November 2014


Rockanje, Tenellaplas, 12 november 2014
Er ligt een of ander monster in de Tenellaplas. Er wordt gebaggerd!


Rockanje, Tenellaplas, 12 november 2014
In een artikel in een streekblad is daarover het navolgende te lezen:

In opdracht van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap start eind oktober met het baggeren van de Tenellaplas in de Duinen van Oostvoorne.
De bekende plas ligt naast het gelijknamige bezoekerscentrum in Rockanje. Door het verwijderen van een laag slib (bagger) verbetert de waterkwaliteit.


De huidige waterkwaliteit heeft ongunstige gevolgen voor de in de plas levende dieren en om de plas groeiende planten.
Om voldoende variatie aan soorten in een duingebied te behouden zijn plassen en poelen van groot belang met verschillende
libellensoorten, kranswieren en waterdieren zoals de poelslak. Slib zorgt voor te veel voeding in het water waardoor
sommige planten heel hard groeien en andere planten overwoekeren. Door met regelmaat de sliblaag te verwijderen,
blijft het water voedselarm en dus gezond.

Werkzaamheden en uitvoering
Aan de werkzaamheden zijn strikte voorwaarden verbonden. De aannemer werkt zorgvuldig ter bescherming van de flora en fauna in en rondom de Tenellaplas.
Een baggerzuigboot in de plas pompt de opgezogen bagger via buizen naar een zogenaamd depot. Bagger wordt op minimaal vermogen gezogen om hinder
aan fauna te vermijden. Daarnaast wordt de oever ontzien van zware machines zoals tractoren of graafmachines.
In het depot kan de bagger indrogen, waarna het vervolgens weer ingezaaid wordt als grasland.


Rockanje, Heemtuin Tenellaplas, 12 november 2014
Van de Beuk een blaadje, een napje waar de nootjes in zitten en een Beukennootje.
Beukennootjes zijn ook voor de mens eetbaar, maar in grote hoeveelheden wel giftig.


Rockanje, Heemtuin Tenellaplas, 12 november 2014
Half november en er zijn nog mooie bloemen van de Koningskaars te zien.


Rockanje, Tenellaplas, 12 november 2014
Twee vrouwen en twee mannen Krakeend. Ze overwinteren in West-Europa, zodat het aantal Krakeenden in Nederland in de winter
groter is dan in de zomer. Veel Krakeenden passeren Nederland alleen als doortrekker.


Rockanje, Tenellaplas, 12 november 2014
Werkelijk meer dan vijftien jaar geleden dat ik een Vliegenzwam tegengekomen ben. Weliswaar geen heel
mooi exemplaar, maar goed. Een vogel vond het schijnbaar ook nog nodig hem met niet nader te omschrijven
bestanddelen te bombarderen . . . .

<< Terug naar indexpagina>>