Banner
Januari 2009


Oostvoorne, onze tuin, 6 januari 2009
Het wintert in Nederland. Hier aan de kust valt het nogal mee. De ruiten van de broeikas zijn afgelopen
nacht bevroren. Van heel dichtbij gefotografeerd levert dit fraaie " ijsbloemen " op.


Oostvoorne, Scheitweekseweg, 6 januari 2009
In de wateringen zitten nog genoeg open plekken voor allerlei watervogels, zoals dit mannetje Krakeend.


Oostvoorne, Brielse meer, 6 januari 2009
Het Brielse Meer ligt nog grotendeels open. Door de oostenwind is het ijs opgestuwd tegen de Zanddijk.
Kokmeeuwen liggen te rusten op het ijs.


Oostvoorne, Oostvoornse Meer, noordoever, 6 januari 2009
Onlangs zagen we hem ook al. De Roodborst.
Deze poseerde wel erg mooi in de middagzon.


Oostvoorne, Heindijk, 6 januari 2009
De watervogels verzamelen zich in de buurt van het open water. We zien hier een groepje Smienten,
met op de voorgrond een Krakeend.


Oostvoorne, Heindijk, 6 januari 2009
Een vrouwtje Smient op de voorgrond, twee mannetjes Smient, en rechts een mannetje Krakeend.


Oostvoorne, Heindijk, 6 januari 2009
In de watering onder aan de dijk twee koppels Grote Zaagbek. Een echte wintergast. Dit is het vrouwtje.
Zaagbekken hebben een smalle snavel met een gekromd uiteinde en een gezaagde binnenkant. Dat laatste geeft
ze grip op glibberige visjes, hun belangrijkste voedsel. De Grote Zaagbek kan uitstekend duiken en
vliegt ondanks zijn vrij kleine vleugels 100 km/uur.


Oostvoorne, Heindijk, 6 januari 2009
Hier het mannetje Grote Zaagbek. Door de zwarte rug en groene kop duidelijk te
onderscheiden van het vrouwtje.

********************************************************************

Het heeft zich afgelopen nacht (8 op 9 januari) flink wat rijp gevormd. Ik moest echter eerst naar bed vanwege nachtdienst.
Gelukkig is het de gehele dag blijven vriezen, zodat ik dit in de middag nog vast kon leggen.
We maken een ommetje in de omgeving.


Vrijdag 9 januari 2009, Oostvoorne, Zanddijk.


Vrijdag 9 januari 2009, Oostvoorne, Brielse Meer.


Vrijdag 9 januari 2009, Rockanje, de Heveringen.


Vrijdag 9 januari 2009, Oostvoorne, Rietdijk.


Vrijdag 9 januari 2009, Oostvoorne, Rietdijk.Vrijdag 9 januari 2009, Oostvoorne, Zanddijk.

*******************************************************************************


Oostvoorne, vrijdag 9 januari 2009, Katteweg.
Een fraai gekleurd mannetje Slobeend.


Oostvoorne, vrijdag 9 januari 2009, Rietdijk.
Het voordeel van de aangevroren mist in de bomen is, dat je de vogels gemakkelijker ontdekt,
 zoals deze Buizerd.


Oostvoorne, vrijdag 9 januari 2009, Katteweg.
Deze Dodaars heeft zojuist in een wak een visje (zo te zien een baarsje) gevangen.


Oostvoorne, vrijdag 9 januari 2009, Katteweg.
Een vrouwtje Grote Zaagbek.


Oostvoorne, vrijdag 9 januari 2009, Katteweg.
Bij deze opname kunnen we de "gezaagde bek " goed zien. Zoals eerder vermeld,
om te voorkomen dat een gevangen vis kan ontsnappen.


Oostvoorne, onze tuin, 15 januari 2009
De Heggenmus laat ons al vaak van zijn zang genieten. Wat een geluidssterkte heeft dit diertje!


Oostvoorne, Heindijk, 16 januari 2009
Deze Aalscholver heeft zijn zomerkleed al weer. De witte dijvlek en de witte veren aan de kop
zijn hiervan het kenmerk. Hij broedt in kolonies in april/mei. Eén van de broedkolonies is te
zien in Voornes Duin op het Breede Water.


Rockanje, Groeneweg, 16 januari 2009
In Nederland overwintert de Goudplevier in grote aantallen. Het geconstateerde maximum bedroeg
ca 400.000 exemplaren in de maand november van 1976 en 1978. Ik zag er hier vijf . . . . . .


Oostvoorne, de Warande, 16 januari 2009
Geen inheemse soort maar ontsnapte hobby-exemplaren. Mooi is dit mannetje Mandarijneend wel.


Oostvoorne, de Warande, 16 januari 2009
Een close-up van de kop van het mannetje. Schilderachtig . . . . .


Oostvoorne, de Warande, 16 januari 2009
Ook het vrouwtje Mandarijneend is het bekijken meer dan waard.


Peltserdijk tussen Brielle en Tinte, 16 januari 2009
De overblijfselen van de vorstperiode zijn nog duidelijk te zien. Watervogels verzamelen zich
rondom de open plekken.


Peltserdijk tussen Brielle en Tinte, 16 januari 2009
Als we het van dichterbij bekijken zien we een flinke groep Smienten rustend op de rand van het ijs.
Op een andere plek bekijken we de Smient van dichterbij.


Rockanje, Groeneweg, 16 januari 2009
Hier het vrouwtje Smient. In tegenstelling tot de meeste andere eenden grazen Smienten
's winters net als ganzen in weilanden.


