Banner
Mei 2010Europoort, 5 mei 2010
Deze Grauwe Gans heeft jongen in de buurt lopen. Zij/hij is dan ook flink agressief naar mij.
Blazend kwam ze mijn richting op. Ik heb haar/hem maar snel met rust gelaten.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 13 mei 2010
In de havens op de Maasvlakte zijn regelmatig Eiders te zien.
Hier zien we een mannetje. Wat altijd opvalt zijn de groenachtige vlekken in de nek. 


Maasvlakte, Europaweg, 13 mei 2010
In mei legt iedere vogel een ei etc. . . . . Hier een nest van de Zilvermeeuw.


Maasvlakte, Europaweg, 13 mei 2010
 Meestal kom je de Patrijs in groepjes tegen van 6 tot 10 exemplaren. Nu vaak maar 1 of 2.
Misschien is de oorzaak het broedseizoen.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 13 mei 2010.
In de berm van de weg zijn vaak naar voedsel zoekende Tapuiten te vinden.


Maasvlakte, Europaweg, 15 mei 2010
Van sommige soorten is al nageslacht te zien. Hier een jonge Scholekster.
Een bolletje wol op hoge pootjes.


Voornes Duin, de Heveringen, 20 mei 2010
De eerste soorten juffers en libellen komen tevoorschijn. Dit is de Variabele Waterjuffer
o.a. te herkennen aan het blauwe uitroepteken op het zwarte rugschild achter de kop.


Rockanje, Strypse Wetering, 20 mei 2010
Mijn collega Kees beschuldigt mij er altijd van, dat ik af en toe een Witte Kwikstaart geel verf.
De mannetjes van de Gele Kwikstaart zijn echter van nature knalgeel. Echt waar Kees !


Rockanje, Strypse Wetering, 20 mei 2010
Veel natuurbeschermingsorganisaties zetten zich in voor behoud van de weidevogels.
Dit is zo'n weidevogel, een prachtige Grutto.


20 mei 2010
Een zeldzame, en daarom beschermde, orchidee.De Aapjesorchis Als we naar de bloem kijken
zie je met enige fantasie een hoofd met daaronder een lijfje met 2 armen en 2 benen.


Rockanje, Strypse Wetering, 20 mei 2010
Op een gegeven moment ging het vrouwtje plat met haar kop op het wateroppervlak liggen als onderdeel
van het baltsgedrag. Hierna volgde zoals we hierboven zien de paring. De kluut broedt in kolonies,
zowel langs de kust als verder landinwaarts in moerassen of bij ondiepe plassen met zout of brak water.
Het nest bestaat uit een kuiltje met wat plantendelen, waarin ongeveer vier eieren gelegd worden.
Na het uitkomen van de eieren verlaten de jongen het nest meteen en gaan al zelfstandig op zoek naar voedsel


Rockanje, Strypse Wetering, 20 mei 2010
Een opvallende verschijning, de Kluut. Dit keer kon ik hem mooi in de vlucht " schieten ".


Rockanje, Tenellaplas, 20 mei 2010
Overal komen jonge vogels tevoorschijn. Een jonge Meerkoet heeft een zeer opvallend rood gekleurd hoofd.
Dit zal echter vrij spoedig verdwijnen.


Voornes Duin, de Heveringen, 20 mei 2010
Een mannetje Platbuik. Hij heeft een zeer afgeplat achterlichaam,
blauw berijpt met gele vlekken aan beide zijden.


Rockanje, Strypse Wetering, 20 mei 2010
Een van de minder opvallende steltlopers is de Temmincks Strandloper. Dit komt niet alleen door zijn
geringe grootte,  maar ook door zijn onopvallende kleed en onopvallende gedrag. Temmincks Strandlopers
worden ook wel muizen genoemd, omdat ze heel laag met kleine schokkende bewegingen over de bodem kruipen.
[ vogeltrackers.nl ]


Voornes Duin, de Heveringen, 20 mei 2010
Deze soort is vooral te zien van mei tot juli. De Viervlek.
Hij behoort tot de familie Korenbouten.


Rockanje, Strypse Wetering, 20 mei 2010
Baltsgedrag van de Visdief. Het vrouwtje begint te roepen, het mannetje komt roepend aanvliegen met
een visje in de bek. Het visje wordt aan het vrouwtje aangeboden en ditmaal pakt ze het aan. (hieronder).

Na enige tijd verschijnt het mannetje weer met een visje. Ditmaal draaide het vrouwtje de kop weg.
Het mannetje liep een rondje en probeerde drie maal het visje aan te bieden maar het werd steeds geweigerd.
Hierna ging het stel op de vleugels en verdween helaas uit mijn gezichtsveld.
Het zal wel goedkomen met die twee . . . . . . .  toch?


Europoort, 22 mei 2010
Geen geweldige foto, maar deze Bosrietzanger zat in de bosschages achter een rietkraag.
Hij is bijna niet te onderscheiden van de Kleine Karekiet. De zang is de beste manier om hem
te herkennen. Op de site van de Vogelbescherming is hierover te lezen :
"Uit onderzoek is gebleken dat bosrietzangers veel Afrikaanse vogelsoorten imiteren, waarvan ze
de zang hebben opgepikt tijdens hun eerste overwintering in Afrika. Wie dus, wandelend door
het Hollandse laagland, Afrikaans gezang hoort weet met Bosrietzangers te maken te hebben... "


Maasvlakte, Europaweg, 24 mei 2010
De Tuinfluiter is een onopvallende vogel die zich maar weinig laat zien omdat hij zich voornamelijk schuil
houdt in dicht struikgewas. Ze zijn dan ook het best te herkennen aan de lang aangehouden zang die veel
lijkt op die van de Merel. De zang van de Tuinfluiter is echter sneller en onafgebroken.