Banner
November 2010

Ik schaam me diep, maar wist u dat een mens ook teveel hobby’s kan hebben ? Ik ben bezig
met de opstart van een zeeaquarium. Dit is aardig gelukt, maar ik heb me lelijk
verslikt in hoeveelheid tijd dat dit kost. Tja, dan moet je prioriteiten stellen, en dan gaat
de levende have voor! Ik heb veel gemist de afgelopen weken, zoals een kleine invasie van
doortrekkende Pestvogels. Bijzonder jammer! Af en toe heb ik onderweg toch nog wat plaatjes geschoten.
Daar moeten we het dan maar even mee doen . . . . . . .


Oudenhoorn, Zeedijk, 2 november 2010
De Wulp valt niet echt op in zo’n stoppelveld. Er zaten er een stuk of vijftien.
De Wulp overwintert langs de kusten van West-Frankrijk, Nederland en Zuid Engeland.


Oudenhoorn, Zeedijk, 2 november 2010
Op een gegeven moment vertrouwden ze mijn aanwezigheid niet meer
en gingen ze op de vleugels om een stuk verderop weer neer te strijken


Kanaal door Voorne, 2 november 2010
Overwinterende Tafeleenden kunnen zowel in Nederland als de landen om de Middellandse Zee worden
aangetroffen. We zien hier een mannetje die gemakkelijk te herkennen is aan de bruine kop.
De snavel is loodgrijs en het puntje is “ in de inkt gedoopt “.


Europoort, 6 november 2010
Er is in de herfst soms nog wat kleur te ontdekken van bloeiende planten,
zoals van deze Distel.


Europoort, 6 november 2010
De Roodborst is in de winter vaak te zien en te horen. Vanuit Noord-Europa
komen grote aantallen in ons land overwinteren.


Europoort, 6 november 2010
De Scholekster is het gehele jaar te zien. Toch schuiven ze in de winter langs de kusten
in zuidelijke richting op, tot in Spanje en Afrika.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 6 november 2010
Een wintergast in zeer grote aantallen. De Smient. Deze groep zat op vrij grote afstand,
maar de komende tijd krijg ik wel een kans een mooie close-up te maken van dit
zeer fraaie eendje.


Inmiddels is de winter ingevallen, maar dat had u al gemerkt.
De eerste sneeuw is een feit.  Er wordt voor de komende dagen nog geen dik pak voorspeld, later invallende dooi.
Op de voederplaats in de tuin is het een drukte van belang. Ik kon hier best wat aardige plaatjes maken.
Ook maken we een rondje polder, helaas was het een erg grijze dag. De zon schijnt alleen
als je moet werken . . . . .


Oostvoorne, onze tuin, 24 november 2010
Een hele leuke soort. De Boomklever. Aanvankelijk zag je deze soort hoofdzakelijk in
het Mildenburgbos, tegenwoordig ook in het Overbos. De zwarte zonnepitten
zijn bij veel soorten favoriet, zoals hieronder te zien is.


Oostvoorne, onze tuin, 24 november 2010
Ook het vetblok vindt gretig aftrek.


Oostvoorne, onze tuin, 24 november 2010
De populatie Huismussen is de afgelopen jaren toegenomen, maar zijn nog absoluut
niet op het peil van “ vroeger”. Hier een fraai mannetje.


Oostvoorne, onze tuin, 29 november 2010
Een vrouwtjes Huismus. Rondom de voerplaats hoor je vaak het kenmerkende getjilp en
gekibbel. Voor mij altijd een geluid wat je je uit je jeugd herinnert.


Oostvoorne, onze tuin, 29 november 2010
Ook de mezensoorten zijn met flinke aantallen vertegenwoordigd.
Hier de Pimpelmees.


Oostvoorne, onze tuin, 29 november 2010
De Merels komen in de vijver een “ zeer koele “ dronk halen.
Van het droge voer krijg je natuurlijk dorst.


Oostvoorne, Katteweg, 29 november 2010
Op het Oostvoornse Meer zag ik een man Middelste Zaagbek, maar door het grijze weer lukte het niet
een foto te maken die het bekijken waard was. Deze man Grote Zaagbek kreeg ik er wel op.
In de winter kunt u deze soort regelmatig aantreffen.


Oostvoorne, Westerlandseweg, 29 november 2010
Deze Fazantenhaan speelde verstoppertje. Het rood op de kop verraadde
zijn aanwezigheid. Hij bleef stokstijf staan.


Oostvoorne, Rietdijk, 29 november 2010
Een leuke verrassing. Zeven Wilde Zwanen. Ik zie deze soort meestal voor het eerst in januari.
Ze trekken vanuit het hoge noorden naar het zuiden om te overwinteren. Zou deze vroege aanwezigheid
een voorteken zijn van een strenge winter ?