Banner
September 2008


Oostvoorne, Zandweg, 1 september 2008
Iedere avond tegen de schemering zie ik deze Boomkruiper in deze eik naar voedsel zoeken.
Het lijkt wel of hij een bepaald tijdschema heeft.


Oostvoorne, Heveringseweg, 4 september 2008
Kauwen. Om sommige plekken komen ze in flinke aantallen voor en zorgen ze soms voor overlast.
Zo gooien ze (om een nest te maken) takjes in schoorstenen, die hierdoor verstopt kunnen raken.


Maasvlakte, Slag Maasmond, 6 september 2008
Vrijwel iedere paal van deze golfbreker is bezet door een kustvogel.
We zullen de soorten eens nader bekijken.


Maasvlakte, Slag Maasmond, 6 september 2008
De Visdief heeft een rode snavel met een donkere punt. De jonge exemplaren rechts hebben nog
een donkere snavel met een lichte basis. Ze zijn vaak in gezelschap van de soort hieronder.


Maasvlakte, Slag Maasmond, 6 september 2008
Een zwarte snavel met een lichte punt. Een kenmerk van de Grote Stern. De adulte vogels hebben een grijze
rug. De jongen hebben nog een gevlekte rug en missen de lichte snavelpunt.
 

Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 6 september 2008
Deze Steenloper heeft een kleine krab gevangen tussen de rotsblokken.


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 6 september 2008
De Tapuit is zo'n 15 centimeter groot en heeft een spanwijdte tot 32 centimeter. O.a. in Voornes Duin
worden percelen duin ontdaan van de begroeiing om deze soort weer de leefomgeving te geven waar ze van
houden. "Open duingebied". 


Maasvlakte, Slag Dobbelsteen, 6 september 2008
Er waren een flink aantal Witte Kwikstaarten te zien. Ook veel jonge exemplaren. 


Maasvlakte, 7 september 2008
Ja . . . . wat moet je ?


Maasvlakte, 7 september 2008
Twee jonge patrijzen. Er liep een koppel met tien jongen. Een andere waarnemer heeft zelfs elf jongen geteld.


Maasvlakte, 7 september 2008
Een vooraanzicht van de Tapuit. Veel van de exemplaren die we nu zien zijn "doortrekkers" in zuidelijke richting.


Maasvlakte, Australiëweg, 13 september 2008
Ik ben in het bezit van het beroemde boek van de even beroemde auteur Dr. Jac. P. Thijsse, "Het vogeljaar".
Een vijfde druk uit het jaar 1942. Ik zal af en toe een stukje uit dit boek citeren bij een bepaalde vogelsoort.
Ik zal dit weergeven in de originele oude spelling. Over de bovenstaande Kneu :
" Zoo brengen ze den heelen dag door, zaden verzamelend en zaden uitstrooiend. Niet alleen op de distels treft
ge ze aan, maar op allerlei planten met meel of vetrijke zaden, op hennep en vlas, in uw zonnebloemen, op de
roode zuring in de weiden en ook te midden van het musschen-rapalje in de melden- en veelknoopen langs
den wegkant ".


Maasvlakte, nabij Slag Maasmond, 11 september 2008
Tja, van al dat "zaden verzamelen en uitstrooien" krijgen de Kneuen dorst. Een regenplas met zoet
water wordt druk bezocht, en met wat geduld kan je dan een aardig plaatje schieten.


Voornes Duin, de Heveringen, 9 september 2008
Een fraaie rups gefotografeerd. Nu nog op naam brengen. Het heeft wat moeite gekost, maar uiteindelijk
hebben de kenners op waarneming.nl mijn determinatie bevestigd. Ik bleef twijfelen.
Het betreft de rups van de Rietvink. Een nachtvlinder die vliegt van juni tot en met augustus.


Rockanje, Strypse Wetering, 10 september 2008
Ik heb hier eens een opname gemaakt om te laten zien hoe dicht bevolkt dit nieuwe stukje natuur soms is.
Er zijn, zoals nu, meestal veel soorten waar te nemen. Op deze dag waren o.a. te zien. Kievit, Wintertaling,
Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Goudplevier, Bergeend, Wilde eend, Slobeend, Meerkoet, Spreeuw,
Oeverloper, Kleine Zilverreiger en Kemphaan. 


