Banner
Februari 2010
Voornes Duin, Sipkesslag, 17 februari 2010
 De Aronskelken beginnen al wel flink te groeien. Het eerste groen
in de natuur is weer zichtbaar.


Voornes Duin, Sipkesslag, 17 februari 2010
Op plekken waar de zon niet geschenen heeft ligt nog sneeuw. Om een open duingebied te creëren
lopen er onder andere Galloway runderen in dit gebied. Deze runderen zijn afkomstig uit Schotland.
Galloway-koeien, hebben een gemiddelde schofthoogte van 120 cm en wegen 450-590 kg.
De stieren zijn gemiddeld 130 cm en wegen 600-900 kg.


Oostvoorne, Bollaarsdijk, 17 februari 2010
Een nieuwe soort aan mijn verzameling toe kunnen voegen. De Grote Lijster.
Is groter dan de Zanglijster waar hij veel op lijkt.


Oostvoorne, Katteweg, 17 februari 2010
De mooie tekening bij de Krakeend. De Krakeend komt het hele jaar voor, maar in de winter zijn
er duidelijk meer. De overwinteraars voegen zich bij de " blijvers ".


Oostvoorne, Katteweg, 17 februari 2010
Een vrouwtje Krooneend. Een mannetjesexemplaar heb ik niet kunnen vinden.
De Krooneend is in Nederland een wintergast en zeldzame broedvogel.


Oostvoorne, Katteweg, 17 februari 2010
Kuifeenden zijn in de winter veel te zien, vooral op open water.
Deze mannetjes hebben een fraaie kuif van afhangende veren.


Voornes Duin, Sipkesslag, 17 februari 2010
Zoals gezegd, er waren nog niet veel lentebodes te bespeuren. Tenminste niet op de plekken die ik bezocht heb.
De sneeuwklokjes komen al wel boven de grond maar bloeien nog niet.


Oostvoorne, Heindijk, 17 februari 2010
Onder aan de dijk een Watersnip. Rond 1990 werd het landelijk totaal geschat op 2400-3100 broedparen,
naar schatting een kwart van het aantal begin jaren zestig. Het aantal watersnippen blijft sterk afnemen, zo bleek
uit tellingen in 1998-2000. Het aantal watersnippen moest worden bijgesteld naar 1.200 tot 1.500 paren. [vogelbescherming.nl] 


 Oostvoornes Meer, Noordoever, 17 februari 2010
Een foeragerend Witgatje. In ondiep water langs de oever
scharrelt hij z'n kostje bij elkaar.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 27 februari 2010
Onlangs zagen we de Grote lijster. Hier een kleinere soort uit dezelfde familie.
De Zanglijster.