Banner
December 2008


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 6 december 2008
Het is vroeg in de morgen. Het licht is nog spaarzaam. Drieteenstrandlopers proberen
op de waterlijn hun kostje bij elkaar te scharrelen. Als een soort pingpongballetjes rennen ze,
met de aanspoelende golven, heen en weer. Een heel grappig gezicht.
Hieronder nog twee opnamen van deze aardige beestjes.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 6 december 2008
De Haas maakte weer dat hij weg kwam. Een eind verderop bleef hij zitten om
het gevaar in te schatten. De lange oren gespitst en in de starthouding om
verder te vluchten, wat hij uiteindelijk ook deed.


Oostvoorne, Hoefweg, 4 december 2008
Bruine vlekken in de schors van deze Kastanje. Geen goed teken. Hij is ziek. Op kastanjeziekte.wur.nl
is het navolgende te lezen : Een mysterieuze aantasting bij paardenkastanjebomen (alle Aesculus-soorten)
verspreidt zich razendsnel over Nederland. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en 'bloeden' donker vocht.
De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom.
Op de site http://www.kastanjeziekte.wur.nl/ is hier meer over te lezen. Men probeert al een aantal jaren deze
ziekte( veroorzaakt door een bacterie ) in te dammen.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 6 december 2008
Een flinke groep foeragerende Sneeuwgorzen. Ik telde er 34. Er is geen zangvogel die zo noordelijk
broedt als de Sneeuwgors. Ze worden vanaf hoog boven de Poolcirkel broedend aangetroffen
tot zelfs in het zuiden van Noorwegen en in Schotland.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 6 december 2008
De Sneeuwgors komt als overwinteraar voornamelijk voor langs onze kusten en zelden verder in het binnenland.
Ze komen vanaf eind september en tot in november loopt hun aantal op, waarna hun aantal weer geleidelijk aan
afneemt, totdat ze voor het belangrijkste deel eind maart weer zijn verdwenen. [ivnvechtplassen.nl]


Maasvlakte, Antarcticaweg, 6 december 2008
Ze zoeken hun voedsel vooral op strandvlakten, zeedijken, en aan de vloedlijn.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 6 december 2008
Op een gegeven ogenblik gaat de groep de lucht in. Wel een grappige foto. Zo'n groep in de
vlucht is een fascinerend gezicht. Vliegen ze linksom zie je bruine vogels voorbij komen, als ze echter naar
rechts afbuigen wordt de witte onderkant van de vleugels zichtbaar en zie je witte vogels gaan.


Maasvlakte, Nieuwe Stuifdijk, 6 december 2008
Een Wulp boven op de dijk. Hier is goed te zien hoe lang zijn snavel wel is.
Een perfect stuk gereedschap om insecten uit de bodem te halen.


Polder Strype, Vogelenzangweg, 17 december 2008
Een close-up van een Blauwe Reiger vanuit de auto. Je moet heel snel zijn, want zodra de auto
tot stilstand komt, gaan ze er meestal heel snel vandoor.


Oostvoorne, Rietdijk, 17 december 2008
Over het algemeen gaat het geloof ik de goede kant op met de roofvogelstand. In de polders zijn
tenminste ontzettend veel Buizerds te zien.


Oostvoorne, Rietdijk, 17 december 2008
Na een spelletje wegvliegen, voorzichtig naderen, etc. lukte het me om hem van vrij dichtbij
op de plaat te zetten, zittend op een betonnen hekkenpaal. Het zijn voor mij altijd
indrukwekkende verschijningen met zijn scherpe klauwen en snavel.


Oostvoorne, onze tuin, 17 december 2008
Een Zanglijster scharrelt tussen de planten en gevallen bladeren, op zoek naar
iets eetbaars. De opname is gemaakt vanuit de huiskamer door het dubbel glas.
Meestal zijn deze opnamen niet al te best, maar deze is best redelijk.


