Banner
Augustus 2008


Oostvoorne, onze tuin, 1 augustus 2008
Een eigenaardigheid van de Atalanta is dat hij soms ook 's nachts vliegt. Je kunt hem vaak
vinden op de bloemen van de Klimop. In onze tuin zit hij vaak op de bloemen van de Vlinderstruik.


Rockanje, kreekherstel Strypse Wetering, 1 augustus 2008
Er zijn overal veel jonge vogels te zien, zoals deze Fuut.


Voornes Duin, de Heveringen, 1 augustus 2008
Een vrouwtje Lantaarntje. Een waterjuffersoort die vliegt van mei tot in september.


Rockanje, kreekherstel Strypse Wetering, 1 augustus 2008
Nog een jong exemplaar. De Visdief. Volwassen exemplaren hebben een spanwijdte tot 95 centimeter.


Rockanje, Kreekherstel Strypse Wetering, 5 augustus 2008
Ze zaten erg ver weg. Tussen een aantal kieviten zat een grote groep Goudplevieren.
Ze hebben nog de zwarte borst van het zomerkleed.


Oostvoornes Meer, Noordoever, 2 augustus 2008
Wel een hele vreemde manier om weg te duiken voor de fotograaf . . . . . . . . .


Voornes Duin, 5 augustus 2008
Dit vrouwtje Grote Keizerlibel is bezig met het afzetten van haar eieren. Dit doet ze met het
achterlichaam. Onder water worden de eitjes afgezet op plantenstengels.


Voornes Duin, 5 augustus 2008
Als je rondom een duinpoel loopt ruik je vaak een heerlijke muntgeur. De
 Watermunt is hier verantwoordelijk voor. Als je er een blaadje afplukt en
dit fijn wrijft is de geur nog een stuk sterker.


Zeeland, Brouwersdam, 6 augustus 2008
Deze Grote Mantelmeeuw kom je een stuk minder tegen dan de Kleine Mantelmeeuw. Het verschil zit
in de kleur van de poten. De Kleine Mantelmeeuw heeft gele poten, de Grote Mantelmeeuw roze.


Zeeland, Brouwersdam, 6 augustus 2008
Groepjes Scholeksters scharrelen de glooiing af op zoek naar voedsel. Als we goed kijken zien we
er tussenin ook een Steenloper.


Zeeland, Brouwersdam, 6 augustus 2008
Op de Maasvlakte heb ik ze nog niet gesignaleerd. Hier wel. De Steenloper. Ze hebben nog min of meer
het zomerkleed. Heel mooi. Hieronder nog een paar plaatjes van deze grappige diertjes.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 9 augustus 2008
Deze jonge Spreeuw begint de kenmerkende gespikkelde borst te krijgen.

Wat een weer hebben we gehad. Afgelopen woensdagavond 13/8 ben ik er nog even
op uit getrokken. Het waaide al flink. Ik heb inmiddels geleerd, altijd de lucht in de gaten te houden. Niet
overbodig, want ik was net op tijd terug in de auto. Een geweldige hoosbui. In deze regio werd het gedurende
de avond steeds
slechter. Onweer, vreselijke stortbuien, zware windstoten, het kon niet op. En ik heb vakantie . .


Oostvoorne, Heindijk,  13 augustus 2008
We zien de flinke beroering in de watering, door de sterke wind. Vanuit de auto kon ik deze Aalscholver
nog even meepikken. Let eens op de fraai getekende rug.


Voornes Duin, de Heveringen, 13 augustus 2008
Het viel ook niet mee deze diertjes op de plaat te krijgen. De takken zwiepten door de wind danig heen en weer.
Toch zijn er een paar opnamen van deze Staartmees aardig gelukt. Tenminste dat vind ik zelf . . . .


Voornes Duin, de Heveringen, 13 augustus 2008
Staartmeesjes zoeken in groepjes naar voedsel in bomen en struiken. Ze houden contact door 
korte " tsirrup " geluidjes. Als men dit geluid kent, hoor je ze al op afstand aankomen.


Voornes Duin, de Heveringen, 13 augustus 2008
Een lid van de familie waterjuffers. De Watersnuffel. We zien hier een mannetjesexemplaar.
Hieronder het vrouwtje die duidelijk een heel andere tekening heeft. Ze vliegen van
mei tot ver in augustus.


