Banner
Mei 2009


Voornes Duin, de Heveringen, 2 mei 2009
De Dagpauwoog heeft een zonnig plekje opgezocht op deze afgezaagde boom.


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2009
Deze week heb ik o.a. een kijkje genomen in het nieuwe gedeelte van het Kreekherstel Strypse Wetering.
Aardig wat soorten vogels hebben dit gebied al ontdekt. We zullen er een aantal de revue laten passeren
waaronder deze Grutto. De vogels zitten hier wel op grote afstand, maar met wat geduld zijn er wel
redelijke plaatjes te maken. 


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2009
Ook de Oeverloper heeft één legsel van 3 á 4 eieren. De Oeverloper broedt vooral in Scandinavië en
Oost-Europa en slechts bij hoge uitzondering in Nederland.


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2009
In een zandberg hebben deze Oeverzwaluwen een nestelplek gevonden. De opnamen zijn van gepaste afstand gemaakt,
en met een fotobewerkingsprogramma "opgeblazen". We willen deze diertjes uiteraard niet verstoren.


Voornes Duin, de Heveringen, 2 mei 2009
Op de valreep toch nog gelukt dit mannetje Oranjetipje te fotograferen. Deze vlindersoort vliegt 
maar vrij kort in één generatie.


Voornes Duin, de Heveringen, 2 mei 2009
De eerste grotere libellensoort van dit seizoen. Een Viervlek.  Deze libellen komen voor van mei tot juli bij
stilstaande wateren met veel waterplanten. Ze komen soms in grote aantallen voor bij voedselarme vennen en
hoogvenen. In Nederland en België komt hij algemeen voor.


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2009
Een Visdief in de vlucht. In 2009 zetten SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland
de Visdief centraal in het Jaar van de Visdief. Voor meer informatie kunt u eens kijken op
www.jaarvandevisdief.nl


Maasvlakte, Antarcticaweg, 4 mei 2009
Vanuit de auto fotograferen heeft het voordeel dat je de vogels soms heel dicht kunt naderen.
Het resultaat is dan een fraaie close-up van deze Witte Kwikstaart.


Maasvlakte, Europaweg, 4 mei 2009
Deze Fitis laat zich van heel dichtbij bekijken, terwijl hij in de struiken op zoek is naar insecten.


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2009
Een kwart van de Europese Kluten broedt in Nederland. Ze hebben één legsel van
3 á 4 eieren per broedseizoen. De Kluut is gemakkelijk te herkennen en is
met geen andere soort te verwarren.


Maasvlakte, Europaweg, 7 mei 2009
Even een fotografisch grapje tussendoor. Benodigd zijn : schemering, een schoorsteen,
een volle maan, en even flink hard lopen om de juiste positie in te nemen.
Het resultaat : een soort schemerlamp?


Oostvoorne, Groeneweg, 13 mei 2009
Het Boomblauwtje vliegt van half april tot begin juni en weer in juli en augustus.
Hij houdt van plaatsen waar bomen en struiken staan dus je treft ze vaak aan
bij een bosrand.


Oostvoorne, landgoed Stuyvesante, 13 mei 2009
De Argusvlinder kent een eerste generatie in mei en juni, en een tweede in juli tot september. De levensverwachting
voor deze soort is zo'n drie weken.


Oostvoorne, Groeneweg, 13 mei 2009
Bloeiende Meidoorn. De oudere tuinders zeiden altijd "als de Meidoorn bloeit kunnen de (spercie)bonen 
in de grond gestopt worden" om te kiemen. Het gevaar voor bevriezing van de jonge planten zou
zich dan niet meer voordoen. Maar of dit echt klopte? 


Oostvoorne, landgoed Stuyvesante, 13 mei 2009
Een omgeving waar ik deze soort eigenlijk niet verwachtte. Toch kwam ik deze Oeverloper tegen langs
een watering. Door me telkens achter de omringende bomen te verstoppen kon ik hem vrij dicht naderen.


Oostvoorne, landgoed Stuyvesante, 13 mei 2009
Trekvlinders die naar ons land komen zijn meestal afkomstig uit landen rondom de Middellandse Zee,
uit Midden-Europa, Klein-Azië en Midden-Afrika. Deze Distelvlinder heeft zo'n reis achter de rug.
Hij heeft zo'n 1000 kilometer of nog meer gevlogen. De vleugels zijn flink gehavend.


