Banner
Januari 2010

Het is volop winter. De wegen buiten de doorgaande routes zijn hier en daar spekglad.
Ik heb toch voorzichtig een klein rondje door de polder gemaakt, omdat daar momenteel
veel ganzen en zwanen hun voedsel zoeken.


Europoort,  2 januari 2010
De bessen van de Duindoorn vallen extra op als ze voorzien zijn van een laagje sneeuw.
Ze zijn in deze tijd een welkome bron van voedsel voor veel vogelsoorten.


Europoort,  2 januari 2010
Sneeuw kan altijd mooie plaatjes opleveren. Een rietpluim met een flinke " toef"


Maasvlakte, Europaweg, 2 januari 2010
Onder deze omstandigheden kan je niet meer over een schutkleur spreken  . . . . . .


Europoort,  2 januari 2010
Na enige tijd eindelijk weer eens een zonnetje erbij. Deze Merelman kan dit wel waarderen.


Europoort,  2 januari 2010
Deze Vink doet zich tegoed aan de Duindoornbessen. Door de lage zonnestand krijgt alles
een zacht oranje kleurzweem.


Oostvoorne, Scheitweekseweg,  2 januari 2010
De watervogels zijn nu te vinden bij watergangen die nog niet dichtgevroren zijn. In een open deel
waren een stuk of vijf Dodaarzen te zien. Grappige beestjes.


Oostvoorne, Rietdijk,  6 januari 2010
Ieder jaar keert er een groepje Wilde Zwanen terug naar deze omgeving om te overwinteren.
Op een geoogst spruitenperceel vinden ze voldoende voedsel. Broeden doen ze
in het hoge noorden van Scandinavië en Rusland.


Oostvoorne, Rietdijk,  6 januari 2010
Ze zaten dit keer lekker dichtbij. Mooie dieren met die geel-zwarte snavels.
Er bestaat nog een soort met een geel-zwarte snavel, de Kleine Zwaan, maar die is ,
zoals de naam al zegt, een stuk kleiner. De Wilde Zwaan is even groot als de bekende Knobbelzwaan.


Oostvoorne, Rietdijk,  6 januari 2010
Tussen vier volwassen dieren, een jong exemplaar. Het verenkleed is nog grijs,
en het geel op de snavel is nog flets.


Oostvoorne, Rietdijk,  6 januari 2010
Nog een close-up.


Oostvoorne, de Heveringen,  6 januari 2010
Deze Roodborst vond in het sneeuwlandschap waarschijnlijk nog genoeg te eten. Ik zag hem
voortdurend wat oppikken. Ik neem aan dat er toch iets van zaadjes te vinden was. 


Oostvoorne, de Heveringen,  6 januari 2010
Het kwik kwam vandaag bijna niet boven nul. Uit de zon blijft er een randje rijp achter
van afgelopen nacht.


Oostvoorne, Scheitweekseweg,  2 januari 2010
Grote groepen ganzen zoeken voedsel op de weilanden in de polder.
Tegen de avond zie ik ze vaak overvliegen naar hun overnachtingsplek.
Ze overnachten bij voorkeur op het water. Daar zijn ze veiliger voor eventuele belagers. 


Oostvoorne, Scheitweekseweg,  2 januari 2010
Deze Grauwe Ganzen zijn hier de meest voorkomende soort, maar Canadese- en Nijlganzen waren ook van de partij.
Maasvlakte, Antarcticaweg, 15 januari 2010
Een flink groepje Sneeuwgorzen zochten op de grond naar voedsel. Bij nadering vlogen ze op,
en zochten hun heil op het dak van een loods. Even de veren poetsen in een waterig zonnetje.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 15 januari 2010
De Sneeuwgors is een wintergast. Eind maart, begin april zijn ze weer verdwenen naar hun broedgebieden.
Maar weinig zangvogels broeden zo ver naar het noorden als de Sneeuwgors. Het belangrijkste broedgebied in Europa
loopt langs de kust van Scandinavië en Rusland, maar ook op IJsland bevindt zich een broedpopulatie.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 15 januari 2010
Niet helemaal scherp, maar de mooie tekening is hier toch goed zichtbaar.


Rockanje, Strypsedijk, 20 januari 2010
De Nederlandse Buizerds krijgen in de winter gezelschap van exemplaren die hier overwinteren.
Je struikelde er bijna over. In een korte tijd zag ik er wel een stuk of acht.


Tinte, Peltsersdijk, 20 januari 2010
Langs deze dijk staan knotwilgen. In je fantasie hoop je hier wel eens een uilensoort
tegen te komen . . . Vandaag een Graspieper, ook leuk natuurlijk.


Tinte, Peltsersdijk, 20 januari 2010
 De Graspieper heeft een bescheiden formaat: 14,5 cm. Hij is het hele jaar
in Nederland te zien.


Rockanje, Groeneweg, 20 januari 2010
Een vrouwtje Kuifeend. In de winter zijn kuifeenden massaal in ons land aanwezig.


Tinte / Brielle, Peltsersdijk, 20 januari 2010
Jammer genoeg in de verte, maar toch een redelijk plaatje van twee mannen en een vrouw Grote Zaagbek.
 In de winter kunnen Grote Zaagbekken regelmatig binnen onze grenzen worden aangetroffen.


Rockanje, Groeneweg, 20 januari 2010
Hier het mannetje Smient, met de kenmerkende geel/oranje vlek op het voorhoofd.
 In tegenstelling tot diverse andere eendensoorten duiken Smienten niet naar hun voedsel.
Het zijn echte slobberaars, die in het water hun voedsel vanaf het oppervlak naar binnen halen.


Rockanje, Groeneweg, 20 januari 2010
De Smient is ook een wintergast. Broedgevallen komen bijna niet voor. De Smient broedt met name op IJsland,
het noordelijke deel van Groot-Brittannië, het Scandinavische gebied en Noord-West-Rusland.
We zien hier een vrouwtje.


Rockanje, Naterseweg, 20 januari 2010
In de vorige aflevering zagen we de Wilde Zwaan. Vandaag, voor mij,  een recordaantal waargenomen,
zo'n 55 exemplaren. Het was een beetje lastig tellen. Ze waren namelijk in gezelschap van een aantal
Knobbelzwanen en zelfs een Zwarte Zwaan.