Banner
Juni 2013

Beste mensen,
Ik hoop dat u nog weet wat Omzwervingen ook al weer was, want ik ben noodgedwongen nogal even uit de
running geweest. Ik werd in eerste instantie geplaagd door ischias, wat later een hernia bleek te zijn.
Die is inmiddels geopereerd en zit nu nog in de herstelfase. Het is weer mogelijk voorzichtig een ommetje te maken.
Dit is ook gelijk een goede oefening. Het weer begint eindelijk ook ergens op te lijken. Wat een vreselijk voorjaar
hebben we gehad! Nou, laten we maar eens gaan kijken of ik het nog kan . . .


Oostvoorne, onze tuin, 7 maart 2013
Dankzij een oplettende bezoeker van de website even een rectificatie. Dit is natuurlijk niet de Huismus, maar een Ringmus. (bruin petje)
Ik heb het bijschrift aangepast. Ik moet natuurlijk wel blijven opletten . . .

Een mannetje Ringmus. De musjes hebben bij onze dakkapel een broedplaats gevonden en de afgelopen tijd
is er een nestje uitgevlogen. Voor volgend jaar hebben we een speciale nestkast voor mussen aangeschaft.
Maar eens kijken of zie hier gebruik van gaan maken. Vroeger broedde deze soort onder de dakpannen, maar
bij steeds minder huizen is dit nog mogelijk.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
Ze vallen als ze opvliegen door hun kleur gelijk op.  Een (al iets gehavend) Icarusblauwtje.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
Het leven van Libellen en Juffers begint als larve onder water. Hier hebben we een larve die langs een rietblad
omhoog gekropen is, en de gedaanteverwisseling naar Juffer zal ondergaan.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
Hier zien we dat een Juffer uit de larvenhuid gekropen is.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
Hier zien we het uiteindelijke resultaat. Een juffer die geheel op kleur gekomen is.
Dit is een Azuurwaterjuffer. Het wemelde trouwens van de juffers.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
Een lekker zonnetje vandaag. De Groene Kikker houdt daar wel van.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
Een Meerkoet met jong. Altijd een bijzonder gezicht die rode kopjes.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
De Meidoorn staat volop in bloei.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
Het was even speuren maar toch eentje gevonden. De Kleine Vuurvlinder. Ik heb ook nog een Oranjetipje zien
vliegen, maar die heb ik helaas niet kunnen fotograferen. Ze zijn zo beweeglijk.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
Deze libel van de ondersoort Korenbouten is nog niet helemaal op kleur denk ik, maar ik houd het
op een vrouwtje Viervlek.


Voornes Duin, de Heveringen, 6 juni 2013
De Viervlek nog wat uitvergroot. Hier zijn mooi de haakjes aan de pootjes te zien,
en de grote facet-ogen.


Rockanje, Strypse Wetering, 6 juni 2013
Aan de Strypse Wetering heb ik vanuit de auto mijn ogen goed de kost gegeven en dan is er
genoeg te ontdekken. De auto is altijd een goede schuilhut. Vrij dichtbij deze prachtige Grutto.


Rockanje, Strypse Wetering, 6 juni 2013
Hè . . . jeuk op m’n kop!


Rockanje, Strypse Wetering, 6 juni 2013
Deze Knobbelzwaan met jongen kunnen het zonnetje ook wel waarderen.


Rockanje, Strypse Wetering, 6 juni 2013
De kleine moet zich eens even uitrekken.


Rockanje, Strypse Wetering, 6 juni 2013
Heel in de verte nog twee leuke waarnemingen. Rechts naast de twee Knobbelzwanen
een Grote Zilverreiger en hieronder een Lepelaar.

Voornes Duin, 7 juni 2013
Planten zijn niet zo “mijn ding”. Ze zijn vaak zo lastig te determineren. Voornes Duin
is vermaard om het voorkomen van Orchissen. Ze zijn ook een streling voor het oog.
Ze behoren ook tot de beschermde soorten. Op waarneming.nl wordt zelfs de plaats
waar een Orchis gefotografeerd is niet vermeld. Naar mijn beste weten is dit een
Vleeskleurige Orchis.


Rockanje, Strypse Wetering, 7 juni 2013
Lepelaars en Kleine Zilverreigers hebben de Strypse Wetering ontdekt als rijk voedselgebied.
Ze zijn hier in toenemende mate te bewonderen. Prachtig!


Rockanje, Strypse Wetering, 7 juni 2013
Deze Gele Kwikstaart heeft vast een nestje. Hij is onafgebroken voedsel aan het verzamelen langs de waterlijn.
Hij heeft al een snavel vol. De Gele Kwikstaart broedt 1 x per jaar in mei/juni. Het legsel bestaat uit
5 tot 6 eieren.


Rockanje, Strypse Wetering, 7 juni 2013
Door het mooie weer zijn er nu gelukkig voldoende insecten beschikbaar. Ik heb berichten gelezen dat door
het slechte voorjaar broedsels mislukt zijn ten gevolge van voedselgebrek. De Gele Kwikstaart is hier alleen
in de zomer te zien. Overwinteren doen ze in het tropische Sahelgebied in Afrika.


