Banner

September 2007

We gaan weer langzaamaan beginnen aan de wisseling van de seizoenen . . . De komende tijd zullen de (vogel)zomergasten plaats gaan maken voor de wintergasten. Op het ogenblik is het nog een beetje mak, aangezien veel vogels nog in de rui zijn en zich daardoor een beetje verscholen houden.

divers
Rockanje, Strypse Wetering, 4 september 2007
Een bezoekje aan het project " Kreekherstel Strypse Wetering ". Hier worden op het ogenblik nog steeds
werkzaamheden uitgevoerd met graafmachines etc. Toch is er al een grote diversiteit van vogels waar te nemen.
Dit beloofd veel goeds voor de toekomst.  Hier zien we o.a. een Casarca (bruine eendachtige) Hij is in het gezelschap van
Kieviten, Kleine Mantelmeeuwen en Bontbekplevieren. De Casarca (Tadorna ferruginea) is oorspronkelijk een broedvogel van Noordwest-Afrika, Zuidoost-Europa, de landen rond de Zwarte Zee en Centraal-Azië tot ver in China. De in Nederland waargenomen
Casarca's zijn veelal afkomstig uit watervogelcollecties. Nu en dan komen kleine invasies van echt wilde vogels voor. 

Ruzie
Rockanje, Strypse Wetering, 4 september 2007
Een Zwarte Kraai zit een Torenvalk achterna. De kraai was waarschijnlijk niet blij met de aanwezigheid
van de valk, en joeg hem zo ver weg, dat ze geheel uit het zicht verdwenen.

Vuurvlinder
Voornes Duin, de Heveringen, 4 september 2007
De Kleine Vuurvlinder valt door zijn felle kleur vrij snel op, als hij met opengeklapte vleugels in de zon zit.
Hij bezoekt hier een bloem van de Watermunt.

Regenwulp
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 06 september 2007
Ik had hem maanden niet gezien, maar de hier vaak aanwezige Regenwulp, liet zich weer eens fraai bekijken.
Wellicht is hij ook naar zonniger oorden op vakantie geweest . . . . .

Heveringen
Voornes Duin, de Heveringen, 11 september 2007
Rondom deze poel in duingebied de Heveringen ben ik vaak te vinden. Veel libelle-, vlinder-
en vogelsoorten zijn hier te vinden. 

Icarus
Voornes Duin, de Heveringen, 11 september 2007
Een Icarusblauwtje. De achtervleugels zijn al flink beschadigd. Men noemt dat een
" afgevlogen " exemplaar.

Stinkwants
Voornes Duin, de Heveringen, 11 september 2007
Hij valt door zijn kleur niet echt op, een Wants. We hebben hoogstwaarschijnlijk te maken met een 
Groene Stinkwants. Deze soort komt namelijk het meest voor. Deze beestjes zijn zo'n 12 tot 14 mm groot

Parnassia
Voornes Duin, de Heveringen, 11 september 2007
Dit plantje staat als zeldzaam te boek. De Parnassia.  
In Voornes Duin zijn echter vaak honderden exemplaren te zien

Bloedrode
Voornes Duin, de Heveringen, 11 september 2007
Over een tijdje zijn de meeste libellen niet meer te zien, dus we bekijken er nog een.
Hier zien we een mannetje Bloedrode Heidelibel o.a. te herkennen aan de geheel zwarte poten.

Blauwvleugel
Voornes Duin, 15 september 2007
Deze tot 28 millimeter lange Blauwvleugelsprinkhaan dankt zijn naam aan de blauwe achtervleugels, die echter in rust niet zijn te zien. Alleen na een sprong worden deze felgekleurde vleugels uitgeslagen. De sprinkhaan kan er niet echt mee vliegen, maar wel tientallen meters mee zweven. Staat als zeldzaam te boek, maar ik kom hem regelmatig tegen.


Bruine winter
Voornes Duin, 15 september 2007
De grootste aantallen van deze Bruine Winterjuffer zijn te zien in april/mei en augustus/september.
De soort is vrij zeldzaam op zandgronden en duinen, en nog zeldzamer daarbuiten.

