Maart 2014


Botlek, 1 maart 2014
Na al de regen eindelijk een zonnetje. Dit konijn geniet er zichtbaar van.


Oostvoorne, Overbos, 7 maart 2014
Alom roffelende spechten. Om ze te ontdekken valt vaak niet mee. Door het naderende broedseizoen
zijn ze flink actief. We komen straks nog een Grote Bonte specht tegen.


Oostvoorne, Heveringseweg, 7 maart 2014
Een andere vroege bloeier is het Speenkruid. Hier op de rand van een sloot.
Het onscherpe water geeft een bijzondere achtergrond aan deze foto.


Oostvoorne, landgoed Mildenburg, 8 maart 2014
Het Zuid-Hollands Landschap verkocht deze dag haardhout. Ik heb gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt
om kennis te maken met de mensen die mij de filmvergunning hebben verleend.
En nog bedankt voor de koffie mannen!
 

Oostvoorne, landgoed Mildenburg, 8 maart 2014
Het was werkelijk prachtig weer, en allerlei vogels lieten zich mooi bekijken, waaronder deze Boomklever.


Oostvoorne, landgoed Mildenburg, Stinzentuin, 8 maart 2014
Gelukt! Ik had er al wat zien vliegen maar nog niet kunnen fotograferen.
De eerste vlinderopname van dit jaar, een Citroenvlinder. 


Oostvoorne, landgoed Mildenburg, 8 maart 2014
Mannetjes en vrouwtjes Grote Bonte Specht zaten elkaar na door de bomen. Hier zien we een mannetje.
Het vrouwtje heeft geen rode vlek op het achterhoofd. 


Oostvoorne, landgoed Mildenburg, Stinzentuin, 8 maart 2014
Geen Sneeuwklokje maar een Lenteklokje. Het Lenteklokje bloeit iets later dan het Sneeuwklokje.
Ik vind het eigenlijk wel een mooi ontwerp voor een schemerlampje . . .


Oostvoorne, landgoed Mildenburg, 8 maart 2014
Er waren weer een aantal Reeën te zien. Dit maal een bok.
De basthuid die nu nog om het gewei zit wordt afgeschuurd tussen maart en juni. 
Ik heb trouwens lekker ook mijn tong naar hem uitgestoken!


Duinen van Oostvoorne, 11 maart 2014
Uit de verte hoorde ik hem al tikken. Het geluid van een specht die de zaden uit een dennenappel
zit te halen. Het valt vaak nog ontzettend tegen om hem daadwerkelijk te vinden. Maar zoals u ziet,
gelukt! Een mannetje Grote Bonte Specht.


Duinen van Oostvoorne, Tenellaplas, 11 maart 2014
Nog een vroege bloeier. Japans Hoefblad. Zoals de naam al aangeeft is deze soort in het begin van de
negentiende eeuw geïmporteerd.


Duinen van Oostvoorne, 11 maart 2014
Ik heb m’n fotocamera op m’n fietszadel gezet en met de zelfontspanner een foto gemaakt.
“The making of Omzwervingen” ;-)   Ik ben hier bezig filmopnamen te maken in een van de vele poelen.
De laatste tijd komen er nogal eens mensen naar mij toe, om te vragen of ik soms
“die meneer van Omzwervingen” ben. Altijd heel leuk om even kennis met u te maken!


Oostvoorne, onze tuin, 12 maart 2014
Deze Heggenmus zingt al vroeg in het jaar de longen uit z’n lijf. Prachtige concerten geeft hij.


Oostvoorne, onze tuin, 12 maart 2014
Meneer Huismus. Ik hoop dat hij samen met z’n vrouwtje gebruik gaat maken van de nestkast
die ik opgehangen heb.


Duinen van Oostvoorne, 14 maart 2014
Het is lastig om door het wateroppervlak heen te fotograferen, maar hier zien we de snoeren eieren die
zijn afgezet door een Pad. Na een dag of tien komen hier de kikkervisjes uit. Ik zal proberen dit in de gaten
te houden.


Duinen van Oostvoorne, 14 maart 2014
Al doende bij het poeltje . . . Dit had ik nooit eerder gezien.
Er zijn inderdaad spinnensoorten die over het water kunnen lopen. Wonderlijk gezicht.


Oostvoorne, Slikken van Voorne, 17 maart 2014
De Slikken van Voorne zijn een beschermd Natura 2000 gebied en derhalve niet toegankelijk. Alleen langs de randen, tot de bordjes.
In de verte vlogen een aantal Brandganzen over het begroeide deel van dit gebied. Op de achtergrond de Noordzee.


Oostvoorne, Slikken van Voorne, 17 maart 2014
Ook prachtig. Een voorbij vliegende Bruine Kiekendief. Helaas op grote afstand.


Oostvoornes Meer, Noordoever, 17 maart 2014
Een explosie van witte bloesem. De Sleedoorn


Duinen van Oostvoorne, Sipkesslag, 19 maart 2014
Ook de Roodborsttapuit is weer terug uit zuidelijker streken.


Duinen van Oostvoorne, de Heveringen, 24 maart 2014
Bloeiende Hulst trekt insecten aan, zoals deze Aardhommel


Duinen van Oostvoorne, de Heveringen, 24 maart 2014
Een lenteconcert van de Roodborst. Als het nog donker is zingen ze al bij het licht van een lantaarn


Oostvoorne, de Ommeloop, 24 maart 2014
Een Grauwe Gans maakt een geslaagde landing op het water


Oostvoorne, het Overbosch, 12 maart 2014
De Bosanemonen beginnen te bloeien. Waarom heb ik eigenlijk dure camera’s? Dit is een plaatje
gemaakt met m’n telefoon . . . . Niets mis mee.  


Europoort, 29 maart 2014
Men blijft zich af en toe verbazen, en wrijft men zich even in de ogen. Zie ik dit goed?
Op zo’n twee meter hoogte ligt een dode mol op een tak. Waarschijnlijk het slachtoffer van de Ransuil
of een Buizerd die in dit gebied voorkomen


Europoort, 29 maart 2014
Het is nog vroeg in de ochtend. Een Pimpelmees in het nog zachte licht


Botlek, 29 maart 2014
De Zwarte Kraai is altijd schuw en op z’n hoede. Door een deur die op een kier stond kon ik
dit portret maken.

<< Terug naar indexpagina>>