Banner
Januari 2008

De eerste Omzwervingen van het nieuwe jaar leverde een bonte verzameling vogels op. Kijkt u mee ?


Polder tussen Oostvoorne en Tinte, 2 januari 2008
Jammer dat er een paar takjes voor zitten, maar deze Putter was al zeer snel verdwenen. De Putter voedt zich met
bessen, knoppen en zaden. Vaak zie je Putters op distels zitten. De zaden van deze plant vormen een groot deel van
zijn voedsel. Daarom wordt hij vaak ook distelvink genoemd.


Rockanje, Nieuwe Begraafplaats, 2 januari 2008
Ik ben ook weer eens op zoek gegaan naar deze soort, de Staartmees
Door een stukje ervaring in afgelopen jaren, begin je een beetje te leren, waar je een bepaalde soort kan
aantreffen. De Staartmees komt voor in bosrijke omgevingen, in struikgewas, op bouwland en in parken
en tuinen. Ze leven in groepen van 20 tot 60 individuen. Het valt niet mee ze op de kiek te krijgen,
ze verplaatsen zich razendsnel door de struiken.


Rockanje, Nieuwe Begraafplaats, 2 januari 2008
Het zijn koddige diertjes. Met dat pluizige bolle lijfje en die lange staart.
Je zou bijna op zoek gaan naar het sleutelgaatje om dit speelgoedje op te winden . . . 


Rockanje, Windgatseweg, 2 januari 2008
De Mandarijneend komt van oorsprong niet voor in Nederland, maar is in de 18e eeuw als siervogel vanuit
Noordoost Azië naar Europa gebracht. Doordat tamme vogels zijn ontsnapt of losgelaten en de vogel ook in
Nederland is gaan broeden, is de Mandarijneend tegenwoordig ook in het wild te zien.
Links zien we het mannetje en rechts het vrouwtje.


Rockanje, Windgatseweg, 2 januari 2008
Het lijkt wel of een kunstschilder zijn palet op deze eendensoort heeft laten vallen . . . . Wat een kleuren.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 4 januari 2008
Hij zat ver weg. Een mannetje Brilduiker. In de winter trekken de vogels onder andere naar Nederland
om te overwinteren op binnenwater of langs de kust. In Europa broeden de vogels vooral in Scandinavië.


Rockanje, Polder Strype, 4 januari 2008
De ragfijne tekening in het verenpak van het mannetje Krakeend. Deze soort gaat het voor de wind,
de aantallen nemen flink toe.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 4 januari 2008
De Tureluur met zijn knaloranje poten. Hij staat op de Rode Lijst omdat het aantal broedparen duidelijk
is afgenomen. Aan de Oosterschelde wordt het plan Tureluur uitgevoerd. Het zal de soort zeker
nieuwe kansen bieden om zich in Nederland te kunnen handhaven.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 6 januari 2008
Door het langsrazende verkeer vallen er af en toe slachtoffers onder de konijnen. Daar doe je niets aan.
De één zijn dood . . . . . . geldt ook hier. Allerlei aaseters zoals kraaien en eksters komen hier op af.
Plotseling verschijnt deze Buizerd ten tonele, en eist het absolute alleenrecht. De kraaien en eksters zijn
genoodzaakt om op gepaste afstand toe te kijken.
Ik probeerde steeds een stukje dichterbij te komen. Op een gegeven ogenblik vond de Buizerd het welletjes
en vluchtte met prooi en al de berm in, gelukkig niet al te ver weg. Zodoende kon ik nog een aantal plaatjes
maken. Hierna ben ik maar snel weggegaan, zodat hij rustig verder kon eten.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 6 januari 2008
Zilvermeeuwen zwevend op vrij krachtige wind. We zien hier allerlei stadia van het verenkleed. De jonge
exemplaren zijn in meerdere of mindere mate bruinachtig De volwassen exemplaren hebben
de kenmerkende zilvergrijze rug.


Maasvlakte, Europaweg, 6 januari 2008
Als je zo'n koppie ziet, is het begrijpelijk dat een Konijn, vooral bij kinderen, 
een gewild huisdier is . . . .


Maasvlakte, Antarcticaweg, 6 januari 2008
Volgens mij nemen de aantallen Eksters in deze regio geweldig toe. Het wemelt er van.  Een ekster is prima in staat
om zich overal te handhaven. Eksters weten hun voedsel dan ook overal vandaan te halen. Toch zijn (larven van)
insecten veruit favoriet. Die zijn te vinden in wegbermen, in tuinen, in (stads)parken en natuurlijk
in het agrarisch gebied. [Vogelbescherming.nl] 


Voornes Kanaal, nabij Zwartewaal, 12 januari 2008
Ik moest een aantal malen terug om deze soort vast te leggen. Toen ik ze uiteindelijk zag, reed ik aan de verkeerde
 kant van het kanaal. Geen mogelijkhied om te stoppen. Ten einde raad ben ik de busbaan ingereden, waardoor
je natuurlijk wel een "prent" riskeert. Het is goed afgelopen. We zien hier een mannetjesexemplaar Nonnetje. 


