November 2013


Voornes Duin, van Burenpad, 8 november 2013
Het was een koude nacht dus alles zat onder de dauw. In macro kan dit hele mooie beelden geven,
waartoe ik dan ook een poging heb gedaan. Een spinnenweb wordt van de dauw altijd extra mooi.


Voornes Duin, van Burenpad, 8 november 2013
Minuscule zwammetjes op een stuk rottend hout.


Voornes Duin, van Burenpad, 8 november 2013
Een mooie heksenkring. Vroeger vond men dit maar mysterieus. Op paddenstoel.nl staat een verklaring hoe zo’n kring ontstaat:
Ze ontstaan doordat de zwamvlok (mycelium) van de paddenstoel in alle richtingen even sterk uitgroeit. De buitenste
rand groeit het meest actief en daar worden dan ook, onder gunstige omstandigheden, paddenstoelen
gevormd die dan in een ring staan.


Voornes Duin, van Burenpad, 8 november 2013
Ook dit korstmos is bezet met hele fijne dauwdruppeltjes.


Voornes Duin, van Burenpad, 8 november 2013
Eén van de weinige plantjes die nog in bloei staan. Sint Jacobs Kruiskruid bezet met pareltjes dauw.


Voornes Duin, van Burenpad, 8 november 2013
Perfecte spiegeling . . . . .


Voornes Duin, van Burenpad, 8 november 2013
Deze zwammetjes groeiden op de stronk van een afgezaagde boom. Hierdoor kan de
camera ze een beetje van onderaf bekijken, wat mooie plaatjes oplevert.


Brielle, polder, Oosterlandseweg, 8 november 2013
Roofvogels kom je nogal eens tegen op kassencomplexen. Hier een zeer lichtgekleurde Buizerd.


Noordoever Oostvoornse Meer, 8 november 2013
Flinke groepen Spreeuwen doen zich tegoed aan de bessen van de Duindoorn.
Voorlopig kunnen ze vooruit. Als de bessen een beetje gaan rotten beginnen ze te gisten en
vormen ze alcohol. Je kan dan wel eens vogels aantreffen die hierdoor flink “aangeschoten” zijn
en volledig de weg kwijt zijn.


Oostvoorne, Rietdijk, 8 november 2013
Ik stopte met de auto naast het boompje waarin deze Zwarte Kraai zat.
Met luid gekras liet hij weten dat hij hier eigenlijk niet zo blij mee was.


Maasvlakte, Europaweg, 18 november 2013
Deze prachtige vogel had ik nog niet in mijn collectie. De Houtsnip. Waarschijnlijk is deze op trek van
Noord-Europa naar zuidelijker streken. Er zijn er echter ook die hier overwinteren. 


Maasvlakte, Europaweg, 18 november 2013
Het verenkleed van de Houtsnip zorgt ervoor dat hij op de bosgrond nauwelijks zichtbaar is, daarom
wordt hij niet zo vaak gezien.


Rockanje, Tenellaplas, 22 november 2013
Afgelopen week zag ik op TV dat de bomen steeds langer hun bladeren behouden. Men heeft filmpjes teruggekeken
van de St. Nicolaas intochten. In vroeger tijden waren de bomen al helemaal kaal. Nu duidelijk nog niet.
De herfstkleuren komen nu wel mooi tevoorschijn.


Rockanje, Tenellaplas, 22 november 2013
Bij het bezoekerscentrum Tenellaplas zijn altijd maretakken te bewonderen. Deze is in een laag boompje tot
wasdom gekomen. Leuk om deze eens op ooghoogte te kunnen fotograferen. De bessen worden graag gegeten
door Pestvogels. Ik ben heel benieuwd of deze zich ook dit jaar weer laten zien!


Rockanje, Tenellaplas, 22 november 2013
De witte vrucht wordt door vogels verspreid. Deze worden genuttigd in de oksel van een boomtak,
het zaad blijft liggen en ontkiemt. De wortel groeit in de boom. Zaden worden niet verteerd en
hebben een kleverige laag, vandaar ook de naam 'vogellijm'. De zaden zijn giftig.


Oostvoorne, Katteweg, 22 november 2013
Er zijn flink wat watervogels die in Nederland komen overwinteren. Hier zien we een mannetje Krakeend.
De Krakeend broedt in verschillende moerasgebieden in Europa, waaronder in Nederland. De vogels
overwinteren in West-Europa, zodat het aantal Krakeenden in Nederland in de winter groter is dan in
de zomer. Het aantal heeft een piek in de periodes van trek, doordat ook veel Krakeenden
Nederland alleen als doortrekker passeren.


Oostvoorne, Katteweg, 22 november 2013
Geen geweldige foto, maar deze diertjes zijn flink schuw. De Dodaars is de kleinste futensoort van ons land.
De Dodaars duikt bij het minste geringste onraad onder water. De vogels wagen zich slechts zelden ver
van de beschutting van de oever.


Oostvoorne, Oosterlandseweg, 22 november 2013
Een mannetje Slobeend. Het meest opvallende kenmerk van de Slobeend is de zeer brede snavel, waarmee
de vogel zaden en kleine insecten uit het water filtert. In de winter trekt een gedeelte van
de Nederlandse populatie naar het zuiden.


Oostvoorne, Oosterlandseweg, 22 november 2013
Een Torenvalk. Gelukkig kon ik hem nog net op tijd fotograferen. Even later werd hij door een aantal
Zwarte Kraaien verjaagd.


Oostvoorne, Heijndijk, 22 november 2013
Ook een overwinteraar, en vaak in grote getale. We zien hier een vrouwtje Smient.
De Smient broedt slechts in zeer kleine aantallen in Nederland.


Oostvoorne, Heijdijk, 22 november 2013
Het mannetje van de Smient. Vogels die in Scandinavië broeden, overwinteren in Nederland
of trekken nog verder naar het zuiden.


Oostvoorne, Westerlandseweg, 22 november 2013
In de vorige aflevering schreef ik al dat er vaak roofvogels bij kassen te vinden zijn. Vandaag weer deze
Buizerd. Een geringd exemplaar. Zouden ze de warmte van een gestookte kas opzoeken?
Ik kan eigenlijk geen andere reden verzinnen.

<< Terug naar indexpagina>>