Banner
September 2010


Maasvlakte, 4 september 2010
De Tapuit is momenteel veel te zien. Ze zijn op reis naar Afrika, de zuidrand van de Sahara,
om daar de winter door te brengen.


Maasvlakte, 4 september 2010
De mannetjes van de Tapuit hebben een zwarte streep over het oog.
Ze lijken een beetje op Zorro, niet?


Maasvlakte, 4 september 2010
Deze Haas ging na een korte sprint rechtop op zijn achterpoten staan om de
situatie te overzien. Wat zijn ze dan groot!


Maasvlakte, 4 september 2010
Wat een schitterende vogel. De Goudplevier.


Maasvlakte, 4 september 2010
Op ivnvechtplassen.org is het navolgende te lezen over het trekgedrag :
 " In Nederland overwintert de Goudplevier in grote aantallen. Het geconstateerde maximum bedroeg
ca 400.000 exemplarenin de maand november van 1976 en 1978. De bij ons doortrekkende Goudplevieren
overwinteren in Groot-Brittannië, West-Frankrijk, het Iberisch schiereiland en Marokko. Juni is de maand met
de kleinste aantallen Goudplevieren en het aantal loopt dan langzaam op naar het maximum in november ".


Maasvlakte, 4 september 2010
De Goudplevier is een echte "zichtjager" die eerst uitkijkt naar een prooi, er naar toe rent, en dan toeslaat.
Dit gedrag kennen we ook van soorten als de Bontbekplevier en de Kieviet.


Maasvlakte, 4 september 2010
Een mooi natuurverschijnsel. Een bijzon. Op de site van het KNMI vinden we de volgende verklaring.
" Licht en vaak zeer fraai gekleurde vlekken aan weerszijden van de zon ontstaan door
breking van zonlicht in ijskristallen ". Deze opname is aan de linkerkant van de zon gemaakt.


Botlek, 11 september 2010 
Inktzwammen zijn een groep van ongeveer 100 soorten paddenstoelen, waarvan bij het rijp worden van
de sporen, de hoed lijkt weg te smelten als een soort zwarte inkt. Een van de meest algemene en goed te
herkennen soorten is de Geschubde Inktzwam. [ bron : deheimanshof.nl ]


Rockanje, Strypse Wetering, nieuwe gedeelte, 24 september 2010
Er waren vandaag opvallend veel Kleine Vuurvlinders te zien. Zowel hier als in de Heveringen.
Ik ben er wel een stuk of zeven tegengekomen. De derde en laatste generatie van het jaar 
vliegt van september tot eind oktober. 


Voornes Duin, Heveringen, 24 september 2010
Flink wat paddenstoelen schieten de grond uit.
Ik ken weinig soorten paddenstoelen. Ze leveren wel mooie plaatjes op.
Mochten er kenners onder u zijn, ik houd me aanbevolen voor de soortnaam.


Voornes Duin, Heveringen, 24 september 2010
Paring van de Bruinrode Heidelibel. Het mannetje gebruikt de haken van het einde van zijn achterlijf om het vrouwtje
tijdens de paring achter de kop vast te houden. Het vrouwtje omklemt met haar poten het achterlijf van het
mannetje en heeft haar eigen achterlijf vrij om daarmee de spermapakketjes bij het mannetje op te halen.


Brielse Meer, Zanddijk, 24 september 2010
Hij/zij zat ver weg, een mooie Buizerd die de omgeving scherp in de gaten hield.
Bij de nabije kleiduivenschietbaan begon men midden in de middag vuurwerk af te steken!
Ook een mooie gezicht natuurlijk, maar mijn vogel was gevlogen . . . . . .


Voornes Duin, Heveringen, 24 september 2010
Het vlinderseizoen gaat langzaam aan naar zijn einde dus we pakken hem nog een keer mee.
De Gehakkelde Aurelia.


Oostvoornes Meer, noordoever, 24 september 2010
Altijd druk bezig met foerageren langs de waterlijn. Het Witgatje.
Overwinteren doet de Witgat onder andere in het Middellandse-Zee gebied,
waarbij de vogels ook door Nederland trekken. In Nederland is de vogel tijdens de trek
vooral te zien in de buurt van kleinschalig, stilstaand water. Kleine aantallen Witgatten trekken 's winters niet
verder dan Nederland en laten zich dan de hele winter te zien. [ Bron : vogelvisie.nl ]


Strypse Wetering, 24 september 2010
Nog even twee weken terug in de tijd. Ik was deze twee foto's helemaal vergeten te plaatsen.
Tussen het oude en nieuwe gedeelte van de Strypse Wetering vind soms druk vliegverkeer plaats.
Dan zijn er aardige plaatjes " in de vlucht " te maken. Hierboven een Aalscholver en hieronder een Knobbelzwaan.