Banner
Februari 2009

Tijdens de eerste Omzwerving van deze maand was het ronduit regenachtig. Die omstandigheden zorgen helaas niet voor de
mooiste plaatjes. Als we de zon zien kunnen we merken dat hij al meer kracht krijgt. Het wordt
langzaam aan tijd op om zoek te gaan naar de eerste tekenen van de lente.


Rockanje, Strypse Wetering, 13 februari 2009
Nog steeds flinke aantallen ganzen in de polders. Hier zien we de Kolgans, te herkennen aan de
witte kol aan de snavelbasis, en de zwarte strepen op de buik.


Rockanje, Strypse Wetering, 13 februari 2009
De Kolganzen waren in gezelschap van een flink aantal mooi getekende Brandganzen.


Rockanje, Strypse Wetering, 13 februari 2009
De Fuut kan al heel vroeg in het jaar beginnen met broeden. Er is eind januari wel eens een
nest met eieren aangetroffen. Ik hoop dit jaar eens het baltsgedrag te kunnen vastleggen.
Dit is een zeer fraai schouwspel.


Brielle, Peltsersdijk, 13 februari 2009
Dit schaap kwam ik tegen. Een zoektocht op Internet heeft mij geleerd dat er heel veel
rassen schapen bestaan. Ik ben er nog niet uit welk ras dit is. Een prachtige kop
met helaas weer die walgelijke gele oormerken! Kunnen ze niet beter voorzien
worden van een chip. Mijns inziens veel diervriendelijker en veel minder ontsierend.


Rockanje, Strypse Wetering, 13 februari 2009
Ik moet zelf ook altijd opletten. Deze soort wordt vaak verward met onderstaande soort, terwijl ze er
toch heel anders uitzien. Dit is de natuurlijk de Meerkoet, te herkennen aan de witte snavel en wit
voorhoofdsschild. Let ook eens op de typische poten.


Rockanje, Strypse Wetering, 13 februari 2009
Dit is de Waterhoen te herkennen aan de rode snavelbasis met gele punt.
Ze zijn doorgaans wat schuwer dan de Meerkoet.


Oostvoorne, Rietdijk, 13 februari 2009
Hulde voor de spruitenteler waar dit land van is. Er is nog niet geploegd zodat deze Wilde Zwanen
hier hun voedsel kunnen bemachtigen. Ze moeten flink opvetten om de reis naar de
broedgebieden in het hoge noorden te kunnen maken.


Oostvoorne, Rietdijk, 13 februari 2009
De groep Wilde Zwanen wordt steeds groter. Er zaten er nu 33.
Hier kunnen we goed het verschil zien tussen een volwassen en een jong exemplaar.


Oostvoorne, Sleepseweg, 13 februari 2009
Een jonge Knobbelzwaan in rust. Heel even piept er een flauw zonnetje doorheen.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 21 februari 2009
Een weerbeeld wat we de afgelopen tijd teveel gezien hebben. Grijs en nevelig met af en toe (mot)regen.
We kijken hier vanaf Slag Dobbelsteen richting Slufter. Men is hier begonnen met het opspuiten van
zand voor de Tweede Maasvlakte. Bij laag water wordt de zandvlakte voor de kust al merkbaar groter.
Slag Dobbelsteen is altijd één van m'n favoriete plekjes. Niet al te lang meer vrees ik.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 21 februari 2009
Door het overheersende wit in hun verenkleed vallen deze Bergeenden al van verre op.


Barendrecht, Gaatkensplas, 24 februari 2009
Klussen in huis heeft ook wel eens z'n voordelen. Er moest voor materiaal een bezoek gebracht worden aan een Zweeds
woonwarenhuis. Jeweetwel . . . . Ik heb van de nood een deugd gemaakt. Vrouw en dochter afgezet, en ik heb
een zeer zeldzame soort, de Buffelkopeend, aan m'n lijstje toegevoegd.
Op waarneming.nl is te lezen :
Zeldzaamheid: Zeer zeldzaam. Kleine, uit Amerika afkomstige duikeend, die veel in gevangenschap wordt gehouden.
Desondanks is één geval van een mannetje dat vanaf november 2004 telkens 's winters in Nederland terugkeert,
en zich meestal ophoudt op de Gaatkensplas te Barendrecht.


Voornes Duin, de Heveringen, 28 februari 2009
Een gal of galappel is een woekering van een plant, ontstaan door een parasiet, meestal een insect
(een galwesp, galmug of galmijt) die haar eieren in de plant legt. De gal, waarvan de vorm specifiek
is voor een bepaalde parasiet, dient als behuizing en voedsel voor de larve. [ bron : wikipedia ]
Dit appeltje heeft een doorsnede van zo'n 2 centimeter.


Voornes Duin, de Heveringen, 28 februari 2009
Ik hoorde van twee kanten Grote Bonte spechten roffelen. Dit exemplaar kreeg ik enige seconden
in het vizier, voordat hij er vandoor ging.


Oostvoorne, Rietdijk, 28 februari 2009
Na al dat grijze weer zijn we eigenlijk wel toe aan een beetje lente. De eerste tekenen zijn er al, zoals het
Sneeuwklokje boven en de Krokus hieronder. Eerst de maartse buien nog?


Oostvoorne, Berkenrijsweg, 28 februari 2009


Rockanje, kreekherstel Strypse Wetering, 28 februari 2009
De Brandgans broedt op rotskusten langs onder andere Groenland, Nova Zembla en Spitsbergen. Een groot
gedeelte van de wereldpopulatie, waaronder bijna alle vogels van Nova Zembla, overwintert in Nederland.
[ bron : vogelvisie.nl ]


Rockanje, kreekherstel Strypse Wetering, 28 februari 2009
Buiten de Brandganzen, waren er Kokmeeuwen, Kieviten en Bergeenden te zien.
Men is druk bezig met de volgende fase van het kreekherstel. Ik ben benieuwd
of dit ook zo'n vogelrijk gebied wordt.


Voornes Duin, de Heveringen, 28 februari 2009
Nog een zeldzaamheid. De Wijngaardslak, (Helix pomatia) is Nederlands grootste landslak met een
slakkenhuis dat tot 5 cm groot kan worden. De Wijngaardslak is een gewilde delicatesse in restaurants.
Echter : In Nederland staat deze soort op de Lijst voor beschermde diersoorten. Dat betekent
dat zowel levende dieren als lege schelpen (!) voor geen enkel doel verzameld mogen worden


Voornes Duin, de Heveringen, 28 februari 2009
Ik heb hem even omgedraaid om te zien of er een levende slak in het huisje zat. Zoals we
kunnen zien was dit inderdaad het geval. Hierna heb ik hem weer netjes teruggezet.


Voornes Duin, de Heveringen, 28 februari 2009
De Winterkoning is altijd een leuke verschijning. Helaas zijn ze er meestal snel vandoor.
Door hun schutkleur zijn ze vaak moeilijk te ontdekken.