Rockanje, Strypse Wetering, 10 september 2008
De Kievit is in de Strypse Wetering vaak massaal aanwezig. Wanneer een roofvogel overvliegt, gaat
de gehele groep op de vleugels. Een indrukwekkend schouwspel.


Maasvlakte, Australiëweg, 13 september 2008
De Grasmus houdt zich graag op in de dichte struiken, maar laat zich meestal
toch even zien omdat hij van nature toch een beetje nieuwsgierig is. We zien hier
een mannetje met een vaalblauw grijze kop.


Maasvlakte, Australiëweg, 13 september 2008
Het vrouwtje Grasmus heeft een bruine kop. Het is ook mogelijk dat het een jong exemplaar
(man of vrouw) is. Het verschil is (voor mij)  lastig te zien.

****************

Afgelopen week ben ik een aantal malen in een hoera-stemming naar huis gegaan. Je komt wel eens
niet alledaagse vogelsoorten tegen, en dit was een aantal malen het geval. Op het LCD-scherm van de
camera zien de opnamen er dan veelbelovend uit, maar het uiteindelijke resultaat, is pas te zien
als ze op de computer staan. Soms is er dan toch teleurstelling, en soms is het " bijna goed ", omdat ik de
instelling heb dat het altijd beter kan. De " bijna goed " opnamen krijgen een plaatsje in Omzwervingen.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 15 september 2008
De Gekraagde Roodstaart is nogal een schuwe en onopvallende vogelsoort die vaak pas opvalt wanneer het
mannetje uitbundig zit te zingen. De Gekraagde Roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als
enkele decennia geleden.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 15 september 2008
Vorige week zagen we het Paapje in de verte in een aardappelveld. Afgelopen week heb ik ze wel
aangetroffen op de Maasvlakte en nog vrij dichtbij ook. Het paapje is vaak rechtop zittend te zien
op een hoge uitkijkpost, waar vandaan de vogel jaagt op insecten.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 15 september 2008
Het Paapje lijkt nogal veel op de Roodborsttapuit. Het Paapje heeft echter een lichte wenkbrauwstreep.


Voornes Duin, de Heveringen, 20 september 2008
Een aantal soorten Heidelibellen vlogen hier nog volop. Hier een Bruinrode Heidelibel.


Rockanje, Strypse Wetering, 20 september 2008
De zeer fraaie IJsvogel heb ik al eens voor de lens gehad maar toen op flinke afstand. Dit mannetjes-
exemplaar kon ik vrij dicht naderen. Het beste is om een beetje zigzaggend proberen te naderen. Nooit
recht er op af lopen, want dan zijn ze meestal snel gevlogen.


Rockanje, Strypse Wetering, 20 september 2008
Op de site van de Vogelbescherming is te lezen dat het bergopwaarts gaat met de IJsvogel.
Na een aantal zachtere winters in de tweede helft van de negentiger jaren heeft de soort zich
snel hersteld: van 35-50 broedparen in 1997 tot 650-700 in 2002. De ijsvogel lijkt te profiteren
van een verbeterde waterkwaliteit (voedsel) en beekherstel (broed-plekken).


Rockanje, Strypse Wetering, 20 september 2008
Helaas . . . er komen een paar fietsers langs. Weg is hij ! Het sprookje is voorbij . . . . . .Steeds een beetje
dichterbij, heb ik toch zo'n 170 opnamen van hem kunnen maken. Er waren er een aantal " bijna goed " . . . . .


Oostvoorne, Hoefweg, 20 september 2008
De schillen van de Kastanje beginnen open te scheuren om de kastanjes te laten vallen.
Ik zag vandaag al aardig wat kinderen naar kastanjes zoeken. Een Kastanje
(gedragen in de broekzak) wordt aangeraden om reuma en rugpijn te weren.


