Banner
Oktober 2008

Oktober alweer. Wat gaat het toch snel. De herfst draaide afgelopen week op volle toeren.
Ik ben op zoek geweest naar de arriverende wintergasten, zoals Kramsvogel en Koperwiek.
Waarschijnlijk op de verkeerde plaatsen, want ik heb ze helaas nog niet aangetroffen . . . . . .


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 4 oktober 2008
Een straffe wind en opkomend water. Een aantal Aalscholvers waren vlak onder de kust aan het vissen.
Een opname van de landing vlak voor hij het wateroppervlak raakt. De vleugels en staart staan in " remstand ".


Oostvoorne, de Warande, 1 oktober 2008
Bij de vijver scharrelen meestal wel wat ganzen. De soort wordt aangeduid als Parkgans/Soepgans.
Als je met de auto stopt komen ze met groot kabaal naar je toe. Hier worden natuurlijk regelmatig
" de eendjes gevoerd " en daar zijn de ganzen ook als de kippen bij.


Rockanje, Pancrasgorsedijk, 1 oktober 2008
Deze Sperwer kwam met zeer grote snelheid aanvliegen en landde in de dekking van
een boom. Door de takken heen kunnen we hem nog net zien zitten.


Oostvoorne, de Warande, 1 oktober 2008
Een jonge Waterhoen. Tijdens het zwemmen of lopen is de staart omhoog gericht. De witte
onderstaartdekveren zijn dan goed zichtbaar. Jonge waterhoentjes volgen deze witte
signaalveren van de ouders.


Rockanje, Strypsedijk, 1 oktober 2008
Tijdens de vogeltrek wordt de Wulp wel eens in een groep van honderden exemplaren gezien.
Voor een foto is één ook genoeg . . . . . .


Maasvlakte, Antarcticaweg, 3 oktober 2008
Het voedsel zoeken doet de Spreeuw in groepjes. Ze eten nagenoeg alles: insecten, wormen, slakken, kersen,
druiven, brood en afval. Spreeuwen zijn dol op bessen en kersen en kunnen in de zomer
in een dag een kersenboom totaal leeg eten.


1
Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 4 oktober 2008
Deze Zwarte Kraai zit hier commentaar te geven, omdat ik naar zijn zin veel te dichtbij kom.

2
Brielle, Fort Peltserdijk, 6 oktober 2008
Een spiegelbeeld van een roerloze Blauwe Reiger in bijna roerloos water.

3
Oostvoorne, Molendijk, 6 oktober 2008
De Gaaien hebben een drukke tijd. In de herfst verzamelen ze eikels. Afhankelijk van de grootte kunnen ze
wel 7 tot 8 eikels meenemen. Ze bewaren die in hun keelzak, een uitrekbaar deel van de slokdarm, de laatste
eikel houden ze in de snavel. De Gaai boort dan met zijn snavel voor iedere eikel een gat in de grond
en braakt de eikels dan uit. Ze worden bedekt met kluitjes aarde. Zo heeft hij voor de winter en het
voorjaar een voedselvoorraad. Op de foto is hij net geland, om hier zijn verzamelde eikels te verstoppen.

4
Oostvoornse Meer, Noordoever, 9 oktober 2008
In het zomerkleed zijn heldergroen, geelgroen, allerlei tinten groen in het verenkleed van de Groenling
terug te vinden. Bij dit winterkleed is daar niet veel van over, ze zien er nogal grauw uit. Als u
ergens rozenbottels van de Hondsroos ziet staan, is de kans groot dat daar Groenlingen aanwezig zijn.
Ze zijn er verzot op.

6
Maasvlakte, Slag de Beer, 9 oktober 2008
Op een strekdam een vijftal exemplaren Grote Stern. In de broedtijd hebben ze een parmantig zwart kapje.
Het zijn trekvogels, die in oktober vertrekken naar de Westafrikaanse kust, tot aan Zuid-Afrika toe.

5
Maasvlakte, Slag de Beer, 9 oktober 2008
Voordat je op reis gaat krijgt het verenpak natuurlijk nog een flinke poetsbeurt.

