Banner
November 2007

Doorkijk
Voornes Duin, de Heveringen, 5 november 2007
Ieder jaargetijde heeft wel zijn bekoring. Een tapijt van afgevallen bladeren
is neergelegd in dit "doorkijkje".

Tortel
Oostvoorne, onze tuin, 4 november 2007
Vorige maand liet ik u een jonge Turkse Tortel in het nest zien. Het "jonkie" komt nu regelmatig van het aangeboden strooivoer snoepen.
Hij (of zij) is schijnbaar helemaal niet bang voor mensen. Ik liep op nog geen meter langs, en hij bleef gewoon zitten.

Koolmees
Voornes Duin, omgeving Tenellaplas, 5 november 2007
De bladeren vallen met de forse wind in rap tempo van de bomen. Dat heeft ook zijn voordelen, aangezien
de vogels nu beter zichtbaar zijn, zoals deze Koolmees op zoek naar voedsel.

Paddestoel
Voornes Duin, omgeving Tenellaplas, 5 november 2007
Het is de laatste dagen allemaal wat natter, op het ogenblik zijn er aardig wat paddestoelen te bewonderen.

Krakeend
Voornes Duin, Tenellaplas, 5 november 2007
Een mannetje Krakeend. Een mooie fijne tekening in zijn verenpak.
De kleuren van de herfst worden weerspiegelt in het water . . . . . .

Zeetje
Maasvlakte, Slag Maasmond, 11 november 2007
Het is onstuimig. Grote golven beuken op de zeewering. Veel dagjesmensen kwamen dit geweld bekijken en 
uiteraard fotograferen.

Bikkels
Maasvlakte, Slag Maasmond, 11 november 2007
Dit zijn de echte "bikkels". Onder zeer slechte weersomstandigheden (het is koud, het stormt en er vallen
fikse buien) zitten deze dik ingepakte lieden met telescopen en verrekijkers de vogels te bekijken. Door de
flinke storm worden soorten, die normaliter alleen op volle zee voorkomen, richting kust geblazen.
Hierdoor zijn (zeer) zeldzame soorten waar te nemen. De tellingen zijn te bekijken op www.trektellen.nl

Kleine alk
Maasvlakte, Slag Maasmond, 10 november 2007
Ik heb ook nog  een zeldzame soort mee kunnen pikken. We zien hier de Kleine Alk. Ze zaten vrij ver uit de kust,
dus een niet al te beste opname. De Kleine Alk broedt in zeer grote kolonies in het arctisch gebied op berghellingen.
De soort overwintert op zee, zuidelijk tot het Noordzeegebied. Hij wordt in Nederland het meest gezien na zware stormen,
soms in aanzienlijke aantallen, meestal aan de kust maar soms ook in het binnenland. [ Bron : waarneming.nl]

Roodborst
Voornes Duin, 14 november 2007
Met een zonnetje erbij zijn er vaak fraaiere plaatjes te maken. Deze Roodborst is
helemaal niet schuw en blijft even mooi poseren op zo'n anderhalve meter afstand.

Ganzen
Polder Strype, 14 november 2007
De boeren zijn er niet altijd blij mee. Grote groepen ganzen bevolken in de winter de weilanden.
We zien hier twee soorten. De Grauwe Gans en de Kolgans.
De Kolgans is onder andere te herkennen aan de witte "kol" bovenaan de snavel.

Smienten
Polder Strype, 14 november 2007
In de polders op Voorne is er in deze tijd genoeg te zien. Links achter twee Grauwe Ganzen.
Verder zien we de Smient, een eendensoort. Een sociale soort die vaak in grote groepen te zien is,
wat een prachtige aanblik biedt. De soort broedt in Noord Europa.

Pijlstaart
Oostvoornse Meer, Noordoever, 21 november 2007
Een elegante eend. De Pijlstaart. We zien hier twee mannetjes. Hij heeft zijn naam
te danken aan de lange spitse staartveren.

Pijlstaart 1
Ze zaten nogal in de verte, en ze gaan bij nadering helaas vrij snel op de vleugels. Pijlstaarten staan vaak op hun kop
in ondiep water om voedsel te zoeken. Het zogenaamde grondelen.

Paarse
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 21 november 2007
Een groepje Steenlopers is vaak interessant. Met een beetje geluk lopen er een aantal Paarse
Strandlopers tussen, waarvan we er hier twee zien. Ze zoeken vaak elkaars gezelschap op.
Tussen het wier op de rotsblokken en glooiingen scharrelen ze hun voedsel bij elkaar.
Het is bijna hoog water en dan is het even gedaan met het zoeken naar voedsel.

Paarse 1
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 22 november 2007
Bij hoog water dient er gerust te worden. Kop in de veren en op één poot.
Op één poot rusten zien we bij meerdere soorten. Het is een middel om minder
warmte te verliezen aan de relatief koude ondergrond.

Zilver
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 21 november 2007
Een jonge Zilvermeeuw rustend aan de kustlijn. Aan het bruin gevlekte verenkleed kunnen we zien dat
het een jong exemplaar is. Het duurt ongeveer vier jaar voor de heldergrijze rug en de
witte onderkant geleidelijk tevoorschijn komen.

Regenwulp
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 22 november 2007
De Regenwulp is wat kleiner dan de gewone Wulp. De snavel is ook wat korter.
Ook heeft hij een donkerbruine tekening bovenop de kop die de Wulp mist.
We zien dat deze soort ook op één poot staat te rusten.