Voornes Duin, de Heveringen, 13 augustus 2008
Het vrouwtje Watersnuffel.


Alblasserwaard, Donkse Laagten, 18 augustus 2008
Vandaag heb ik een tripje gemaakt naar de Alblasserwaard, in de buurt van Streefkerk.
Op waarneming.nl is te vinden dat hier de Purperreiger voorkomt. Die zie je bij ons vrijwel nooit.
Best spannend of ik ze zal gaan vinden. Maar omdat ik daar toch ben, dit landschapje vind ik ook
wel erg mooi. Behalve die hoogspanningsmasten dan . . . . . .


Alblasserwaard, Donkse Laagten, 18 augustus 2008
Deze jonge Fuut vraagt met een klagende roep voortdurend om voedsel aan één van de ouders.


Alblasserwaard, Donkse Laagten, 18 augustus 2008
Veel soorten kan je hier van vrij dichtbij bekijken zoals deze Kievit.


Alblasserwaard, Donkse Laagten, 18 augustus 2008
Ze zitten heel ver weg, maar mijn missie is geslaagd. Twee Purperreigers in beeld !
Deze soort kan ik ook weer aan mijn lijstje toevoegen.


Alblasserwaard, Donkse Laagten, 18 augustus 2008
In de buurt sloop een kat rond door het gras. De Purperreigers vertrouwden dit niet helemaal en
gingen af en toe een stukje op de vleugels. De spanwijdte van deze vogels is niet gering, zo'n 145 centimeter.


Alblasserwaard, Donkse Laagten, 18 augustus 2008
Ik heb nog geruime tijd staan wachten of ze eventueel wat dichterbij kwamen.
Helaas was dit niet het geval. Purperreigers zijn trekvogels. Ze overwinteren in
West-Afrika bezuiden de Sahara.


Goeree Overflakkee, Ventjagersplaten, Observatiehut " de Kluut " 15 augustus 2008
Vanuit de kijkhut zicht op een groep foeragerende Lepelaars. Met hun lepelvormige snavel
maaien ze door het ondiepe water.

*************************************************************************

Ik ben afgelopen week weer begonnen voer aan te bieden aan de vogels in onze tuin. Het duurt even een dag,
maar dan weten ze de voederplek al weer prima te vinden. We zullen een aantal bezoekers tegenkomen. Vanuit de
schuur kun je ze met enig geduld fraai close-up fotograferen. En hierbij is het ook wel prettig, dat de
camera dan op het statief staat. Je hebt dan duidelijk veel minder last van bewegingsonscherpte. Tijdens het
"veldwerk" fotografeer ik vrijwel altijd uit de hand. Het statief is zo'n gesjouw, en ik word
ook een daagje ouder . . . . .


Oostvoorne, onze tuin, 17 augustus 2008
Het valt niet mee de Winterkoning op de plaat te zetten, Ze zijn zo ontzettend beweeglijk.


Voornes Duin, 21 augustus 2008
Eén van de grotere libellensoorten met een grootte van 67-76 mm. De Blauwe Glazenmaker. Dit is een vrouwtje.
Het hoogtepunt van het vliegseizoen is in de maanden juli en augustus.


Oostvoorne, onze tuin 19 augustus 2008
In de broedtijd en tijdens de zomer leiden ze een verborgen leven. Deze Heggenmus liet zich
toch even zien, waarschijnlijk aangelokt door het voer.


Voornes Duin, 21 augustus 2008
Een Gamma-uil. In tegenstelling tot veel van zijn soortgenoten (uiltjes) vliegt deze soort
ook overdag. In augustus en september kunnen in sommige jaren grote populaties onstaan.


Voornes Duin, 21 augustus 2008
Ik betwijfel of het wel een goed vlinderjaar geweest is. Naar mijn idee heb ik er vrij weinig gezien.
Deze Kleine Vos was het eerste exemplaar voor mij dit jaar. Wel een feest om naar te kijken, niet?


Rockanje, Strypse Wetering, 21 augustus 2008
Men is begonnen met een volgende fase van de waterberging/kreekherstel Strypse Wetering. In het
 gedeelte wat al klaar is zie ik deze Kleine Zilverreiger ook regelmatig. Hij komt nu eens kijken of het
werk hier al vordert. Let eens op de zwarte poot die overgaat in een gele voet.