Polder Strype, 19 december 2008
Ik heb een minuut of vijf naar deze Buizerd staan kijken. Hij scharrelde door het weiland en om
de paar stappen had hij wel wat eetbaars te pakken. Insecten, rupsen? Ik ga nog eens nazoeken waar
ze zoal op foerageren.


Rockanje, Tenellaplas, 19 december 2008
Het was rustig in en om de Tenellaplas. Wel een aardig plaatje met het warme licht van de
laagstaande middagzon op het lichte berkenhout. In het midden staat een Blauwe Reiger langs de waterkant.
Lang de oevers rustende Wilde Eenden, Slobeenden en Kuifeenden.


Rockanje, Tenellaplas, 19 december 2008
Man en vrouw Slobeend. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan de typisch gevormde snavel, die aan
het eind breed uitloopt.


Rockanje, Tenellaplas, 19 december 2008
Voordeel van de winter is dat de vogels wat beter zichtbaar zijn in het kale hout.
Hier een echte wintergast, de Koperwiek. Hij behoort tot dezelfde familie als
de Zanglijster die een stukje hierboven staat.


Oostvoorne, onze tuin, 19 december 2008
Op de voederplek in de tuin is het een drukte van belang. Ook dit Vinkenvrouwtje laat zich regelmatig zien.
Hoe het komt weet ik niet maar deze soort is dit jaar nogal schuw. Na ruim een uur was het me nog niet gelukt,
een mannetjesexemplaar te fotograferen. Telkens ging hij er snel vandoor. Misschien moet ik eens nadenken
over betere camouflagetechnieken . . . . . .


Oostvoorne, onze tuin, 19 december 2008
Vrouwtje Vink.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 26 december 2008
De Kramsvogel is vooral in de winter in grote aantallen in Nederland te zien. Het broedgebied bevindt zich
 verder naar het oosten van Europa. De Kramsvogel broedt in kolonies waarbij de vogels grote nesten in een boom
bouwen. Ook in Nederland zijn enkele broedkolonies geweest, in de jaren 80 waren er bijna 1.000 broedparen.
De laatste jaren is het aantal broedparen gedaald tot minder dan 100 paar, het is nog onduidelijk waarom het
aantal broedparen zo sterk wisselt. In de winter is de vogel vaak te zien in de buurt van bessenstruiken.
[ Bron : vogelvisie.nl ]


Maasvlakte, Antarcticaweg, 26 december 2008


Maasvlakte, Antarcticaweg, 26 december 2008


Oostvoornse Meer, Noordoever, 27 december 2008
Door de stevige wind spat het water over een steiger. De stenen worden met een laagje ijs bedekt.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 27 december 2008
Een groepje Dodaarzen zoekt schijnbaar in de nabijheid van de steiger een beetje beschutting
tegen de ijzige oostenwind. De Dodaars is opvallend schuw. Bij onraad laat hij zich snel zakken, zodat
alleen zijn kop nog boven het water uit steekt, soms duikt hij helemaal onder. Deze vogel zal zich niet
gauw uit het water wagen, hij beweegt zich zeer onhandig op het land.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 27 december 2008
In de schaduw zit er nog rijp op de rietstengels.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 27 december 2008
Je ziet op een voedertafel bijna nooit twee Roodborstjes tegelijk eten. Ze jagen als ze het kunnen het liefst
iedereen weg. In de lente en zomer is het echter vooral het mannetje dat veel zingt om het broedterritorium
te beschermen tegen indringers. Dit doet hij bijzonder fel en daarbij valt hij vooral alles aan wat op
een Roodborst lijkt. 


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 27 december 2008
De Tureluur trekt in de winter naar de kust, in plaats van insecten en wormen worden dan
voornamelijk kreeftachtigen en schelpdieren gegeten. In de broedtijd bouwt de Tureluur bij
voorkeur een nest in een vochtige weide, goed verstopt in een graspol.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 27 december 2008
Tegen vijven. Het zal helaas al weer spoedig donker zijn.
De zon gaat vandaag fraai rood onder.