Oostvoorne, landgoed Stuyvesante, 13 mei 2009
Een melding op Internet van een Wielewaal in het Kranenhout. Ik heb hem na een flinke wandeling gevonden in dit gebied.
Op vogelvisie.nl is te lezen "Wielewalen leven voornamelijk in de kruinen van hoge loofbomen en zijn daardoor
ondanks het felle verenkleed van het mannetje zelden te zien". Dat heb ik gemerkt. Na anderhalf uur,
waarin ik hem regelmatig hoorde roepen, kon ik uiteindelijk een paar onduidelijke plaatjes maken.


Oostvoorne, landgoed Stuyvesante, 13 mei 2009
Een paar opnamen, en ja hoor, hij ging er al weer vandoor. Ik heb
de moed op een beter plaatje maar opgegeven. De middag was om.
Dit is een mannetje, het vrouwtje heeft een meer groene kleur.


Maasvlakte, Europaweg, 14 mei 2009
Ik vertelde u hierboven over de vlindertrek. Een dag later zag ik tientallen exemplaren
van de Distelvlinder rondvliegen bij deze bloeiende struiken.


Oostvoorne, Rietdijk, 13 mei 2009
Deze Kievit sloeg terwijl ik langsliep alarm en hield mij scherp in de gaten.
Een nest of jongen in de buurt?


Maasvlakte, Antarcticaweg, 14 mei 2009
Er waren vandaag veel Tapuiten te zien. Hierboven een vrouwtje en hieronder het mannetje.
Er zijn hier in het talud van een spoorbaan nogal wat konijnenholen te vinden, en ik heb het
vermoeden dat er een aantal Tapuiten broeden. Ze nestelen namelijk graag in oude konijnenholen.
De meeste lezers weten het inmiddels, ik heb een ontzettende hekel aan vroeg opstaan. Het overbekende spreekwoord is,
" De morgenstond heeft goud in de mond ". Dus toch de bezwaren maar overboord gezet en op 22 mei om 05.15 uur
opgestaan, en na een "snel bakkie " om 05.30 uur vetrokken. Nou het was de moeite waard. De natuur was,
zoals we zullen zien, gehuld in dauw, en later kwam er een zonnetje bij. Ik heb verschrikkelijk genoten,
en hoop dat ik u door onderstaande plaatjes kan laten meegenieten.


Voornes Duin, Tenellaplas, 22 mei 2009
Een mooi bedauwde bloem van de Adderwortel. Deze plant kent verschillende volksnamen zoals addertong, bloedkruid,
hertstong met bloemen, longenkruid, miltkruid, naterwortel, njirrewoartel (Fries) en slangenwortel.[wikipedia.org]


Voornes Duin, de Heveringen, 22 mei 2009
De plaatjes van de vroege morgen. Hier zien we de zaden van een Paardenbloem.
De zilveren dauwdruppels maken het extra mooi.


Voornes Duin, Tenellaplas, 22 mei 2009
Deze Distelvlinder laat zich in de morgenzon ook heel fraai bekijken.
Door de relatief lage temperatuur zijn ze nog niet erg beweeglijk.


Voornes Duin, Tenellaplas, 22 mei 2009
De zon begint te schijnen. Het vroege morgenlicht geeft zeer mooie kleuren.
Deze Kleine Vuurvlinder lijkt extra oranje.


Voornes Duin, de Heveringen, 22 mei 2009
De bloem van deze Lis is ook bezet met hele fijne dauwdruppeltjes.


Voornes Duin, Tenellaplas, 22 mei 2009
Voornes Duin is min of meer beroemd door het voorkomen van diverse Orchissen.
Van mijn collega Kees ( dank ! ) heb ik een zoekkaart gekregen om Orchideeën te herkennen.
Dit moet een Brede Orchis zijn. Nog niet helemaal in bloei.


Voornes Duin, de Heveringen, 22 mei 2009
Een fraai slakje bedekt met dauw.


Voornes Duin, de Heveringen, 22 mei 2009
De larven van een Libelle leven lange tijd onder water. Deze opname laat zien dat enkele dagen voor ze uitkomen
langs plantenstengels omhoog kruipen. Ze ademen niet meer in het water. De ademhalingsgaten worden boven de
wateroppervlakte gebracht, het chitine omhulsel barst geleidelijk open en na de poten, die dienen om zich aan de
planten vast te houden, komt ook het achterlijf te voorschijn. De vleugels worden opengevouwen door de
vleugeladeren met bloed vol te pompen. De libelle krijgt zijn steeds veranderde kleuren pas na enkele dagen.
In vergelijking met het larvestadium duurt het leven van een volwassen libelle maar kort. Afhankelijk van de soort
is dit van 2 weken tot enkele maanden.


