Banner
Februari 2008


Maasvlakte, Antarcticaweg, 3 februari 2008
De meeuwen komen weer een beetje het land op, op toekomstige broedplaatsen zijn al grote groepen te zien.
Hier zien we een Grote Mantelmeeuw.


Dirksland, Oosthavendijk, 7 februari 2008
Deze Torenvalk vloog op van een grasveld, om zijn toevlucht te zoeken in een nabije boom. Heel voorzichtig ben ik hem met de auto genaderd.
Hij bleef vrij lang zitten, totdat ik op een gegeven moment natuurlijk toch te dichtbij kwam. Hier slaat hij de vleugels
uit om er vandoor te gaan.


Maasvlakte, Antarcticaweg 3 februari 2008
Deze "oude knar" Haas liet zich ook weer eens zien. Dat een Haas veel langere poten heeft dan een konijn is hier
goed te zien. Bij verstoring kan de Haas er met een snelheid van circa 65 km per uur vandoor gaan. Opvallend
aan een vluchtende haas is, dat hij ineens 90 graden van richting kan veranderen (het 'haken slaan').


Rockanje, Quackjeswater, 9 februari 2008
Ontzettend lekker weer, het zonnetje en omstreeks 12 graden Celsius. In het Quackjeswater zijn al weer
de eerste Lepelaars te bewonderen. Erg vroeg volgens mij? De komende tijd zal er weer een heuse broedkolonie ontstaan. 


Oostvoorne, Rietdijk, 9 februari 2008
Een flink aantal Reeën werden waarschijnlijk door iets of iemand opgeschrikt. Zij kwamen met flinke snelheid
uit het bos, gingen een brug over (zie hieronder) en verdwenen in het bos aan de overkant van de watering.
Heel snel heb ik een aantal plaatjes kunnen schieten. Ik was zo verbluft dat ik ze niet geteld heb, maar
ik dacht een stuk of zeven.
Rockanje, Olaertsduijn, 9 februari 2008
De eerste lentebodes laten zich al weer zien. Sneeuwklokjes staan al massaal in bloei.
Ook bloeiende narcissen heb ik al gesignaleerd.


Rockanje, Quackjeswater, 9 februari 2008
Deze grauwe ganzen zetten de landing in. Eén hangt er nog boven het water, terwijl de ander al een stukje aan het skieen is.
Voor de Krakeend op de voorgrond is te hopen dat de remweg niet al te lang is . . . .


Voornes Duin, de Heveringen, 9 februari 2008
Waarschijnlijk zien we hier de baltsvlucht van de Buizerd. Beide partners zweven met een luid
klinkende "hièèèh"-roep boven hun territorium, wat hier op zou duiden.


Voornes Duin, de Heveringen, 9 februari 2008
Deze Staartmees liet even een mooie " zonnige " opname van zich maken.


Oostvoorne, Landgoed Mildenburg, 10 februari 2008
Er waren flink wat Boomklevers actief bezig. Ik heb meerdere exemplaren flink horen zingen.


Oostvoorne, Landgoed Mildenburg, 10 februari 2008
Dit exemplaar is zo te zien al bezig met de nestbouw. Hij heeft een stuk schors in zijn snavel. Ze nestelen in allerlei
boomholten of -gaten, maar soms in nestkastjes. Boomklevers hebben de bijzondere gewoonte om te grote
nestingangen vrijwel dicht te metselen met vochtige aarde. Eekhoorns en andere rovers zoals
marterachtigen kunnen dan niet naar binnen.


Oostvoorne, Landgoed Mildenburg, 10 februari 2008
Nog een gelukje. Een fraaie Groene Specht liet zich even zien. Deze specht zoekt zijn voedsel - voornamelijk mieren -
doorgaans op de grond. Bij gevaar vlucht hij wel een boom in, waarin hij ook zijn nesthol maakt. Ook voor een
specht heeft deze soort een erg lange tong met een kleverig uiteinde. Deze gebruikt hij net als een miereneter om
mieren en hun larven uit hun nest op te likken.


Oostvoorne, Landgoed Mildenburg, 10 februari 2008
"Roffelen" doet deze soort niet veel, en ook niet erg hard. Kenmerkend voor de Groene Specht is wel zijn luide lachende roep.


Oostvoorne, Landgoed Mildenburg, 10 februari 2008
Het had nog een beetje gevroren. Het lijkt wel of "Koning Winter" aan deze rietstengel 
een soort palmblad van ijs gemaakt heeft.


