Banner

Maart 2007

Deze pagina wordt gedurende de maand aan de bovenzijde aangevuld, dus als u de " Omzwervingen " vanaf het begin van deze maand wilt lezen, even helemaal naar beneden scrollen.

Bont zandoogje
Grevelingen, Kabbelaarsbank, 31 maart 2007
Een Bont Zandoogje (Pararge aegeria). Een veel voorkomende vlinder langs bosranden.

Dagpauwoog
Grevelingen, Kabbelaarsbank, 31 maart 2007
Door het mooie voorjaarsweer zijn er al weer aardig wat vlinders te zien. Een Dagpauwoog (Inachis io)
had het aan de stok met een Bont zandoogje. Een kwestie van bewaking van het territorium.
 
Babbelaarsbank
Grevelingen, Kabbelaarsbank, 31 maart 2007
Een uitzicht op de Grevelingen vanachter het vogelkijkscherm. Hier zijn zeer veel soorten
watervogels te bewonderen. Fotograferen is moeilijk, ze zitten nogal ver weg.

Kokmeeuw
Brouwersdam, 31 maart 2007
Een uitstapje naar de provincie Zeeland.
Deze Kokmeeuw (Larus Ridibundus) is weer geruid naar het zomerkleed. Hij heeft nu weer de kenmerkende
chocoladebruine kop. Bij het winterkleed blijft er alleen een donkere oorstreek over.

Ree
Rockanje, de Heveringen, 16 maart 2007
Een mooi staaltje van schutkleur. Deze Ree zie je hierdoor natuurlijk snel over het hoofd. Pas op het
laatste moment zagen we elkaar. Ze bleef rustig staan, toen ze zag dat ik de andere kant op liep.

Zwammen
Quakjeswater, 16 maart 2007
Er is aardig wat neerslag gevallen. Rondom het Quakjeswater ontstaan moerasachtige poelen.
Op het dode hout groeien allerlei mossen en zwammen, die mooi weerspiegelt worden in het water.

Panorama
Quakjeswater, 16 maart 2007
Een overzicht van de broedkolonie van Lepelaars in het Quakjeswater. Deze opname is samengesteld uit vier
foto's die naast elkaar genomen zijn. Een fotoprogramma op de computer zet de opnamen automatisch
feilloos aan elkaar. Zo krijgen we een fraai panorama. Alle witte punten op het eiland zijn Lepelaars.
Ik heb er zo'n veertig geteld, maar er zullen er verscholen best meer zitten.

Lepelaarvlucht
Quakjeswater, 16 maart 2007
Een Lepelaar (Platalea leucorodia) vliegt voorbij het uitkijkpunt met wat nestmateriaal in de snavel.
Volgens de boeken legt het vrouwtje eind april meest 4 eieren, die door beide ouders 21 dagen
bebroed worden. De jongen verlaten na een week of vier het nest, en kunnen na zes weken vliegen.

Kikker
Quakjeswater, 16 maart 2007
Ik trapte er bijna op. Op het bospad zat deze kikker. Ik heb hem gedetermineerd als
Bruine Kikker (Rana temporaria). Maar het kan ook zijn, dat het een Heikikker (Rana arvalis) betreft.
Ik kom er niet echt uit, volgens de boeken lijken ze nogal op elkaar. Wie het weet . . . . Ik hou me aanbevolen !

Groenling
Maasvlakte, Europaweg, 10 maart 2007
De Groenling (Carduelis chloris) is een zangvogel uit de familie van de vinkachtigen.
Het zijn zaadeters die buiten het broedseizoen, in groepjes fouragerend, te zien zijn.

Lammetje
Oostvoorne, Sleepseweg, 14 maart 2007
Als je zo lekker tegen je moeder aan kunt liggen in het voorjaarszonnetje, is het leven zo
slecht nog niet, toch? Alleen die nare ontsierende gele oormerken heb ik altijd problemen mee . . . .

Narcis
Oostvoorne, onze tuin, 12 maart 2007
De narcis bloeit overal volop. De oudere generatie Oostvorenaars noemt deze soort
de "Paseblom". De bloem die rondom Pasen bloeit. Hij is er dus erg vroeg bij . . . . .

Kleine Mantelmeeuw
Maasvlakte, Antarcticaweg, 12 maart 2007
De meeuwen beginnen al weer koppeltjes te vormen voor het komende broedseizoen.
Hier zien we de Kleine Mantelmeeuw. De rug van deze soort is donkerder dan van de
meer voorkomende Zilvermeeuw.

Scholekster
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 5 maart 2007.
De Scholekster is een veel voorkomende steltloper. Opvallend zijn het rode oog en de
knaloranje snavel. Door het zwartwitte verenpak wordt hij ook wel "Bonte Piet"genoemd.

Opgang
Maasvlakte, Antarcticaweg, 10 maart 2007
De zon komt op. Het begin van een aantal zeer mooie lentedagen met hoge temperaturen
voor de tijd van het jaar.

Torenvalk03
Maasvlakte, Antarcticaweg, 5 maart 2007
Een Torenvalk hangt " biddend " boven het veld. Ik heb hem één keer naar beneden zien duiken,
waarschijnlijk tevergeefs, want ik heb hem niet met een prooi waar kunnen nemen.

Maan 1
Oostvoorne, 3 maart 2007
De algehele maansverduistering was in onze regio goed te zien, op een paar kleine wolkenveldjes na.
Hier zien we dat een deel van de maan al in de schaduw van de aarde is terechtgekomen.

Maan 2
Steeds verder verdwijnt de maan in de schaduw

Maan 3
Hier is de maan zo'n beetje volledig verduisterd. Hij krijgt dan een rode gloed.

Staartmees3
Oostvoorne, Kaapduin, 3 maart 2007
De Staartmees is een zeer beweeglijk vogeltje dat in de bomen en struiken rondscharrelt op
zoek naar insecten.