Rockanje, Groeneweg, 16 januari 2009
Het mannetje Smient. Vogels die in Scandinavië broeden, overwinteren in Nederland. Hierdoor zijn
's winters vaak grote groepen Smienten in Nederland te zien, vooral op graslanden langs de kust.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 21 januari 2009
We hebben deze Drieteenstrandloper de laatste tijd al meerdere malen gezien. Dit maal zaten ze vrij dichtbij,
dus we zetten er maar een paar plaatjes op, voordat ze weer vertrekken naar hun broedgebied op de
noordelijke toendra's.


Oostvoorne, Bollaarsdijk, 21 januari 2009
In de polders zijn op het ogenblik diverse soorten ganzen te zien. Links een Nijlgans
en rechts een Grauwe Gans.


Oostvoorne, Bollaarsdijk, 21 januari 2009
Links twee Canadese Ganzen. Rechts een Hybride gans. Zo te zien een kruising tussen
een Grauwe Gans en een Canadese Gans. Het komt regelmatig voor deze kruisingen
van verschillende soorten.


Oostvoorne, Sleepseweg, 21 januari 2009
Rond het middaguur. Een flinke groep Houtduiven neemt even rust tijdens het zoeken naar voedsel.
Dit exemplaar zit lekker in de zon op een spruitenstronk. Hier is het land nog niet geploegd en dat is
wel een goede zaak. Veel ganzen, zwanen en andere vogels kunnen hier hun kostje bij elkaar scharrelen.
Op een geploegde akker is voor hun weinig te vinden. 


Oostvoornse Meer, Noordoever, 21 januari 2009
De Grote Kaardenbol heeft een stekelige bloeiwijze, die gebruikt kan worden om wol te kaarden.
De ruwe wol moet worden gekamd, zodat de vezels allemaal dezelfde kant op komen te liggen.
Een eigenaardigheid van de Grote Kaardenbol is dat de tegenoverstaande bladeren aan de basis met
elkaar verbonden zijn, zodat ze rond de stengel een bakje vormen, waarin regenwater kan blijven staan.
[ Bron : Hortus Botanicus, Leiden ]


Oostvoorne, Heindijk, 21 januari 2009
Een jonge Knobbelzwaan. Hij is nog niet smetteloos wit en de snavel is nog vaal van kleur.
Hij heeft net onder water naar voedsel gezocht. De druppels blijven keurig op het
verenpak liggen.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 21 januari 2009
Ik had de Regenwulp hier al een tijdje niet gezien. Vandaag gaf hij een demonstratie hoe hij met
zijn lange snavel naar voedsel zoekt tussen de stenen van de zeewering.


Rockanje, Groeneweg, 31 januari 2009
Twee close-ups van een Aalscholver. Het lijkt wel een prehistorische dier met dat groene oog.
Oostvoorne, Bollaarsdijk, 30 januari 2009
Een groep van zeven Wilde Zwanen bij een plas op het bouwland.
Grote vogels met een spanwijdte tot 240 cm.


Oostvoorne, Bollaarsdijk, 30 januari 2009
In maart vertrekken de Wilde Zwanen weer naar hun broedgebieden in het hoge noorden.


Oostvoornes Meer, Hoekje Jans, 30 januari 2009
Op goed geluk eens in dit riet gezocht naar het Baardmannetje. Het riet in de zon
was erg mooi maar de vogels helaas niet aangetroffen.


Oostvoornes Meer, Hoekje Jans, 30 januari 2009
Er was nog wat rijp van de afgelopen nacht achtergebleven op dit zwammetje.


Deze geweldige foto is niet van mij. Ik kreeg hem toegestuurd van een lezer van Omzwervingen, waarvoor dank !
Deze foto circuleert op Internet. De maker van deze opname is bij mij helaas onbekend.

De titel is " Glimlach van de hemel ".

Een kans van één op een miljoen een dergelijke plaat te schieten.

Deze boodschap in het Engels stond eronder : 

Send this smile to someone you want to bless today… I just did.


Oostvoorne, Koolhoekweg, 31 januari 2009
Een vijftal Kramsvogels struinde de slootkanten af op zoek naar voedsel.


Kuifeend : " Zal ik eens een gekke bek trekken ? "  


Hahahahahaha . . . . .    " Da's lache hè "


Oostvoornes Meer, Hoekje Jans, 30 januari 2009
Ik weet het niet helemaal zeker maar waarschijnlijk is dit de Peervormige Stuifzwam.
Wanneer de zwam rijp is komen de sporen vrij uit de centrale opening aan de
bovenkant van het vruchtlichaam.


Oostvoornse Meer, vogelkijkscherm Brielse Gatdam, 30 januari 2009
Een vrouwtje Brilduiker. De Brilduiker is hier alleen in de winter en trekt vroeg in het voorjaar terug naar de
broedplaatsen. Hij broedt in nestkasten en boomhollen, vaak in holen van Zwarte Specht) in
Scandinavië tot Duitsland. [ ivn vechtplassen ]


Oostvoornse Meer, vogelkijkscherm Brielse Gatdam, 30 januari 2009
 In de vlucht is de Brilduiker te herkennen aan de snelle vleugelslag, waarbij een fluitend geluid
te horen is dat veroorzaakt wordt door de slagpennen van de vleugels. [vogelvisie.nl]


Oostvoorne, Heijndijk, 30 januari 2009
 Ik dacht uit de verte dat er wat sneeuw was blijven liggen. Het bleken veren te zijn. Ook in de natuur geldt
" De één zijn dood . . . . . . . " Een Buizerd plukt hier een jonge Knobbelzwaan die de winter niet
heeft overleefd. Een flinke, gemakkelijke prooi.


Oostvoorne, Heijndijk, 30 januari 2009
De Buizerd hoeft voorlopig niet op jacht . . . . . .