7
Maasvlakte, Slag de Beer, 9 oktober 2008
Het was schitterend weer om eem stukje langs de waterlijn te lopen. Hierbij kwam ik deze Kompaskwal tegen.
De bruine tekening op de hoed (of klok) doet sterk aan een kompasroos denken, vandaar de naam.

8
Oostvoornse Meer, Noordoever, 9 oktober 2008
De Vink ( hier een vrouwtje ) is een veel voorkomende zangvogel. Ze zijn op de voederplek in
onze tuin ook vaak te zien, maar dit jaar heb ik ze daar nog niet gesignaleerd.Maasvlakte, Antarcticaweg, 11 oktober 2008
Een lichtgekleurde Buizerd in de vlucht gefotografeerd. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk
 een jong exemplaar, wat te zien is aan de lichte iris.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 11 oktober 2008
De Buizerd is een van de grotere roofvogels. De spanwijdte van de vleugels bereikt gemakkelijk
1.20 meter. De totale lengte van kop tot staart is ongeveer 50 - 57 centimeter.


Europoort, Moezelweg, 12 oktober 2008
De Goudhaan wordt in de winter vaak gezien, omdat vele duizenden Goudhanen
uit Scandinavië in Nederland overwinteren.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 12 oktober 2008
De Graspieper. In een groepje van zo'n 10 exemplaren zochten ze de vlakte af naar voedsel wat bestaat
uit insecten en ongewervelde dieren zoals wormen en rupsen. 


Maasvlakte, Europaweg, 12 oktober 2008
Deze Patrijs drukte zich tegen de grond in een poging zich onzichtbaar te maken.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 12 oktober 2008
De Regenwulp overwintert normaliter in West-Afrika. Deze overwintert  al een aantal jaren
op Slag Dobbelsteen.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 14 oktober 2008
De Distelvlinder is een trekvlinder en kan in ons klimaat niet overwinteren. Ieder jaar wordt West-Europa
dan ook weer vanuit Zuid-Spanje en Afrika opnieuw gekoloniseerd. In goede trekjaren kan
deze vlinder vrijwel overal worden gezien. In andere jaren lijkt hij te ontbreken.


Oostvoorne, Hoefweg, 14 oktober 2008
Als u wat bladeren in de tuin laat liggen komt de Merel hier graag in " spitten "
op zoek naar insecten.


Voornes Duin, de Heveringen, 18 oktober 2008
De temperaturen zijn nog vrij hoog. We zien hierdoor nog wat soorten libellen vliegen.
Hierboven een mannetje Bruinrode Heidelibel, hieronder het vrouwtje. Ook de Grote
Keizerlibel heb ik nog gezien, maar helaas niet kunnen fotograferen.
Voornes Duin, de Heveringen, 18 oktober 2008
Een paar uurtjes op pad geweest om wat paddestoelen vast te leggen. De oogst viel een beetje tegen.
Waarschijnlijk niet op de goede plaatsen geweest. Ik weet heel weinig van paddestoelen, dus ik kan
snel fouten maken met de determinatie. Mocht iemand dit opmerken, hoor ik het natuurlijk graag.
Ik denk dat we hier te maken hebben met één van de 40 soorten van de Honingzwam.


Voornes Duin, de Heveringen, 18 oktober 2008
Mooie warme kleuren in het late middagzonnetje.


Oostvoorne, Duinzoom, 18 oktober 2008
Mijn nicht Jacqueline maakte me opmerkzaam op deze fraaie Grote Oranje Bekerzwammen
in haar tuin. Dank ! Hij doet enigszins denken aan weggeworpen sinaasappelschillen.
De beker kan een doorsnede bereiken tot 12 centimeter.


Oostvoorne, Duinzoom, 18 oktober 2008
Zo te zien trekt deze soort nogal wat insecten aan.
Hij schijnt ook erg geliefd te zijn bij naaktslakken.


Voornes Duin, de Heveringen, 18 oktober 2008
De onderzijde van een Grote Parasolzwam. Tussen de lamellen worden sporen gevormd, die
door de lucht verspreid worden, en op die manier voor de voortplanting zorgen.


