetjesexemplaar van de Krooneend
(Netta rufina).
Bij de Vogelbescherming is te lezen dat de status van de Krooneend sterk bedreigd is.
In Nederland komen 120-170 broedparen voor.

Kauw

Vorig jaar schreef ik in een aflevering van "Omzwervingen" het navolgende :
Oostvoorne, Heveringseweg, 18 april 2006.
Een paartje Kauwen (Corvus Monedula) zijn nestmateriaal aan het aanslepen. Dit nestmateriaal zag er
op een afstand nogal vreemd uit, zodat ik een fotootje heb gemaakt. Hierop is te zien ( hieronder iets groter ) dat het
peuken zijn van filtersigaretten . . . . . . . . . Door deze uit elkaar te pluizen krijg je natuurlijk wel een "donzig" materiaal.
 
Nu lees ik in een huis-aan-huisblad in een publicatie van de Gemeente Westvoorne, betreffende overlast door Kauwen, 
het volgende : " Ze zijn bijzonder intelligent. Zo behandelen ze bijvoorbeeld hun nest met sigarettenpeukjes tegen parasieten.
Ook worden onkruid-kruiden hiertegen gebruikt als nestmateriaal ". Einde citaat.
Geen "donzig" materiaal, maar bestrijdingsmiddel dus. Weer wat geleerd  . . . . . .

Paarse
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 11 februari 2007
Tussen de scharrelende Steenlopers bevond zich ook een Paarse Strandloper. De vogels broeden in gebieden
langs de kusten van Scandinavië, maar overwinteren doet deze soort onder andere langs de kusten
van de Noordzee.

Steenloper
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 11 februari 2007
De Steenloper is altijd een grappig diertje om te zien. Vaak in groepjes scharrelen ze hun kostje bij elkaar.
Hierbij keren ze van alles om, om te kijken of er iets eetbaars onder zit. Hier doet hij zich echter te goed
aan de resten van een stuk zeebanket (krab?) wat een meeuw of zo waarschijnlijk achtergelaten heeft.

Zilvermeeuw
Maasvlakte, 11 februari 2007
Ze hebben altijd een beetje een " valse " kop. De Zilvermeeuw is de meeuwensoort die we het
meeste aantreffen. Zoetjesaan kun je zien dat er weer koppeltjes gevormd gaan
worden voor het komende broedseizoen.

IJsdruppels
Oostvoorne, onze tuin, 7 februari 2007
Ook de druppels aan de takken van de Hazelaar zijn bevroren.

IJsmos
Oostvoorne, onze tuin, 7 februari 2006
Beetje vorst gehad in de afgelopen nacht. Een opname met de macro-voorzetlens. IJskristalletjes op een stukje mos.

Smienten
Goeree-Overflakkee, omgeving Herkingen, 5 februari 2007
In de polders zijn grote groepen van de Smient ( Anas Penelope ) te zien. De Smient wordt ook wel 'fluiteend' genoemd.
Wie wel eens smienten heeft gezien en gehoord weet onmiddellijk waarom. In Nederland is de smient hoofdzakelijk
in de winter talrijk aanwezig. Ruim 40% van de Noordwest-Europese populatie overwintert in Nederland.

[ Bron : www.vogelbescherming.nl ] Links in beeld zijn twee vrouwtjes te zien. Ze zijn duidelijk minder kleurig
dan de mannetjes.

Bergeenden
Maasvlakte, Slag Maasmond, 3 februari 2007
Wat een zonneschijn vandaag ! Werkelijk strakblauwe luchten. Hét moment om er op uit te trekken.
Twee mannetjes Bergeend aan de waterlijn zitten in het zonnetje zonder zich schijnbaar ergens druk
over te maken. En zo hoort het ook in het weekend . . . . . .

Aalscholvers
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 3 februari 2007
De Aalscholver moet, nadat hij op visvangst is geweest, zijn veren drogen om weer goed te kunnen vliegen.
Met gespreide vleugels in de zon, en een beetje wapperen, komt dat best wel voor elkaar.