Voornes Kanaal, nabij Zwartewaal, 12 januari 2008
Het Nonnetje is de kleinste van de zaagbekkenfamilie. Maar weinig vogels zijn zo gracieus van tekening als het
mannetje, met fraaie zwarte accenten op een spierwit verenkleed. Het vrouwtje gaat minder opvallend door het leven;
het opzichtige wit van het mannetje zou het vrouwtje bij het broeden snel fataal worden. Nonnetjes broeden niet
in Nederland, maar grote aantallen strijken in de winter neer in het IJsselmeergebied. [Bron : vogelbescherming.nl
Oostvoorne, onze tuin, 16 januari 2008
Al een tijdje cirkelen er een aantal witte duiven in de buurt. Het mannetje rechts vertoonde baltsgedrag.
Het lijkt wel of hij ergens vergiffenis voor vraagt. Wat zou hij uitgespookt hebben . . . . . . . ?


Oostvoorne, onze tuin, 16 januari 2008
De Roodborst hoor je vaak al heel vroeg zingen. Als het nog donker is, in het licht van een lantaren.

**************************************************************************************************************
Aan het eind van de week even iets minder wind, een zonnetje, en vooral droog! Dan moeten er als de wiedeweerga
plaatjes gemaakt worden. Alleen is het vervelend dat je af en toe ook nog moet werken.
Daar gaat eigenlijk teveel vrije tijd inzitten . . . !
Al met al is het toch weer gelukt wat leuke zaken te
verzamelen. Valt het u op dat de vogels al meer en meer hun zang laten horen?
Zelfs een specht heb ik
al horen roffelen. Het broedseizoen zit weer te komen, dus het is belangrijk koppeltjes
te vormen en
een territorium te bezetten en verdedigen.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 25 januari 2008
Leuk dat we deze Sneeuwgors nog een keer tegenkomen, voordat hij weer naar het noorden vertrekt. De vorige keer
waren de opnamen van niet al te beste kwaliteit. Dit ziet er beter uit. Tijdens de wintermaanden kan hij langs de
Nederlandse kust gezien worden. De vaste overwinteringsplaatsen zijn echter de steppen van Oost-Europa en
Noord-Amerika.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 25 januari 2008
In de zomer broedt hij in het Noordpoolgebied. Bij slecht weer of voedselgebrek gaan deze vogels richting het
zuiden zwerven. In de winter kunnen dan op Nederlandse strandvlakten, kwelders en schorren groepjes
Sneeuwgorzen gezien worden. Meestal kun je dergelijke groepjes (dit waren er vier) heel dicht benaderen.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 25 januari 2008
In de zomer eten Sneeuwgorzen insecten en zaden. Buiten broedseizoen voornamelijk zaden.


Oostvoorne, Brielse Meer, 26 januari 2008
De Dodaars is een kleine, schuwe Fuut, die bij kleine meren en moerassen leeft. Hun drijvende nesten van
waterplanten en modder liggen verscholen tussen het riet. Ook de vogels zelf blijven meestal goed verborgen.


Oostvoorne, Brielse Meer, 26 januari 2008
Dodaarzen vliegen vaker dan andere futen. In de winter zijn ze duidelijk lichter van kleur dan in het
broedseizoen. Het geluid wat ze produceren lijkt op het hinniken van een paard. Heel apart. 


Oostvoorne, Oostvoornse Meer, 26 januari 2008
Laatst zagen we het Nonnetje, een lid van de familie zaagbekken. Hier nog een uit deze familie 
( geen geweldige opname door tegenlicht en grote afstand ) de Middelste Zaagbek. Rechts de vrouw en links de man.
Ik zie ze niet echt vaak. Het aantal dat in Nederland overwintert, word op zo'n twintigduizend exemplaren geschat. 


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 26 januari 2008
De Steenloper zoekt de zeewering af naar voedsel. Nico de Haan omschreef in zijn tv-programma
" Natuurlijk Nico " de werkwijze bij het voedsel zoeken. Als een soort bulldozer schuift hij door het
zeewier om de beestjes die eronder zitten te kunnen bemachtigen.


Oostvoorne, Heijndijk, 28 januari 2008
Man en vrouw Smient. Over een tijdje vertrekt het overgrote deel van deze dieren weer naar het noorden..
In de zomer verblijven ze in Noord-Scandinavië en Siberië.


Oostvoorne, onze tuin, 30 januari 2008
Deze Koolmees doet zich tegoed aan een pindacake waar ook insecten in zitten.
Zeer hoogwaardig voer.


Oostvoorne, Parklaan, 30 januari 2008
Altijd één van de eerste bloeiende struiken. De Toverhazelaar met een zeer aparte bloeiwijze.


Maasvlakte, Papegaaienbek, 27 januari 2008
Ik hoop dat ik dit jaar weer de jongen van deze Bontbekplevier voor de lens zal krijgen.
Het zijn zeer amusante vogeltjes, die vreselijk hard kunnen rennen.