Voornes Duin, de Heveringen, 22 mei 2009
Een Wijngaardslak is nog op pad. Overdag zit hij meestal in z'n huisje.
Deze slak is een beschermde soort, en vrij zeldzaam.


Voornes Duin, de Heveringen, 22 mei 2009
Een andere Wijngaardslak is in een stengel geklommen. Alles is vochtig van de dauw.
Ook het gras. Tot kniehoogte was ik kleddernat.


Voornes Duin, de Heveringen, 22 mei 2009
Mede door de plant waarop ik hem aantrof moet dit een Zuringwants zijn. Hij overwintert en is vrijwel het hele
jaar door te zien. Je kunt ze bijna overal waarnemen, zelfs in parken en tuinen. Ze leven bij voorkeur
op planten als zuring, wilgenroosje en boerenwormkruid.


Maasvlakte, Europaweg, 18 mei 2009
De duisternis is al ingevallen. Deze Zomertortel is hier neergestreken om te rusten.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 25 mei 2009
Een mannetje Eider was een paar dagen te zien in de haven bij de Euromax Terminal. 


Maasvlakte, Antarcticaweg, 23 mei 2009
Met deze soort, de Houtduif gaat het volgens mij uitstekend. Je ziet ze steeds in grotere
aantallen heb ik het idee. Ze komen ook regelmatig bij ons in  de tuin om wat van het aangeboden voer te halen.


Europoort, 23 mei 2009
Hij roept zijn eigen naam, de Kleine Karekiet. Je hoort ze meer dan je ze ziet,
doordat ze meestal in het riet verstopt zitten.


Europoort, 23 mei 2009
Dit mannetje ( te zien aan de grijze kop) Torenvalk had waarschijnlijk prooi op de korrel.
Minutenlang zat hij vanaf een lantaarnpaal naar een bepaalde plek te kijken.


Europoort, 23 mei 2009
Op een gegeven moment kreeg hij mij in de gaten, waarna ik nog snel twee plaatjes kon maken,
voordat hij er toch maar vandoor ging.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ik wil even aandacht besteden aan het natuurgeweld van afgelopen
week. Ik was in de gelegenheid het opkomende noodweer vast te leggen, wat resulteerde in een aantal (naar ik denk)
indrukwekkende foto's. Op een gegeven moment werd het zelfs een beetje onwerkelijk en bijna beangstigend.
Wat een enorme energie kan er in zo'n buiencomplex zitten !


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 25 mei 2009
Omstreeks 21.00 uur. De eerste tekenen van slecht weer in aantocht. Nogal bijzondere wolken niet?


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 25 mei 2009
In de verte begon het al te rommelen en waren de eerste ontladingen te zien.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 25 mei 2009
Hier begint het menens te worden. Er vormt zich een zogenaamde shelfcloud/rolwolk. 
Op de site van het KNMI geeft men de navolgende omschrijving van dit fenomeen :
Zware onweersbuien worden soms voorafgegaan door rolwolken. In de meteorologie wordt zulke bijzondere wolkenvormen ook wel
arcus (boogwolk) of shelfcloud (boekenplankenwolk) genoemd. De angstaanjagende rolwolk ontstaat wanneer koudere lucht die met
de onweersbui meekomt in aanraking komt met veel warmer lucht aan het aardoppervlak. In de lucht kan dan een wolkenrol onstaan
die er zeer onheilspellend uitziet.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 25 mei 2009
Het geheel begint zich duidelijker af te tekenen en komt richting de kust.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 25 mei 2009
Het ziet er steeds dreigender uit . . .


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 25 mei 2009
Een foto iets meer naar rechts genomen. Rechtsonder het eind van de rolwolk.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 25 mei 2009
De bui raakt bijna de kustlijn. Er beginnen grote druppels te vallen.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 25 mei 2009
Het breekt los. Ineens zijn er zeer hoge windsnelheden. Op Schiphol is er een uitschieter
gemeten van boven de 100 km/u. Een gigantische hoosbui en zandstorm maken het onmogelijk
nog te fotograferen. Het beste om te doen is . . . . . meteen wegwezen !
Ik ben die avond/nacht omstreeks 01.30 uur naar bed gegaan. Het onweerde nog steeds
met heel veel flitsen/ontladingen. Het schijnt dat er om een uur of vier ook nog een flinke
bui is geweest met "flinke knallen". Voor mijn gezin onbegrijpelijk maar ik heb het niet gehoord . . . . 


Maasvlakte, Antarcticaweg, 25 mei 2009
Er waren twee jonge Scholeksters te bewonderen. Ik heb ze er beide maar opgezet.