Banner
Juni 2008

Er zijn op het ogenblik heel veel jonge dieren te zien. Overal hoor je uitgevlogen jonge vogels
om voedsel bedelen bij hun ouders. In de broedkolonies van de meeuwen zijn al flinke aantallen 
jongen te zien. Het assortiment vlinders begint ook uit te breiden.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 3 juni 2008
Jonge Zilvermeeuwen vanuit de auto gefotografeerd. Vanuit de auto omdat de ouders vreselijk
agressief reageren wanneer je de jongen te dicht nadert. Men loopt zelfs het risico gebombardeerd te
worden met gruwelijk stinkende ontlasting van één der ouders. Jawel, ik weet het, smerig praatje . . . . .


Maasvlakte, Antarcticaweg, 4 juni 2008
Het heeft geregend. Er zijn nog een paar druppels zichtbaar in het dons van dit jong. Tijdens de bui
zoeken ze beschutting onder de vleugels van de ouders.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 8 juni 2008
Wanneer je de jongen nadert, proberen ze zich soms onzichtbaar te maken door weg te duiken in de begroeiing.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 9 juni 2008
Eindelijk een fraai ochtendzonnetje. Deze Aalscholver heeft waarschijnlijk al ontbeten.
Na het vissen moet hij zijn vleugels drogen. Met natte vleugels kan hij zeer slecht vliegen.


Voornes Duin, Panweg, 9 mei 2008
Waar water is in het duingebied zijn altijd wel libellen en/of juffers te vinden.
We zien hier een Azuurwaterjuffer.


Oostvoornse Meer, Noordoever, Hoekje Jans, 9 mei 2008
Jong Konijn in het ochtendzonnetje.


Voornes Duin, Panweg, 9 mei 2008
Een vlinder uit de familie dikkopjes. Het Klein Dikkopje heeft een spanwijdte van 22 tot 28 millimeter.


Oostvoorne, Groene Strand, 10 juni 2008
De Kluten hebben jongen, die door de ouders scherp in de gaten gehouden worden. De Bergeend komt
te dichtbij en wordt meerdere malen aangevallen en uiteindelijk verjaagd uit de buurt van de kleintjes. 


Oostvoorne, Groene Strand, 10 juni 2008
De jonge Kluut. Na het uitkomen van de eieren verlaten de jongen het nest meteen en gaan al
zelfstandig op zoek naar voedsel.


Oostvoorne, Groene Strand, 10 juni 2008
De kenmerkende manier van voedsel zoeken, met de snavel maaiende bewegingen door de modder maken,
wordt direct al in praktijk gebracht.


Maasvlakte, Distripark, 14 juni 2008
Het is schijnbaar vochtig genoeg om paddestoelen tot ontwikkeling te laten komen.
Zo te zien een Geschubde Inktzwam.


Oostvoorne, Groene Strand, 10 juni 2008
Scholekster met jong. Het jong scharrelt zelf ook al rond, op zoek naar voedsel, maar krijgt
regelmatig ook wat toegestopt door de ouders.


Oostvoorne, Groene Strand, 10 juni 2008
Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de dramatische achteruitgang van het aantal Scholeksters,
2008 is uitgeroepen tot het jaar van de Scholekster.
Meer hierover op deze link :  http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=3264


Oostvoorne, Groene Strand / Boulevard, 10 juni 2008
Het grote bloemenscherm van de Berenklauw is in trek bij veel insecten. Wel uitkijken met deze plant! Het sap van
de plant bevat een bijtende stof die in combinatie met de ultraviolette stralen van de zon reageert
als een zuur en ernstige brandwonden kan veroorzaken op de huid.


Maasvlakte, Vuurtorenvlakte, 14 juni 2008
Groepen Spreeuwen zoeken op de grond naar insecten(larven). Links en op de achtergrond jonge exemplaren. 


Maasvlakte, Vuurtorenvlakte, 14 juni 2008
De jonge exemplaren zijn gemakkelijk te herkennen, zij hebben nog niet het zwarte verenpak, wat
door weerkaatsing in de zon, mooie groene en purperen kleuren oplevert.Maasvlakte, Europaweg, 21 mei 2008
Een Spreeuw spettert er tijdens het bad lustig op los.


Maasvlakte, Europaweg, 21 mei 2008
Na zo'n bad zie je er knap verfrommeld uit. Tijd om een tak op te zoeken
om je te laten drogen en het verenpak weer helemaal op orde te brengen.


Maasvlakte, Europaweg, 21 mei 2008
Een vrouwtje Kneu. Deze levendige vinkensoort is vrijwel altijd in kleine zwermen
waar te nemen. Ze zoeken hun voedsel op de grond.


Maasvlakte, Vuurtorenvlakte, 21 juni 2008
Er komen nog steeds meeuwen uit het ei gekropen. Hier van de Kleine Mantelmeeuw.
De lege eierschalen liggen om het nest.


Maasvlakte, Distripark, 21 mei 2008
Fraai gekleurde bloemenvelden. De gele Teunisbloem en het blauwe Slangenkruid. Het Slangenkruid trekt
altijd veel vlinders aan, maar ik zie er vrijwel geen. Ligt dat aan mij?


Maasvlakte, Europaweg, 23 juni 2008
" Hé jongens, heeft er misschien iemand een vuurtje . . . . ?  "


Maasvlakte, kijkhut Slufterstrand, 25 juni 2008
Een Papaver Somniferum. Geen inheemse soort, maar een die hier is aangeplant. Een bepaalde soort van
deze plant levert opium. Deze gecultiveerde soort doet dat echter niet, hij heeft alleen sierwaarde.
En mooi is hij, zonder meer. 


Oostvoornse Meer, Hoekje Jans, 25 juni 2008
Het Koevinkje komt in heel Europa voor. De vliegtijd is van juni tot en met augustus.
Hij vliegt in één generatie en is vooral te vinden op valeriaan- en tijmbloemen. [Bron : Wikipedia].


Oostvoornse Meer, Hoekje Jans, 25 juni 2008
Vanwege de herinrichting van de oevers van het meer is de waterstand relatief laag. Het vogelkijkscherm
aan de Brielse Gatdam staat droog. Voor het scherm is nu een soort slikkengebiedje waar deze Tureluur
zijn voedsel aan het zoeken is.


Oostvoornse Meer, Hoekje Jans, 25 juni 2008
Ik hoorde een zacht koeren in de struiken. Plots vlogen er twee Zomertortels op. Na een zoektocht
van meer dan een uur, kon ik er een opname van maken, en weer een soort aan mijn lijst toevoegen. Deze
kleine, slanke duivensoort, komt alleen als zomergast in Nederland voor.


Rockanje, Strypse Wetering, 25 juni 2008
De Zwarte Zwanen hebben nageslacht. Deze soort komt oorspronkelijk uit Australië en Tasmanië.
De volwassen exemplaren hebben een rode snavel met een typische witte band.


Rockanje, Strypse Wetering, 25 juni 2008
Eén van de jongen van wat dichterbij.