Rockanje, Strypse Wetering, 7 juni 2013
De Tureluur is hier ook altijd wel te vinden. Op de site van de Vogelbescherming is te lezen dat Tureluurs
stelselmatig weggedreven worden uit grote delen van het agrarisch gebied doordat moderne bedrijfsvoering
niet overeenkomt met de biotoopeisen van de Tureluur. Met “Plan Tureluur” in de Oosterschelde creëert men
nieuwe natuur voor deze soort van de Rode Lijst. Zie ook:
http://www.np-oosterschelde.nl/documents/natuur/plan-tureluur.xml?lang=nl


Voornes Duin, de Heveringen, 7 juni 2013
Ik heb meermalen besproken dat het verschil tussen de Tjiftjaf en de Fitis lastig te zien is.
De zang is de beste manier om hem te herkennen. Tja, en deze heeft me flink geplaagd, want hij
vertikte het ten ene male om zijn snavel open te doen. Maar gezien de relatief licht gekleurde
pootjes hou ik het toch op de Fitis.


Voornes Duin, de Heveringen, 7 juni 2013
Op internet is te lezen dat we dit vogeltje dankbaar mogen zijn. Het totale Fitis bestand eet
per jaar vele tonnen muggen en vliegen!


Voornes Duin, Vliegveld, 22 juni 2013
Het is geen prachtige foto, maar wel een zeldzaam plantje, wat al lang op m’n verlanglijstje stond.
Na drie pogingen in de afgelopen week eindelijk gevonden. Ik heb het niet verzonnen maar de naam is
Teer Guichelheil. De Latijnse naam is Anagallis Tenella. De Tenellaplas en het gelijknamige Bezoekerscentrum
van het Zuid-Hollands Landschap in Rockanje, hebben hun naam aan dit plantje te danken.
De Tenellaplas is in 1949 gegraven. Spoedig daarna begon dit zeldzame plantje hier voor te komen.
Ik zal binnenkort proberen wat opnamen te maken als het Teer Guichelheil in volle bloei staat.

|
Oostvoorne, Groene Strand, 26 juni 2013
De Heggenmus kan geweldig zingen vanaf de top van een struik. In de zomer leeft hij van insecten, in
de winter van zaden. Hij schuifelt dan vaak over de grond onder uw voedertafel om het gevallen zaad
op te scharrelen.


Oostvoorne, Groene Strand, 26 juni 2013
De aparte bloeiwijze van de Wilde Kamperfoelie. De rechtswindende of kruipende houtige stengels
kunnen wel 10 meter lang worden.


Oostvoorne, Groene Strand, 26 juni 2013
Wat is hij toch prachtig. De Putter ook wel Distelvink genoemd.


Oostvoorne, Groene Strand, 26 juni 2013
Door het te koele weer zijn er volgens mij wat weinig vlinders te zien. Maar af en toe kom je
er toch wel wat tegen zoals deze Kleine Vos.


Oostvoorne, Groene Strand, 26 juni 2013
Jammer genoeg op grote afstand. De Rietzanger is een bewoner van drassige of natte gebieden.
In Nederland is hij te zien vanaf april t/m oktober.


Voornes Duin, de Heveringen, 26 juni 2013
De Blauwe Reiger komt tegenwoordig heel veel voor. In deze kleine duinplas zag ik er drie.


Voornes Duin, de Heveringen, 26 juni 2013
Een vrouwtje Gewone Oeverlibel. Ze zat aardig verscholen in de vegetatie. Je ziet ze zodoende
niet zo snel. Alleen als ze opvliegen en je in de gaten houdt waar ze weer landen.
Het is een algemeen voorkomende soort.


Voornes Duin, de Heveringen, 26 juni 2013
Een Gamma-uil zoekt zijn voedsel in de bloemen van de Ratelaar. Deze soort
kan overal worden aangetroffen. Wordt ook geregeld in tuinen gezien.


Voornes Duin, de Heveringen, 26 juni 2013
Deze juffersoort is altijd gemakkelijk te herkennen. Het Lantaarntje. (blauw lantaarntje aan het eind
van het achterlijf). U kunt hem van mei t/m september tegen komen.


Voornes Duin, Vliegveld, 26 juni 2013
Helemaal aan de overkant van het veld. Een Ree met jong. Ze zijn al attent omdat ze mij al
opgemerkt hebben. Even later verdwijnen ze toch in de beschutting.


Voornes Duin, Vliegveld, 26 juni 2013
Zoals beloofd ben ik nog even naar het Teer Guichelheil gaan kijken.
Ziedaar: de bloemetjes zijn nu geopend.


Voornes Duin, 27 juni 2013
Jonge vogels zijn vaak lastig op naam te brengen, maar al doende leert men. Volgens mij is dit
een Grasmus die dit voorjaar geboren is. Hij heeft een torretje/kevertje weten te vangen


Voornes Duin, de Heveringen, 29 juni 2013
Een vrouwtje Bloedrode Heidelibel. We kunnen deze veel voorkomende soort
tot midden oktober bewonderen.

 
Voornes Duin, de Heveringen, 29 juni 2013
Het is druk bij de duinpoelen. Een eileggende (waarschijnlijk) Grote Keizerlibel en
vier juffers in één beeld.

 
Voornes Duin, de Heveringen, 29 juni 2013
De achterste twee Icarusblauwtjes paren. Nummer drie wil zich er schijnbaar nog mee bemoeien.


Voornes Duin, de Heveringen, 29 juni 2013
Hier is te zien dat de achterlijfjes tijdens de paring aan elkaar vast zitten.


Voornes Duin, de Heveringen, 29 juni 2013
Het Kleine Dikkopje voedt zich met de nectar van allerlei soorten wilde bloemen, zoals hier het Slangenkruid.

  << Terug naar indexpagina >>