Voornes Duin, de Heveringen, 20 september 2008
Vandaag opvallend veel Kleine Vuurvlinders in dit gebied. Op een gegeven moment zag ik
er vier bij elkaar. Volgens mij vrij bijzonder.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 22. september 2008
Een Watersnip. Ik citeer een stukje in oud Hollands uit het boek " Het vogeljaar "
( een druk uit 1942 ) van Dr. Jac. P. Thijsse.
" Als je in de zomervacantie loopt te botaniseeren in een drasse duinpan of een veenige
heide, dan vliegt dikwijls genoeg vlak voor uw voeten een kleine donkere vogel op, die
bliksemsnel zigzagsgewijze wegvliegt en dan heel driftig roept : " Etsj etsj " of " kets kets ".
Een eindje verder valt hij neer, en als je die plek voorzichtig besluipt en stuk voor stuk den
bodem afzoekt, dan zie je meestal nog niets, totdat hij opeens vlak voor uw verbaasde oogen
weer opvliegt en er vandoor gaat ".


Maasvlakte, Antarcticaweg, 22 september 2008
Met de huidige techniek van grote tele-objectieven, hoef je hem gelukkig niet echt dicht te naderen,
zodat hij mooi blijft zitten. Hij heeft een geweldig lange snavel, waarmee hij in de grond of modder
boort, op zoek naar voedsel.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 24 september 2008
Jammer dat roofvogels altijd erg schuw zijn. Ook in dit geval. Deze Smelleken zat op grote afstand.
Naderen lukt meestal niet, ze gaan er meestal al snel vandoor. Nou ja, hij staat er in ieder geval op.


Oostvoornse Meer, Hoekje Jans, 26 september 2008
De Goudhaan is de kleinste vogel van Nederland ( 5 tot 7 gram ) en heeft daardoor erg veel energie nodig om warm te
blijven. Veel jonge Goudhanen sterven dan ook aan kou en voedselgebrek. Op een koude nacht kan de Goudhaan wel 20%
van het lichaamsgewicht kwijt raken om op temperatuur te blijven. [ Bron : vogelvisie.nl ]


Oostvoornse Meer, Hoekje Jans, 26 september 2008
Het valt niet mee deze soort op de foto te krijgen. Ze zitten geen seconde stil. Voortdurend
struinen ze door de struiken op zoek naar insecten. Deze " heeft beet ".


Oostvoornse Meer, Hoekje Jans, 26 september 2008
Zijn naam heeft hij te danken aan de zwartomlijnde gele streep op de kop.
Op http://www.vivara.nl/factfile_detail/id=49/goudhaan.html is een
leuk filmpje te bekijken van een " badderend " Goudhaantje.


Oostvoornse Meer, Hoekje Jans, 26 september 2008
Een prachtige nazomerdag met aangename temperaturen. Deze bloeiende Kamperfoelie
steekt mooi af tegen de strakblauwe lucht.


Oostvoorne, Hoefweg, 26 september 2008
De vogeltrek is begonnen. Veel wintergasten komen vanuit het noorden naar ons land, zoals
de Roodborst. Hij vormt voor de winter een territorium, en dit wordt door hem zeer fel verdedigd. 
Hij oogt heel vriendelijk, maar is dat tegenover andere vogels eigenlijk helemaal niet.


Maasvlakte, Slufter, "Lyondell kijkhut", 26 september 2008
Vanuit deze hut heeft men een mooi uitzicht over de Slikken van Voorne, waarvan we hier een klein gedeelte
zien. Met een goede kijker of telescoop kun je op de Westplaat vaak Zeehonden waarnemen.


Oostvoorne, Hoefweg, 26 september 2008
We gaan natuurlijk wel richting herfst. Spinnentijd !


Maasvlakte, Westplaatweg, 26 september 2008
Na een prachtige middag pikken we deze op de terugweg naar huis nog even mee.
De Bonte Vliegenvanger zit op een draad op de uitkijk, en vliegt keer op keer
naar de grond om insecten te vangen. Een typisch gedrag voor deze soort.