Een uitstapje buiten de natuur van Voorne. We gaan eens een kijkje nemen in Diergaarde Blijdorp. Qua fotografie een makkie, maar een uur of zes slenteren is wel bijzonder slopend. Verrassend was een nieuwe grote volière met trek- en weidevogels. Veel soorten die je ook in het wild tegenkomt. Er loopt een wandelpad door deze volière, zodat je de vogels van heel dichtbij kan bekijken en fotograferen, zonder dat je hierbij gehinderd wordt door gaas. Echt een belevenis.

Bijeneter
Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, 16 september 2007
Een Bijeneter. Deze vogel overwintert in Zuid-Afrika en bij de terugkeer naar het broedgebied
vliegt de vogel soms door tot in Nederland. De kans dat je hem ziet is echter vrij klein. 

Kluut
Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, 16 september 2007
De Kluut is de enige Europese vogel met een duidelijk omhoog gebogen snavel. Met behulp van deze snavel vangt de kluut op een bijzondere manier zijn voedsel. Het voedsel zoals insecten en kleine kreeftjes wordt in ondiep water gevangen, waarbij de kluut met maaibewegingen de snavel door de modder beweegt. [ Bron : Vogelvisie.nl ]

Steltkluut
Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, 16 september 2007
In Nederland is de Steltkluut een relatief zeldzame verschijning, maar er zijn wel enkele broedgevallen bekend.
Gelukkig neemt de soort toe. Overwintert in Afrika. Zijn opvallende lange rode poten zijn ongeveer de helft van zijn lengte.
[ Bron : Vogelvisie.nl ]

Kemphaan
Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, 16 september 2007
Met name door drooglegging van vele vochtige terreinen broedt de Kemphaan tegenwoordig bijna alleen nog in het noordoosten van Europa. Hoewel de vogel nog maar zelden in Nederland broedt, doet de Kemphaan Nederland nog wel aan tijdens de trek naar Midden-Afrika, waar de vogel overwintert. [ Bron : Vogelvisie.nl ]

Prairiehondje
Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, 16 september 2007
Zeer amusante beestjes, het Prairiehondje. Hij komt aan zijn naam door het " blaffende " geluid
wat ze maken. Het is echter geen hond- maar een eekhoornachtige. Ze leven voornamelijk in het westen
van Amerika. De grootte bedraagt gemiddeld 38 centimeter.

Bonte vlieg
Maasvlakte, 23 september 2007
Een nieuwe soort voor mij. De Bonte Vliegenvanger ( Ficedula hypoleuca ). Vrijwel zeker een jong exemplaar.
Het is een zomergast van eind april tot begin oktober. Overwintert in tropisch en zuidelijk Afrika.

Buizerd
Europoort, 23 september 2007
Roofvogels zijn toch altijd indrukwekkende dieren. Deze Buizerd ( Buteo buteo ) kijkt argwanend
in mijn richting, om er even later vandoor te gaan. Jammer, ik had hem nog wel van wat
naderbij willen fotograferen.

Tapuit
Maasvlakte, 23 september 2007
Deze Tapuit ( Oenanthe oenanthe ) zat op de treinrails te genieten van het ochtendzonnetje. De Tapuit
vertrekt eind oktober naar zijn overwinteringsgebieden in de droge savannen van Afrika en Azie.

Smelleken
Maasvlakte, 23 september 2007
Ik had u graag de mooie tekening op de borst laten zien van deze Sperwer (Accipiter nisus ) , maar
voordat ik een opname kon maken, was hij al opgevlogen en neergestreken aan de andere zijde van de weg.
De Sperwer heeft een voorkeur voor bossen en bosjes in halfopen landschap. Ook kleine bossen, minder dan 10 ha,
worden niet gemeden. Opvallend is ook de toename in stedelijke gebieden. Door de vele voederhuisjes in
stadstuintjes vindt hij genoeg prooien.

Ijsvogel
Voornes Duin, Sipkesslag / Vliegveld, 27 september 2007
Een lang gekoesterde wens . . . . Eén van de fraaist gekleurde vogels van Nederland fotograferen. Het kostte me
anderhalf uur stil in de bosjes zitten, voordat ik een redelijke opname kon maken van deze IJsvogel ( Alcedo atthis ).
Het betreft hier een vrouwtjesexemplaar vanwege de rode snavelbasis. Het mannetje heeft een geheel zwarte snavel.