Banner
April 2011Maasvlakte, Antarcticaweg, 4 april 2011
Beet ! Deze Aalscholver heeft een Scholletje te pakken. Het lijkt me voor hem een flink probleem
om deze in z’n maag te krijgen. Ik heb niet meer gezien of dit daadwerkelijk gelukt is.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 4 april 2011
Hij bleef er mee jongleren . . . . .


Maasvlakte, Antarcticaweg, 4 april 2011
Ieder jaar weer een feest om ze tegen te komen. De Bontbekplevier.
We hopen weer op nageslacht.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 4 april 2011
De meeuwen zijn bezig een nestelplek te zoeken. Op de Maasvlakte grofweg drie soorten.
De Zilvermeeuw, de Kleine Mantelmeeuw, en hierboven de Stormmeeuw.


Oostvoorne, Overbos, 7 april 2011
Vroege bloeiers. Links de Bosanemoon en rechts het Speenkruid.


Oostvoorne, Overbos, 7 april 2011
Je hoort ze in deze tijd veelvuldig roffelen. Maar om ze te ontdekken is een ander verhaal.
Als de Grote Bonte Specht met z’n snavel op een stomp hamert draagt dit geluid heel ver.


Voornes Duin, Panpad, 8 april 2011
Het mannetje ging er vandoor en ik heb hem niet meer gezien.
Dit vrouwtje Roodborsttapuit bleef net iets langer zitten.
Deze vogels brengen in de zomer twee legsels groot.


Voornes Duin, Panpad, 8 april 2011
De Fitis laat de gehele zomer zijn liedje horen. De mannetjes keren als eerste terug uit
de overwinteringsgebieden in Midden-Afrika om een territorium te bezetten.


Voornes Duin, Panpad, 8 april 2011
Fraai gekleurde viooltjes in het duingebied. Ik waag me niet aan de soortnaam. Het risico van een
foute determinatie is (voor mij) levensgroot. Er bestaan namelijk nogal wat soorten.