Banner
September 2009


Peltsersdijk, 2 september 2009
In een stoppelveld verzamelen zich veel vogels om voedsel te zoeken.
Links een Kievit en rechts een Goudplevier. Ook zaten er veel Spreeuwen en
een aantal vrouwtjes Fazant.


Voornes Duin, de Heveringen, 2 september 2009
Nog even en de meeste vlinders zien we niet meer. We zetten hem er dus nog een keer op.
Een prachtig mannetje Icarusblauwtje.


Voornes Duin, de Heveringen, 2 september 2009
Deze sprinkhaan is hoogstwaarschijnlijk een Tandradje. Determinatie kan het best plaatvinden
aan de hand van het geluid, het gesjirp. Tja, en daar had ik even niet op gelet.
Volgende keer beter.


Voornes Duin, de Heveringen, 2 september 2009
Paring van het Klein Geaderd Witje. Vaak zitten ze uren lang met hun achterlijven aan elkaar,
tot alle zaadjes in het lichaam van het vrouwtje zijn overgebracht.


Maasvlakte, Slag Maasmond, 9 september 2009
Eén van de zaken waaraan een Torenvalk te herkennen is.
" Biddend " in de lucht speurend naar een prooi.


Europoort, 9 september 2009
Het vlinderseizoen gaat ook langzamerhand naar het einde. Je ziet regelmatig
vlinders met flink gehavende vleugels. Een "afgevlogen exemplaar" wordt dit genoemd. 
Hier een Bruin Zandoogje.


Europoort, 12 september 2009
Een Groenling. Ik denk een jong exemplaar, gezien de nog overwegend bruingrijze kleur.
Aan de andere kant kan hij ook in de rui zijn. Ik twijfel.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 12 september 2009
De Kneu overwintert ten zuiden van ons land van België tot vooral in Zuid-Frankrijk en Spanje.
Kleine aantallen trotseren bij ons de risico's van de winterse omstandigheden.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 12 september 2009
Ook de Tapuit is een trekvogel. Op de site van IVN Vechtplassen is het navolgende over deze dieren te lezen :
Het is onvoorstelbaar wat ze presteren. De tapuiten die in de noordelijke toendra’s van Canada en Groenland broeden,
steken via
IJsland en de Britse Eilanden de oceaan over om in Afrika neer te strijken. Al even driest is de ondernemingslust
van de tapuiten uit Noord-Siberie, die ook
nog steeds naar Afrika trekken. De kampioenen zijn de tapuiten die in
Alaska broeden. Zij ondernemen de ongelooflijke tocht over de Beringzee,
over heel Centraal-Azie om uiteindelijk in
Ethiopie te belanden: een afstand van 16.000 kilometer !


Europoort, 12 september 2009
De trektijd komt er weer aan. Veel soorten gaan in het zuiden overwinteren, en soorten uit het
verre noorden komen naar ons land. Nadat hij de hele zomer zijn zang heeft laten horen vertrekt 
deze Tjiftjaf eerdaags naar Spanje en Noord Afrika.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 14 september 2009
De Paap is ook een trekvogel en de laatste zijn in oktober verdwenen. Doortrek vindt vooral in augustus-september
plaats en dan kan men ze op allerlei open, kruidenrijke terreinen waarnemen.
Daarbij gebruiken ze hoge kruiden vaak als uitkijkpost.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 14 september 2009
Er momenteel zijn flink wat Tapuiten te zien. Deze kon ik vanuit de auto
van vrij dichtbij fotograferen.


Voornes Duin, de Heveringen, 16 september 2009
Een mannetje Bruinrode Heidelibel.


Voornes Duin, de Heveringen, 16 september 2009
In de afgelopen afleveringen hebben we vaak het fraaie blauwe mannetje van het Icarusblauwtje gezien.
Hier een vrouwtjesexemplaar. Ze kunnen overwegend bruin zijn maar ook, zoals deze,
blauw bestoven. De oranje vlekjes maakt ze extra mooi.


Voornes Duin, de Heveringen, 16 september 2009
|Vanwege de iets lagere temperaturen zijn de vlinders een beetje minder beweeglijk.
Ik kreeg een mooie kans het Kleine Koolwitje te fotograferen.


Voornes Duin, de Heveringen, 16 september 2009
De Watermunt staat nog flink te bloeien en verspreidt een heerlijke (munt)geur.
Veel insecten worden door dit plantje gelokt, zoals dit Icarusblauwtje.


Voornes Duin, de Heveringen, 16 september 2009
Een Paardenbijter. De spanwijdte van de Paardenbijter kan oplopen tot zo'n 8,5 centimeter.
Dit vrouwtjesexemplaar is (met het achterlijf) bezig eieren af te zetten op de rietstengels.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 21 september 2009
Op de Maasvlakte zijn veel Witte Kwikstaarten te zien. Op het bedrijf waar ik werk hebben we een
binnentuin waar bamboe aangeplant is. Ik denk dat de Kwikstaarten hier een slaapplaats gevonden
hebben. Tegen de schemering hadden zich hier meer dan 25 exemplaren verzameld. Toen ze mij
opmerkten, vloog de hele groep de bamboe in en waren niet meer te zien.Voornes Duin, de Heveringen, 16 september 2009
Een Icarusblauwtje is verstrikt geraakt in een spinnenweb. Toen ik naderde zag ik de spin maken
dat hij weg kwam. Zoals te zien is verschool hij zich onder een grashalm.


Maasvlakte, Madoerastraat, 23 september 2009
Altijd leuk om tegen te komen, een groepje van een stuk of 8 Patrijzen.
Je ziet ze helaas niet zo vaak meer.


Dirksland, Oosthavendijk, 28 september 2009
Bij een erf stond een hele haag van Kaardebollen. De kans is aanwezig dat men hier Putters
op aantreft, die de zaadjes uit de bollen peuteren. Vandaag niet . . .


Brielse Meer, Brielse Meeroever, 29 september 2009
Een koppel Krakeend. Hij komt het hele jaar voor, maar in de winter
nemen de aantallen flink toe.


Brielse Meer, Brielse Meeroever, 29 september 2009
Man Krakeend schudt zijn veren eens uit.