Oostvoorne, Landgoed Mildenburg, 10 februari 2008
Overal beginnen bloeiende planten tevoorschijn te komen, zoals deze krokus. Wist u dat van een bepaalde soort
krokus saffraan wordt gemaakt? Saffraan is tegenwoordig het kostbaarste kruid ter wereld,
want voor een kilo gedroogde saffraan heeft men de meeldraadjes nodig
van 150.000 bloesems van de ‘Crocus sativus’.


Oostvoorne, Landgoed Mildenburg, 10 februari 2008
Ik dacht met Speenkruid te maken te hebben, maar dit klopte niet. In de wekelijke mail-aflevering van Omzwervingen
heb ik het de lezers voorgelegd. Twee lezers meldden mij dat het een Akoniet betreft. Dit was bijna goed.
Naspeuring op Internet leert dat het de Winterakoniet is.

*********************************************
We verlaten even Voorne en maken een uitstapje naar Goeree Overflakkee, de polders in de omgeving van Herkingen.


Goeree - Overflakkee, polder omgeving Herkingen, 11 februari 2008
Een mooi binnendijks "nat" landschap, waar veel soorten watervogels te zien waren, waaronder Grote Zilverreiger,
Krakeend, Tafeleend, Smient, Kluut, Slobeend. De meeste echter op grote afstand, buiten het bereik van de camera.
Onderin, iets links van het midden, zijn de Wintertalingen van de opname hieronder te zien. 


Goeree - Overflakkee, polder omgeving Herkingen, 11 februari 2008
Een paartje Wintertaling. Rechts het vrouwtje. Slechts enkele duizenden Wintertalingen broeden in Nederland,
maar in de winter wordt de populatie aangevuld met grote aantallen vogels uit het noorden van Europa.


Goeree - Overflakkee, polder omgeving Herkingen, 11 februari 2008
Op de voorgrond een Kluut in ruststand, op één poot en de snavel in de veren.
Erachter een paartje Slobeend, ook rustend. De late middagzon geeft een mooi goud licht.


Goeree - Overflakkee, polder omgeving Herkingen, 11 februari 2008
Altijd een bijzondere vogel om tegen te komen. De Wulp met zijn lange kromme snavel.
Een prima stuk gereedschap om insecten uit de bodem van het weiland te halen.


Maasvlakte, 18 februari 2008.
De maan was afgelopen week in het nieuws. Het natuurverschijnsel maansverduistering. Door de bewolking
was dit in het grootste deel van het land niet te zien. Toen de maan wel zichtbaar was, heb ik deze opname gemaakt.
Best wel grappig om de maan eens wat van wat dichterbij te bekijken. Nee hoor, niet vroeg opgestaan.
Gewoon op weg naar huis, na een nachtdienst  . . . . . . . . . .


Oostvoorne, onze tuin, 23 februari 2008
Dagelijks zie ik regelmatig twee Staartmeesjes op de pindacake met insecten. Het schijnt
voor deze diertjes echt een lekkernij te zijn.


Waterberging Strypse Wetering, 25 februari 2008
De werkzaamheden bij de waterberging zijn min of meer afgerond. Er ligt inmiddels een fiets/wandelpad.
Nu maar afwachten hoe dit stukje nieuwe natuur zich gaat ontwikkelen. Vanochtend waren er al heel
wat soorten vogels te zien, waaronder Wintertaling, Bergeend, Zilvermeeuw, Wulp, Kievit en Witte Kwikstaart.


Waterberging Strypse Wetering, 25 februari 2008
De mooi gekleurde Bergeenden vallen al van verre op.


Waterberging Strypse Wetering, 25 februari 2008
Een Witte Kwikstaart. Winterwaarnemingen van deze soort zijn in Nederland niet zeldzaam, hoewel
ze in het najaar voor een groot deel wegtrekken in zuidelijke richting, o.a. naar Spanje en Marokko.


Noordoever Oostvoornse Meer, 25 februari 2008
Het lijkt wel een screenshot van een horrorfilm van Alfred Hitchcock. Deze Zwarte Kraai
maakte, nadat ik de camera op hem richtte, dat hij weg kwam. Ze zijn meestal flink schuw.
In het verleden zijn ze dan ook flink vervolgd.


Oostvoorne, Scheitweekseweg, 25 februari 2008
Het wemelt er tegenwoordig van. Blauwe Reigers. Dit exemplaar stond wel heel
mooi uitgelicht in het zonnetje.