Banner
April 2008

De lente zit toch een beetje in de lucht. Er wordt door de vogels veelvuldig gezongen, gebaltst en ook gevochten.
Natuurlijk is al dit gedrag gericht op het veroveren van een vrouwtje. Uitslovers !


Maasvlakte, Antarcticaweg, 9 april 2008
De strijd om de vrouwtjes is in volle gang. Twee bakkeleiende Stormmeeuwen.
Het ging er soms hard aan toe . . . .


Er wordt met de snavel flink getrokken aan de vleugel van de tegenstander. 


Een wirwar van vleugels.


Maasvlakte, Distripark, 9 april 2008
Piepers vind ik altijd lastig te determineren. Gewoon een gebrek aan ervaring. Maar al doende leert men.
Ik denk dat we hier toch te maken hebben met een Graspieper. Mocht ik fout zitten, ik hoor het graag.


Maasvlakte, Europahaven,  8 april 2008
Een mooi groepje Eiders. Welgeteld 7 mannetjes en 5 vrouwtjes. Of deze groep op doortrek is
naar de broedgebieden of hier blijven? We zullen het de komende tijd merken. In Nederland broeden
Eiders in het Waddengebied, maar meestal ligt het broedgebied verder noordelijk.


Maasvlakte, Europahaven,  8 april 2008
Drie mannen en één vrouw. Deze eendensoort heeft een lengte van 60 tot 70 centimeter. Ze zoeken
duikend hun voedsel zoals mossels en kokkels die ze vervolgens in het geheel doorslikken.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 7 april 2008
In de winter trekken Witte Kwikstaarten naar het zuiden, maar veel vogels uit het noorden en oosten van
Europa trekken niet verder dan West-Europa, om daar te profiteren van het relatief warme zeeklimaat.
De Kwikken uit het zuiden beginnen terug te keren, want je ziet ze steeds meer.


Voornes Duin, de Heveringen, 11 april 2008
Goed verborgen in het riet zit deze Meerkoet te broeden. 


Rockanje, Tenellaplas, 15 april 2008
Het gaat de goede kant op. Het "groen" wordt al goed zichtbaar.
Vooral de Meidoorn zorgt hier voor.


Kreekherstel Strypse Wetering, 15 april 2008
Rechts zien we een Kluut met zijn wonderlijk gevormde snavel. Links een opvliegende Grutto.
Ik kwam toch iets te dichtbij, en ja, dan zijn je kansen verkeken . . . .


Rockanje, Tenellaplas, 15 april 2008
Een heel vroege bloeier. Het Stinkend Nieskruid. Hij valt niet zo op, omdat de bloemen groen zijn met
een klein rood randje. De plant doet de naam eer aan, want de lucht van de bloemen,
wanneer deze worden aangeraakt, is niet aangenaam. Toch eens de proef op de som nemen.


Kreekherstel Strypse Wetering, 15 april 2008
Na enige tijd heel geduldig stilstaan, durfde deze Tureluur vrij dichtbij te komen.


Rockanje, Tenellaplas, 15 april 2008
De Slanke Sleutelbloem (Primula elatior) is een kleine overblijvende plant. Vroeger werd de plant gebruikt
als middel tegen onder meer epilepsie, hoest en reumatiek. De plant bevat saponine en wordt als grondstof
in de farmaceutische industrie gebruikt. De gewone Primula komen we natuurlijk vaak in de bloementuin
tegen. Bij ons in het "durp" wordt hij " Boertje " genoemd.


Rockanje, Tenellaplas, 15 april 2008
De Roodborst kent iedereen eigenlijk wel. Ze zijn vaak heel mak en nieuwsgierig.


Rockanje, Tenellaplas, 15 april 2008
De Paarse Schubwortel parasiteert gewoonlijk op de wortels van populier en wilg, maar kan
ook op de wortels van els en hazelaar worden aangetroffen. Hij komt oorspronkelijk uit
ZW-Europa, en is geimporteerd met pootgoed.


Rockanje, Tenellaplas, 15 april 2008
Door het zonlicht kleurt het hoofd van dit mannetje Kuifeend prachtig paars.


Oostvoorne, onze tuin, 20 april 2008
Dit Pimpelmeesje liet zich van heel dichtbij bewonderen. Al een aantal jaren broeden ze, met wisselend
resultaat, in een nestkast in onze tuin.


Oostvoorne, onze tuin, 20 april 2008
De Pimpelmees nog wat dichterbij. De Hazelaar heeft al flinke bladknoppen gevormd.


Europoort, 20 april 2008
De Bonte Vliegenvanger (vrouwtje). Ik heb de witbalans van de camera in het avondzonnetje op "bewolkt" gezet.
Ik had ergens gelezen dat men dan hele warme kleuren krijgt. Misschien iets te ?


Europoort, 20 april 2008
Moeder Grauwe Gans, met kinderschare. Vader gans stond, wat naderbij, lelijk tegen mij te doen.


Europoort, 20 april 2008
Altijd aandoenlijk deze pluizenbolletjes.


Maasvlakte/Slufter, wandelpad naar kijkhut de Bonte Piet, 23 april 2008
De Dagpauwoog. Hoogstwaarschijnlijk een exemplaar die hier overwintert heeft.


Maasvlakte/Slufter, wandelpad naar kijkhut de Bonte Piet, 23 april 2008
Een nieuwe soort aan m'n verzameling toe kunnen voegen. Deze Gekraagde Roodstaart
(mannetje) zat op flinke afstand. Daardoor geen wereldfoto maar als bewijs goed genoeg.
De Gekraagde Roodstaart is in Nederland te zien van april t/m oktober.


Maasvlakte/Slufter, wandelpad naar kijkhut de Bonte Piet, 23 april 2008
Altijd één van de vroegste soorten. Het Bont Zandoogje is meestal aan bosranden te vinden.


Maasvlakte, Slufter, 23 april 2008
De Tapuit is op het ogenblik in grote getale aanwezig op de Maasvlakte.


Europoort, 20 april 2008
Vorige week meldde ik, dat ik hem had horen zingen. Nu ook een foto kunnen maken van de Fitis.
De zang van deze vogel wordt omschreven als een watervalletje. Een mooi liedje van hoog naar laag.


Quakjeswater, 28 april 2008
In de Lepelaarkolonie is het een drukte van belang. Er zijn jongen geboren en die moeten uiteraard gevoerd worden
Hier komt er een voorbij vliegen met in de snavel voedsel of nestmateriaal?


Quakjeswater, 28 april 2008
Overal langs oevers staan Gele Dotterbloemen uitbundig in bloei.


Rockanje, Polder Strype, 28 april 2008
Het heeft me een week of drie gekost, maar uiteindelijk lukte het deze Gele Kwikstaart vast te leggen.
Op Internet is wel te vinden waar ze gezien worden, maar dan nog daadwerkelijk vinden is een ander verhaal. Het
is een zomergast. Evenals andere kwikstaartsoorten trekken Gele Kwikstaarten in de winter naar
Afrika om daar te overwinteren.


Hellevoetsluis, Zuidfront, 28 april 2008
Nog een keer de pullen van de Grauwe Gans. Ze worden zo snel groot . . . . .


Rockanje, Polder Strype, 2 mei 2008
Deze twee Knobbelzwanen poseerden wel erg fraai, niet? Nog mooier zijn ze met opgeheven vleugels,
maar dat vertikten ze ditmaal. Volgende keer beter . . . . . .


Quakjeswater, 28 april 2008
Nog meer jong spul. Een schooltje pullen van de Wilde Eend.
Twee van hen kunnen al staan . . . . . . .