Rockanje, Strypse Wetering, 21 augustus 2008
Op een gegeven ogenblik vertrouwde hij het fotograferen niet meer en verhuisde naar een plek
iets verderop. Altijd een mooi plaatje de "take-off".


Voornes Duin, 21 augustus 2008
Laten we nog maar een vlindersoort bekijken. Voor je het weet is het weer over.
Hier zien we een Klein Dikkopje.


Voornes Duin, 21 augustus 2008
Een zweefvlieg zoekt naar nectar en stuifmeel op de bloem van een Kattenstaart.


Oostvoorne, de Warande, 27 augustus 2008
Een vrouwtje Mandarijneend. Geen inheemse soort, maar een ontsnapt hobby-exemplaar
of een nazaat daarvan. Ze zijn wat kleiner dan de welbekende Wilde Eend.


Oostvoorne, de Warande, 27 augustus 2008
Het Muntvlindertje is met een spanwijdte van 10 tot 15 millimeter zeer klein. Het
Muntvlindertje vliegt in twee overlappende generaties per jaar van april tot september.


Rockanje, Tenellaplas, 21 augustus 2008
De schoonheid van een Waterlelie.


Voornes Duin, 28 augustus 2008
Een Bruin Blauwtje. Hier de fraaie tekening op de onderzijde van de vleugel.


Voornes Duin, 28 augustus 2008
Ook de bovenzijde van de vleugels is zeer mooi getekend.


Voornes Duin, 28 augustus 2008
Een duinvallei in Voornes Duin. De Duindoorn draagt al weer bessen. Links boven staat een groep dennenbomen.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de bunkers van de Atlantikwall onder het zand gewerkt. De ontstane heuvels
zijn beplant met dennen om het verstuiven van het zand tegen te gaan. Dus als u in dit landschap een groep
dennen op een heuvel tegenkomt, is de kans groot dat er een bunker onder zit.


Voornes Duin, 28 augustus 2008
Hersft al in aantocht? Er stonden al een flink aantal Grote Parasolzwammen.


Voornes Duin, 28 augustus 2008
De Paardenbijter wordt zo'n 63 mm lang en de spanwijdte kan oplopen tot zo'n 85 millimeter.
De naam doet vermoeden dat deze paarden zou bijten. Dit is niet het geval. Hij jaagt vaak op
insecten in de buurt van paarden.


Voornes Duin, 28 augustus 2008
Plots zie ik een (vrouwtje) Zandhagedis zitten ! Op Internet lees je wel eens dat ze gezien worden
in Voornes Duin, maar ik had er nog nooit een mogen aanschouwen. Ze was helemaal niet schuw
en kon dus zoveel plaatjes maken als ik wilde. Geloof me, mijn dag kon niet meer stuk !


Voornes Duin, 28 augustus 2008
Ze zit op een trottoirtegel die hier in het duin ligt, vandaar de ongebruikelijke achtergrond.
De soort is koudbloedig en heeft waarschijnlijk dit plekje opgezocht om op te warmen. In de duingebieden
schijnt de soort toe nemen, wellicht door de opwarming van het klimaat.


Voornes Duin, 28 augustus 2008
De Zandhagedis is een robuuste hagedis die een lichaamslengte (exclusief staart) van maximaal 13 cm kan
bereiken. Ze kunnen ongeveer 17 jaar oud worden in het wild. De Zandhagedis is een zeldzame Rode Lijst
soort (status = kwetsbaar) en staat vermeld als streng beschermd in de Europese Habitatrichtlijn. 


Oostvoorne, Kaapduin, 31 augustus 2008
Een jonge Bonte Vliegenvanger. Zoals de naam al zegt is deze soort in staat in de lucht vliegen te vangen,
maar hij pikt tevens insecten van bladeren en van de grond. Hij eet echter ook zaden en bessen.


Oostvoorne, Kaapduin, 31 augustus 2008
Een Bruinrode Heidelibel zat hoog op een tak. Tegen de blauwe lucht gefotografeerd, kunnen
we de tekening van de vleugels goed bekijken. De kleine (bij deze soort bruine) vlekken in de vleugels
worden pterostigma genoemd, en wordt soms gebruikt voor de determinatie.