Voornes Duin, de Heveringen, 18 oktober 2008
Waarschijnlijk de Bundelmycena ?, maar ik weet dit absoluut niet zeker.Oostvoorne, onze tuin, 21 oktober 2008
Ze komen massaal vanuit het noorden naar ons land. De Koperwiek. Het viel niet mee om ze te
fotograferen. Ze zijn erg schuw. Ze worden vaak in gezelschap gezien met andere lijsterachtigen
zoals Kramsvogels en Zanglijsters .Bij de buren staat een flinke hulstboom. Een flink aantal Koperwieken
zag in anderhalve dag kans deze boom compleet te ontdoen van al zijn bessen. Hier en daar ziet men
de hulst in plastic ingepakt staan om dit te voorkomen. We willen natuurlijk wel Kersttakken mét besjes . . . . .


Oostvoorne, onze tuin, 23 oktober 2008
Er zit een flink schooltje Koolmezen in de tuin. Ze worden dan ook flink verwend met vetbollen, pinda's, en zonnebloempitten.
Dit lokt ook andere soorten zoals de Pimpelmees, Winterkoning, Staartmees, Vink, Heggenmus, Turkse Tortel,
Houtduif en Huismus.

*****************************************************************************************************
Zaterdag 26 oktober.
Nachtdienst gehad maar al weer vroeg wakker . . . . Dus maar een ommetje gemaakt in
het Oostvoornse Mildenburgbos, om te trachten de herfst in beeld te brengen.
Geen begeleidende teksten, de beelden vertellen genoeg . . . . . . . . . toch?


Oostvoorne, Hoefweg, 29 oktober 2008
Hier in het zuidwesten viel het deze dag wel mee met de vorst. Op een klein beschut plekje
was toch wat rijp te vinden. De dag daarop was de rijp omvangrijker, maar toen moest ik
werken, dus geen plaatjes . . . . . 


Maasvlakte, Antarcticaweg, 31 oktober 2008
De Kramsvogel is vooral in de winter in grote aantallen in Nederland te zien. Het broedgebied bevindt zich verder
naar het oosten van Europa. De kramsvogel broedt in kolonies waarbij de vogels grote nesten in een boom bouwen.
Ook in Nederland zijn enkele broedkolonies geweest, in de jaren 80 waren er bijna 1.000 broedparen. De laatste
jaren is het aantal broedparen gedaald tot minder dan 100 paar, het is nog onduidelijk waarom het aantal
broedparen zo sterk wisselt. In de winter is de vogel vaak te zien in de buurt van bessenstruiken.
[ Bron : vogelvisie.nl ]


Maasvlakte, Antarcticaweg, 31 oktober 2008
Een groepje van zeven Veldleeuweriken zoeken hun kostje bij elkaar. De veldleeuwerik is één
| van de typische boerenlandvogelsoorten die spectaculair is achteruitgegaan de afgelopen decennia.
Waren er in de jaren ’70 nog 500.000-750.000 paar, nu zijn er naar schatting nog ongeveer 50.000 paar.
Dit betekent een achteruitgang van minstens 90%! De achteruitgang vond voornamelijk plaats in de duinen
 en het boerenland, waardoor heidevelden nu een relatief belangrijk biotoop geworden zijn.
[  Bron : boerenlandvogelland.nl ] 


Maasvlakte, Antarcticaweg, 31 oktober 2008
Als een van de weinige zangvogels heeft deze soort bij het ten gehore brengen van de zang helemaal geen
behoefte aan een verhoging, zoals een paal, struik of boom. Veldleeuweriken stijgen in de broedtijd
overdag geregeld op en laten dan hun helder klinkend lied horen, terwijl zij hoog in de lucht op een vaste plaats
stilhangen. Doordat zij vanuit een hoge post in de lucht zingen, is het geluid tot ver in de omtrek te horen.
[ Bron : ivnvechtplassen.nl ]


Maasvlakte, Antarcticaweg, 31 oktober 2008
Op http://vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=1765 is een actieplan te lezen opgesteld door
Vogelbescherming Nederland. Maar hopen dat de teruggang van deze soort kan worden gestopt.