Banner
Oktober 2009


Maasvlakte, Antarcticaweg, 1 oktober 2009
Het hoofdvoedsel van de Torenvalk zijn muizen. Maar bij een gebrek hieraan willen
ze ook wel vogels slaan. Misschien zit deze hier wel naar uit te kijken.
Er komen er genoeg voorbij . . . .


Europoort, 10 oktober 2009
Altijd een imposante verschijning, de Buizerd. De aantallen zullen toenemen omdat
de Buizerds, die hier voorkomen, in de winter gezelschap krijgen van exemplaren
uit het noorden.


Maasvlakte, Europaweg, 10 oktober 2009
Een groepje Groenlingen in een hoosbui. De meeste blijven gewoon in Nederland. De Nederlandse Groenlingen die toch 
wegtrekken worden aangevuld met Scandinavische vogels. Groenlingen zijn bijzonder trouw aan hun
overwinteringsstek. Uit ringonderzoek is gebleken dat deze vogels, net als veel toeristen,
jaar op jaar op dezelfde plek overwinteren. [ bron : vogelbescherming.nl ]


Maasvlakte, Europaweg, 10 oktober 2009
De Roodborsten verhuizen ook.  Veel van onze Roodborsten trekken in de winter naar Frankrijk en Spanje.
Vanuit Noord-Europa komen grote aantallen naar Nederland.


Europoort, 10 oktober 2009
De laatste dagen zijn er weer grote zwermen spreeuwen te zien. Als ze massaal in een dergelijke
antennemast landen is dat best een grappig gezicht.


Europoort, 10 oktober 2009
Een tegenlichtopname levert fraaie silhouetten op.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 10 oktober 2009
Deze Watersnip is ook op reis. Weggedoken bij een pol gras rust hij even uit.
De Watersnip overwintert in Zuid Europa.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 10 oktober 2009
Hij was helemaal niet schuw, dus kreeg ik de gelegenheid een opname te maken van
het adembenemende verenpak. Wat een verschrikkelijk mooi dier !


Maasvlakte, Antarcticaweg, 12 oktober 2009
Een Zwarte Kraai Men ziet ze in grote getale. Ze hebben een slechte reputatie als jagers van kleine vogeltjes
en nestenuithalers en werden om die reden in het verleden vaak genadeloos vervolgd.
Om die reden is de Zwarte Kraai schuw tegenover mensen. [ vivara.nl ]


Oostvoornse Meer, Noordoever, 23 oktober 2009
De Spreeuw zoekt in groepjes naar voedsel. De bessen van de Duindoorn vormt in deze tijd een
belangrijke voedselbron. Vandaag zag ik ook een grote groep in een perenboom. Of de eigenaar
hier echt blij mee is  . . . . . .


Oostvoornse Meer, Noordoever, 23 oktober 2009
De fraaie tekening in het donkere verenpak.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 23 oktober 2009
Een nog mooi bloeiende Knikkende Distel. De Nederlandse naam ontleend hij aan het feit dat
de bloemhoofden niet recht omhoog wijzen maar opzij knikken.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 23 oktober 2009
In de bloemen van de Knikkende Distel is nectar te vinden en trekt derhalve insecten aan,
zoals deze Aardhommel.


Oostvoorne, Scheitweekseweg, 23 oktober 2009
Een echte wintergast deze Kramsvogel. In de winter trekken Kramsvogels, soms zelfs vrij massaal, naar
West-Europa. Deze exemplaren zijn waarschijnlijk vooral afkomstig uit de Scandinavische landen en
zwerven in die tijd op wisselende plaatsen rond. De trek is meestal het
sterkst in de maanden oktober en november. [ ivnvechtplassen.nl ]

Oostvoorne, Heindijk, 23 oktober 2009
Smienten komen in de zomer voor in Noord-Scandinavië en Siberië. Schaars broeden ze ook in Nederland.
In het najaar trekken de eenden in groten getale naar het zuiden en zijn te vinden op plassen en in
poldersloten in Midden- en West-Europa, waaronder Nederland. De Smient is dan de op één
na talrijkste eend van Nederland. Dit is een mannetjesexemplaar. [ wikipedia.nl ]


Oostvoorne, Mildenburgbos, 23 oktober 2009
Af en toe gaat er een boom ondersteboven. Bij de huidige opvatting van natuurbeheer laat
men deze liggen, zodat er allerlei organismen en insecten zich kunnen ontwikkelen

op het rottend hout. Vaak zijn hier allerlei zwammen en paddenstoelen te vinden.

* * * * * * *
Herfst . . . . . . .
Zoals op de foto hierboven te zien is, zijn de herfstkleuren nog niet uitbundig aanwezig.
Het is over het algemeen nog groen. Ik ben toch op zoek gegaan naar wat herfstplaatjes.
Hieronder een kleine collage.